25 augustus uiterste aanleverdatum van zorgdeclaraties via FCS

Vanwege de tweede tertaalafsluiting ontvangen zorgaanbieders over de declaraties die uiterlijk 25 augustus om 18:00 uur via FCS zijn ingediend nog een retourbericht in augustus. Zorgaanbieders hebben wel nog steeds de mogelijkheid declaraties in te dienen na bovengenoemde datum, maar ontvangen hierover niet eerder dan 1 september een retourbericht.

Het streven is dat alle goedgekeurde declaraties die voor 25 augustus zijn ingediend nog in augustus worden betaald.