Nieuws

 • Aanmelding nieuwe online werkomgeving (vooralsnog alleen DBBC zorgaanbieders)

  Met het uitfaseren van FORZA als gezamenlijke werkomgeving van de divisie ForZo/JJI en haar zorgaanbieders gaat divisie ForZo/JJI met ingang van de derde verantwoordingscyclus (Q3-2020) over naar een nieuwe online werkomgeving. Het “live” gaan van deze omgeving zal begin september 2020 plaatsvinden. Hierover krijgen in eerste instantie alleen de DBBC zorgaanbieders zo spoedig mogelijk...

  Nieuwsbericht
  11-08-2020
 • Adresgegevens in Ifzo

  Naar aanleiding van contact tussen een gemeente en DJI/DIZ over een zorglocatie voor verblijfszorg in de betreffende gemeente die niet bekend was bij de zorginkoper en DIZ (plaatsingsverantwoordelijk), blijkt nu dat meerdere zorgaanbieders niet alle locaties in Ifzo hebben gezet. Dit is wel de afspraak zoals opgenomen in de raamovereenkomst die de zorgaanbieder heeft gesloten met divisie ForZo...

  Nieuwsbericht
  23-07-2020
 • Presentaties voor nieuwe zorgaanbieders

  Op 17 maart zou er een bijeenkomst plaatsvinden speciaal voor zorgaanbieders die sinds 1 januari 2020 voor het eerst een contract hebben met DJI voor het leveren van Forensische Zorg. Door de Corona-maatregelen heeft de divisie ForZo/JJI deze bijeenkomst moeten uitstellen. Helaas zal het nog even duren voordat dit soort bijeenkomsten  weer mogelijk zijn. Daarom is besloten de presentaties die...

  Nieuwsbericht
  23-07-2020
 • Mededeling tijdelijke stopzetting Verdiepingsdiagnostiek (VD) tot 1 april 2021

  In eerdere berichtgeving heeft de divisie ForZo/JJI vermeld dat het afronden van de aanbestedingsprocedure voor Verdiepingsdiagnostiek (VD) op 1 augustus 2020 niet haalbaar werd geacht. Dit komt door de onvoorspelbaarheid van het klimaat rondom COVID-19, maar ook de complexiteit en houdbaarheid van de huidige productstructuren. De divisie heeft aangegeven contact op te nemen met de huidige...

  Nieuwsbericht
  23-07-2020
 • Oproep: meedenken crisiscommunicatierichtlijn Forensische Zorg

  Het Programma Forensische Zorg is op zoek naar enthousiaste meedenkers! Op dit moment werken verschillende communicatieprofessionals aan de ontwikkeling van een crisiscommunicatierichtlijn. Doel van deze richtlijn is beschrijven hoe we in de forensische keten samen willen werken op het gebied van communicatie.  Denk bijvoorbeeld aan een set afspraken binnen de communicatiekolom, bedoeld voor...

  Nieuwsbericht
  22-07-2020
 • Q2-2020 DBBC verantwoording

  In de nieuwsflits van 24-6 jl. kondigde de divisie ForZo/JJI aan dat het verantwoordingsproces DBBC voor het tweede kwartaal (Q2) binnenkort van start gaat. In deze nieuwsflits vraagt de divisie aandacht voor de komende aanlevering: Controleer in aanloop naar de aanlevermomenten of voor de (nieuwe) plaatsingsbesluiten alles goed geregistreerd is in zowel het EPD als in IFZO. (dit was vaak de...

  Nieuwsbericht
  30-06-2020
 • Materiële Controle 2020 en de landelijke risicolijst

  In eerdere nieuwsflitsen communiceerde de divisie ForZo/JJI over de nieuwe opzet van de materiële controle in de forensische zorg vanaf boekjaar 2020 en de bijbehorende landelijke risicolijst. Een belangrijk uitgangspunt bij deze opzet is dat de divisie ForZo/JJI gebruik zal maken van trapsgewijze controlestappen om te waarborgen dat er geen onterecht significante verhoging van de controle en...

  Nieuwsbericht
  30-06-2020
 • Dichtzetten Facturatie Controle Systeem

  De door de zorgaanbieder ingediende facturatie via VeCoZo wordt door het Facturatie Controle Systeem (FCS) gecontroleerd. De facturatie die fouten bevatte wordt in principe gelijk teruggestuurd. De goedgekeurde facturatie wordt door FCS automatisch doorgeleid naar het betaalsysteem van de divisie ForZo/JJI. In de periode 18 t/m 21 juni vindt een upgrade plaats van dit betaalsysteem. Gedurende...

  Nieuwsbericht
  16-06-2020
 • Rectificatie definitieve sluiting dataportaal prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie

  In voorgaande berichten over de definitieve sluiting van de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie is aangegeven dat het dataportaal definitief sluit op 1 juni 2020. Aangezien 1 juni 2020 een feestdag (2de pinksterdag) is, vindt de definitieve sluiting plaats op de eerst volgende werkdag. Daarmee is de definitieve sluiting van het dataportaal Forensische Psychiatrie, voor de aanlevering...

  Nieuwsbericht
  28-05-2020
 • Reminder aanlevering prestatie-indicatoren verslagjaar 2020

  Zoals aangegeven in de Handleiding Bekostiging en Verantwoording, moeten zorgaanbieders aan geven of er op 1 juni 2020 bij één of meer financieel genormeerde indicatoren onder de gestelde norm wordt gescoord. Als dit het geval is dient de zorgaanbieder dit uiterlijk 1 juli 2020 te melden en een kort verbeterplan aan te leveren, met daarin beschreven hoe de norm voor het eind van het jaar wel...

  Nieuwsbericht
  28-05-2020

Pagina's