KFZ Callronde Najaar 2023

Het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) heeft sinds 10 juli weer een callronde open staan. In een callronde stelt KFZ subsidie beschikbaar voor projecten die relevant zijn voor de forensische zorg. Geïnteresseerden uit het forensische zorgveld kunnen een projectvoorstel indienen op de volgende calls:  

  • Call 2023-193 De verkorte delictanalyse: evaluatie en veranderingsonderzoek 
  • Call 2023-197 Toepassing van het responsiviteitsprincipe in de klinische forensische zorg
  • Call 2023-198 Handreiking werken met forensische cliënten/patiënten met een LVB
  • Call 2023-199 Handreiking leefklimaat binnen de klinische en verblijfssetting 
  • Call 2023-200 Het opstellen van een gezamenlijk signaleringsplan bij stapelzorg
  • Call 2023-201 Inzet van vrijwilligers in de BW/MO 
  • Call 2023-203 Vrije call

Lees de volledige callteksten op de website van KFZ. Het indienen van projectvoorstellen kan van 10 juli tot en met 17 september 2023. Lees meer over de procedure op de website van KFZ