ZPM-verantwoording Q2 2023 deadline 28 juli 2023 (geen ZZP/EP/VPT)

Omdat de ZPM-declaraties over het eerste half jaar 2023 beperkt of nog niet (volledig) ontvangen zijn, is door de divisie ForZo/JJI geen zicht op de uitputting van het macrokader. Om inzicht te krijgen in de geleverde zorg over het eerste half jaar 2023, verzoekt de divisie Forzo/JJI alle zorgaanbieders die ZPM zorg leveren de produktie Q2 aan te leveren.

De wijze van uitvraag is gebaseerd op de Uniforme Productie Monitor (UPM) van Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse GGZ. Ieder perceel moet afzonderlijk worden ingevuld en worden geüpload in Fizza en bevat de geleverde zorg januari t/m juni 2023. De ZPM-verantwoordingen Q2 dienen uiterlijk 28 juli volledig te zijn ingevuld en in Fizza te zijn geüpload in de Q2 2023 zaak. Uitsluitend de bijgevoegde UPM kan gebruikt worden voor de Q2 aanlevering.

Zorgaanbieders worden verzocht, indien mogelijk, de verantwoording reeds eerder vanaf 15 juli aan te leveren in Fizza.

Mochten er naar aanleiding van bovenstaande vragen zijn, dan kunnen zorgaanbieders contact opnemen met hun financieel contactpersoon bij de divisie ForZo/JJI.