Leidraad proces observatieplaatsingen tbs

In dit document is het proces beschreven hoe clënten voor een observatieplaatsing tijdelijk overgeplaatst kunnen worden naar een andere tbs-kliniek. Deze plaatsingen kunnen worden ingezet als second opinion bij vastgelopen behandelingen, als gevolg van uitspraken en adviezen door derde instanties en als crisisinterventie.