Nieuws

 • Start gegevens uitvraag prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie verslagjaar 2020

  Op dinsdag 9 maart aanstaande  wordt de vragenlijst opengesteld voor zorgaanbieders die zich door middel van de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie (hierna PI FP) over verslagjaar 2020 moeten verantwoorden. Dit zal in tegenstelling tot voorgaande jaren plaatsvinden in CTM. Instellingen die zich moeten verantwoorden zijn hierover, alsmede over welke zorgsetting(en), in oktober 2019...

  Nieuwsbericht
  17-02-2021
 • Gewijzigde vervoersbeweging DV&O

  De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) van DJI heeft de vervoersbeweging (deels) binnen de regio overgedragen aan de nationale politie (met een tijdelijke uitzondering van de regio’s Midden Nederland en Noord Nederland). Vanaf 1 februari 2021 gaat de Nationale Politie het BIARR vervoer op basis van de nieuwe gerechtelijke landkaart zelf uitvoeren.Dit brengt verschillende wijzigingen met...

  Nieuwsbericht
  17-02-2021
 • Gewijzigde vervoersbeweging DV&O

  De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) van DJI heeft de vervoersbeweging (deels) binnen de regio overgedragen aan de nationale politie (met een tijdelijke uitzondering van de regio’s Midden Nederland en Noord Nederland). Vanaf 1 februari 2021 gaat de Nationale Politie het BIARR vervoer op basis van de nieuwe gerechtelijke landkaart zelf uitvoeren.Dit brengt verschillende wijzigingen met...

  Nieuwsbericht
  17-02-2021
 • Compliance t.a.v. het niet behalen van de VOV-norm in 2020 en 2021

  Als gevolg van Covid-19 wijkt bij een aantal zorgaanbieders in 2020 de geleverde VOV-inzet af van de VOV-norm en gefactureerde verblijfsprestaties. De afwijking was niet voorzien en is een direct gevolg van de uitbraak van Covid-19 en de daarmee samenhangende coronamaatregelen van het Rijk en de veiligheidsregio’s, welke zijn vertaald naar de forensische instellingen.De zorgaanbieders en het...

  Nieuwsbericht
  02-02-2021
 • Eindverantwoording 2020

  Start eindverantwoording 2020 Vanaf 18 januari wordt FiZZa open gesteld voor de eindverantwoording. Zorgaanbieders ontvangen een geautomatiseerd bericht wanneer voor hun organisatie de zaak beschikbaar is met daarin het overzicht met de in 2020 goedgekeurde facturatie.Alle niet goedgekeurde facturatie, het OHW en/of het ANG, moet via het berichtenverkeer wat via Vecozo verloopt worden...

  Nieuwsbericht
  14-01-2021
 • Volg de live webinar FZ 2021

  Op dinsdag 9 februari 13:00 - 14:30 is er een live webinar waarbij verschillende sprekers meer vertellen over het zorgprestatiemodel, horizontaal toezicht, FiZZa, materiële controle en meer.Na de live webinar zijn zorgaanbieders op de hoogte van de ins & outs en nieuwe ontwikkelingen rondom bovenstaande thema’s. Zorgaanbieders kunnen tijdens de live webinar tussentijds vragen stellen....

  Nieuwsbericht
  29-12-2020
 • Publicatie aanbesteding Volledig Pakket Thuis 2021

  Op woensdag 16 december 2020 zijn de aanbestedingsdocumenten en bijlagen gepubliceerd voor de aanbesteding Volledig Pakket Thuis 2021. Deze aanbesteding wordt via het digitale aanbestedingsplatform CTM uitgevoerd. De divisie ForZo/JJI bereidt in het kader van de innovatiebeleidsregel voor nieuwe zorgprestaties twaalf zorgexperimenten in zes verzorgingsgebieden voor. De raamovereenkomsten hebben...

  Nieuwsbericht
  18-12-2020
 • Voorbereidingen voor aanbesteding Verdiepingsdiagnostiek 2021

  De divisie ForZo/JJI heeft er voor de inkoop van Verdiepingsdiagnostiek (VD) voor gekozen om op basis van de procedure voor SAS-diensten een enkelvoudige onderhandse gunning voor te bereiden. Op basis van de uit de marktconsultatie verkregen informatie over hoe het zorgproduct het best ingekocht kan worden, zal ForZo/JJI daarom in januari gesprekken voeren met vooraf geselecteerde...

  Nieuwsbericht
  18-12-2020
 • Website gegevensuitvraag.nl offline per 1 januari 2021

  Vanaf 2021 moeten de data van de prestatie-indicatoren forensische psychiatrie via CTM aangeleverd worden. Dat is een nieuwe werkwijze. De laatste 8 jaren is er gewerkt met het dataportaal via de website gegevensuitvraag.nl. Deze website wordt per 1 januari 2021 offline gehaald, wat betekent dat zorgaanbieders dan niet meer bij eventuele oude gegevens kunnen komen.Mochten zorgaanbieders...

  Nieuwsbericht
  18-12-2020
 • Frequentie verantwoorden DBBC forensische zorg 2021 - handleiding bekostiging & verantwoording 2021 OFZ

  In de handleiding bekostiging & verantwoording 2020 OFZ staat dat de frequentie van verantwoorden van DBBC gerelateerde zorg met ingang van 2021 iedere maand moet plaatsvinden. Na bedachtzaam wegen en overleg met de werkgroep FVFZ is besloten om de frequentie van verantwoorden voor 2021 gelijk te houden aan de bestaande cyclus van verantwoorden in 2020, dat betekent: ieder kwartaal. De...

  Nieuwsbericht
  14-12-2020

Pagina's