Digitaal Plaatsingsbesluit

Om te ondersteunen bij het implementeren van het Digitaal Plaatsingsbesluit FZ heeft de divisie Forzo/JJI enkele hulpmiddelen opgesteld.

  • Enkele adviezen over hoe je op het berichtenverkeer kunt aansluiten, en wat je daarvoor als zorgaanbieder allemaal in dient te regelen bij EPD-leveranciers, Vecozo en in IFZO. Zie Digitalisering plaatsing: informatie over aansluiting.
  • De wijze van aansluiting bij Vecozo is per 1/7 jl. versimpeld, omdat DJI alle gecontracteerde zorgaanbieders in het AGB-coderegister heeft ‘erkend’. Het werken met Erkenningen bij Vektis heeft tot gevolg dat Vecozo aanmeldingen voor de Dienst Uitvoering en Plaatsing FZ makkelijker kan afwikkelen, en dat de kwaliteit en de doorlooptijd daarvan verbeteren.
  • Een beknopte grafische gebruiksaanwijzing waarop is afgebeeld hoe het aanmeld- en plaatsingsproces werkt met gebruikmaking van de FZ-berichten, inclusief enkele aandachtspunten daarbij. Deze handreiking is te downloaden vanaf Digitalisering plaatsing: informatie over de standaard.
  • Alle relevante informatie over één van de cruciale onderdelen van het proces, namelijk de Start Zorg melding door Zorgaanbieders, is netjes bij elkaar gebracht in een handzaam overzicht. Deze is te vinden bij de betreffende spelregel op Digitalisering plaatsing: bedrijfsregels | Forensische Zorg en dan spelregel 4.