Inloopuurtje hardheidsclausule

De divisie ForZo/JJI organiseert een inloopuurtje over de hardheidsclausule. Dit is voor zorgaanbieders die een raamovereenkomst per 1 januari 2024 hebben gesloten als resultaat van de aanbesteding Overige forensische zorg inclusief Tbs-zorg beveiligingsniveau 3 voor (een) zorgsoort(en) die wordt bekostigd via ZPM/ZZP. In dit inloopuurtje wordt het proces over de wijze waarop zorgaanbieders een beroep kunnen doen op de hardheidsclausule uitgelegd en wordt de planning hiervoor nader toegelicht.

Het inloopuurtje wordt georganiseerd op dinsdag 15 augustus a.s. van 14.00 tot 15.00 uur en vindt digitaal plaats. Vanwege de vakantieperiode wordt het inloopuurtje ook gehouden op dinsdag 5 september a.s. van 15.00 tot 16.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor zorgaanbieders die de eerste mogelijkheid niet kunnen bijwonen.

Voor het inloopuurtje moeten zorgaanbieders zich aanmelden. Bij voorkeur ontvangen wij de aanmelding voor één van de genoemde data uiterlijk op 7 augustus a.s. Dit kan uitsluitend via HardheidsclausuleFZ@dji.minjus.nl. Een link volgt enkele dagen voor het inloopuurtje.

Zorgaanbieders die voornemens zijn een beroep te doen op de hardheidsclausule moeten hiervoor een documentenset invullen. Deze documentenset kan worden aangevraagd bij de divisie ForZo/JJI en dit kan eveneens via bovenstaand mailadres. De documentset zal uiterlijk in week 34 worden toegezonden. De divisie ForZo/JJI adviseert zorgaanbieders om tijdig te starten met het invullen van de documentset. Aanvragen om in aanmerking te komen voor de hardheidsclausule moeten uiterlijk op 2 oktober 2023 om 12.00 uur bij de divisie ForZo/JJI ingediend zijn.