Verblijfs- & ambulante zorg

Het Psycho Medisch Overleg (PMO) verzorgt de plaatsing in verblijfs- en ambulante zorg voor gedetineerden. In het kader van forensische zorg als bijzondere voorwaarde verzorgen de 3 reclasseringsorganisaties (3RO) de plaatsing in verblijfs- en ambulante zorg

Ook bij ambulante zorg en verblijfszorg wordt een justitiabele bij voorkeur zo dicht mogelijk bij zijn woonplaats of de plaats waarmee hij de meeste binding heeft geplaatst. Daarbij wordt onderstaande specificatie gehanteerd:

  • Ambulante dagbehandeling: max. 30-45 minuten reistijd;
  • Ambulante behandeling (één of enkele malen per week): max. 1 uur reistijd;
  • Beschermd wonen: in het arrondissement.

Binnen twee weken moet duidelijk zijn of een ambulant traject mogelijk is. Dit kan op basis van dossieronderzoek. De intake ofwel het eerste gesprek met de behandelaar kan eventueel ook na plaatsing gebeuren. Bij verblijfszorg vindt een intake binnen 2 á 3 weken plaats.

Plaatsing door 3RO

De 3 reclasseringsorganisaties (3RO) plaatsen justitiabelen in ambulante zorg en/of verblijfszorg. De reclassering moet aansluitend aan de ingangsdatum van de forensische zorgtitel of wanneer dit noodzakelijk blijkt tijdens het toezicht de best passende zorg hebben geregeld, of overbruggingszorg, volgens de termijnen van het plaatsingsbeleid. De reclassering meldt de justitiabele aan bij de best passende zorgaanbieder. Op het moment dat de zorgaanbieder bereid is de zorg te leveren dan wordt de plaatsingsbrief met als bijlage de indicatiestelling naar de zorgaanbieder verstuurd.

Plaatsing door PMO

De Psycho Medische Overleggen van het gevangeniswezen (GW) plaatsen voor ambulante zorg aan gedetineerden binnen het GW. Het gaat om zorg die in de penitentiaire inrichting (PI) wordt geleverd door zorgaanbieders van buiten de PI (intramurale ambulante zorg).

Eenvoudiger organiseren, plaatsing Forensisch Beschermd Wonen in één hand

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft DJI en 3RO opdracht gegeven om te kijken of plaatsing van Forensisch Beschermd Wonen (FBW - verblijfszorg) eenvoudiger kan. Voor meer informatie, klik hier.