Nieuws

 • Termijn voor aanleveren declaraties ZZP/EP

  In de praktijk blijkt dat sommige zorgaanbieders declaraties voor ZZP en/of EP niet binnen de gestelde termijn aanleveren. Het is van belang dat de divisie ForZo/JJI deze declaraties binnen deze termijn ontvangt, zodat tijdig inzicht wordt verkregen in de ontwikkeling van de kosten voor de forensische zorg.Daarom wordt aan de betreffende zorgaanbieders dringend verzocht om declaraties voor ZZP...

  Nieuwsbericht
  19-05-2020
 • Q1 aanlevering (alleen DBBC)

  Afgelopen donderdag (7 mei 2020) om 12:00 uur sloot bij de divisie ForZo/JJI het systeem voor ontvangst van de verantwoordingen Q1 2020. Dit houdt in dat zorgaanbieders op zich nog wel via VeCoZo de FZ811 berichten met betrekking tot de Q1 verantwoording kunnen indienen, maar de divisie ForZo/JJI deze berichten niet meer verwerkt. Het is overigens niet langer gewenst om dit vanaf heden te...

  Nieuwsbericht
  11-05-2020
 • Regelgeving over continuïteitsbijdrage en meerkosten

  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op 1 mei 2020 de regelgeving over de continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het coronavirus gepubliceerd. De beleidsregel, nadere regel en prestatiebeschrijvingbeschikking zijn door de NZa gepubliceerd op hun website. Op de website van de NZa zijn ook onderstaande stukken geplaatst: de circulaire met een toelichting op de...

  Nieuwsbericht
  11-05-2020
 • Aanleveren verantwoording Q1- 2020 (alleen DBBC)

  Begin deze week zijn de DBBC zorgaanbieders door de divisie ForZo/JJI gevraagd om alvast het proces met betrekking tot de tussentijdse verantwoording over het eerste kwartaal zo spoedig mogelijk op starten, zodat eventuele hick-ups in de aanlevering tijdig in kaart kunnen worden gebracht en opgelost kunnen worden. Tot op heden zijn er weinig DBBC zorgaanbieders die aan deze oproep gehoor hebben...

  Nieuwsbericht
  28-04-2020
 • Retourcodes FZ812 niet via VeCoZo maar via FORZA (alleen DBBC)

  De aanlevering Q1 (verantwoording tot en met maart 2020) verloopt vanaf dit jaar via VeCoZo, middels de berichtenstandaard FZ811. Hierover is eerder gecommuniceerd in een nieuwsflits en is meer informatie hierover terug te vinden op de website www.forensischezorg.nl Vanwege technische problemen is DJI niet in staat om aan het door zorgaanbieders VeCoZo ingediende FZ811 een retourbericht FZ812...

  Nieuwsbericht
  21-04-2020
 • Tijdelijke verkorte werkwijze delictanalyse bij uitplaatsing onder artikel 15.5. en 43.3

  Ten behoeve van een indicatiestelling van gedetineerden onder artikel 15.5 en 43.3 met een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf geldt een wettelijke verplichting om een risicotaxatie en delictanalyse (RT/DA) uit te voeren. Het betreft een indicatiestelling voor uitplaatsingen vanuit een Penitentiaire Inrichting (PI), waaronder een penitentiair psychiatrische centrum, naar een instelling waar...

  Nieuwsbericht
  16-04-2020
 • Q&A n.a.v. de Corona-maatregelen

  In onderstaande Q&A zijn alle Corona-gerelateerde vragen met betrekking tot OFZ-zorg opgenomen en beantwoord. Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn zichtbaar in rood.Mocht u nog vragen hebben gesteld die niet worden beantwoord in de Q&A, dan verzoeken wij u vriendelijk deze (opnieuw) te richten aan inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl.Vragen m.b.t. tbs-inrichtingen en tbs...

  Nieuwsbericht
  10-04-2020
 • Q&A Corona-maatregelen

  Geen opname stop bij OFZ-zorgaanbieders Via het plaatsingsloket komen de laatste dagen meerdere signalen dat OFZ-zorgaanbieders een opnamestop hanteren.Wij willen u erop wijzen dat het nadrukkelijk niet de bedoeling is dat zorgaanbieders een opnamestop instellen. Zolang er vonnissen en maatregelen worden opgelegd, worden deze uitgevoerd en dus plaatsingen verricht. Zorgaanbieders worden gewezen...

  Nieuwsbericht
  06-04-2020
 • Handleiding verantwoording DBBC via het berichtenverkeer van VECOZO

  Voor het verantwoorden van forensische zorg wordt met ingang van 2020 gebruik gemaakt van het berichtenverkeer van VECOZO. Voor het declareren van forensische zorg werkt DJI en haar zorgaanbieders reeds via dit kanaal. In eerdere nieuwsflitsen is aangekondigd dat zorgaanbieders de berichtstandaard FZ811/812 dienen te hanteren voor het verantwoorden van Onderhandenwerk (OHW) en de afgesloten...

  Nieuwsbericht
  31-03-2020
 • Nieuwe aanpak materiële controle FZ vanaf 2020, landelijke risicolijst beschikbaar

  De afgelopen tijd is door de werkgroep materiële controle FZ, bestaande uit vertegenwoordigers van zorgaanbieders en de Divisie ForZo/JJI, gewerkt aan een nieuwe opzet van de materiële controle FZ vanaf boekjaar 2020. Deze aanpak sluit zoveel mogelijk aan op de bestaande praktijken in de WLZ en de ZvW en de ontwikkelingen inzake HT in de GGZ.De divisie ForZo/JJI streeft ernaar dat binnenkort...

  Nieuwsbericht
  31-03-2020

Pagina's