Handboek forensische zorg (oktober 2021)

Het handboek biedt professionals een praktische handreiking en geeft een beschrijving van het stelsel forensische zorg, welke taken en hoe deze worden uitgevoerd en welke verantwoordelijkheden de ketenpartners hebben.