Nieuws

 • Incidentele Budget Ophoging (IBO) procedure

  In de nieuwsflits van 29 mei 2017 stond dat zorgaanbieders die al cliënten opgenomen hadden, op verzoek van de divisie ForZo/JJI, tot uiterlijk 1 juli 2017 een IBO verzoek konden indienen buiten de verwijzer om bij de zorginkoper. Deze termijn is nu verstreken en de reguliere IBO procedure is nu van toepassing. In samenspraak met de verwijzende instanties is er nog een aantal kleine wijzigingen...

  Nieuwsbericht
  11-08-2017
 • Format aanmelding VPT

  Format aanmelding VPT Aangezien het om reeds bekende cliënten gaat, er staat al een indicatiestelling voor beschermd wonen in Ifzo waarop VPT kan aansluiten, hebben wij gekozen voor een eenvoudig format. Het format is ook te vinden via deze link.

  Nieuwsbericht
  04-08-2017
 • VPT Nieuwsbrief nr. 1

  Via deze link komt u bij de VPT nieuwsbrief nr. 1  

  Nieuwsbericht
  04-08-2017
 • Bereid je voor op de aanbesteding 2018

  De afgelopen maanden is de divisie ForZo/JJI bezig geweest met de voorbereidingen voor de inkoop forensische zorg 2018. Hierover hebben wij steeds het veld geïnformeerd mede via de marktconsultaties. Om ervoor te zorgen dat u voorbereid de aanbesteding in kan gaan, deelt ForZo/JJI hierbij alvast een deel van de stukken die u bij de aanbesteding dient aan te leveren: Gedragsverklaring...

  Nieuwsbericht
  28-07-2017
 • Voorfinanciering van DBBC’s vanaf 2018

  De in 2016 gewijzigde Aanbestedingswet vraagt om een andere aanbestedingsprocedure. De wet heeft consequenties voor de wijze van vaststelling en herijking van de omvang van de voorfinanciering van geleverde zorg (voorheen bevoorschotting genoemd). Daarnaast is gebleken dat bij de administratieve afhandeling van de voorfinanciering van geleverde zorg van de vestiging van zakelijke...

  Nieuwsbericht
  14-07-2017
 • Lunteren III:”Naar de tbs!”

  Op woensdag 21 juni vond wederom in Lunteren de derde werkconferentie in het kader van het Manifest van Lunteren plaats. Ruim 100 deelnemers waren hierbij aanwezig. Zij kwamen van de eigen FPC’s maar ook vanuit de ketenpartners zoals Zittende Magistratuur (ZM), Openbaar Ministerie (OM), Advocatuur, reclassering, Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie (NIFP), rapporteurs, etc. Bij...

  Nieuwsbericht
  13-07-2017
 • Gewijzigde aanbestedingswet

  Afgelopen jaar is een wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Het verlichte regime dat van toepassing was op de inkoop forensische zorg is komen te vervallen. Dit heeft gevolgen voor alle zorgaanbieders. Het betekent een andere aanpak van de inkoopprocedure dan zorgaanbieders uit voorgaande jaren gewend zijn. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om in te kopen op basis van...

  Nieuwsbericht
  13-07-2017
 • Facturatie ZZP 2016

  In het declaratieprotocol Forensische Zorg staan de afspraken en controles die aan de declaratie van geleverde ZZP en EP zorg zijn verbonden. Hierin staat het volgende opgenomen in artikel 2.6.3. Termijn voor jaarafsluiting: Declaraties (inclusief correcties) moeten uiterlijk 1 april van het op de prestatieperiode volgende kalenderjaar worden ingediend. Aangezien bovengenoemde datum verstreken...

  Nieuwsbericht
  26-06-2017
 • Compensatie tariefafslag 2015/2016

  In de brief van 21 december 2016 met kenmerk 2029207 is GGZ-Nederland geïnformeerd over het compenseren van het verschil tussen de tariefsafslagen 2015 en 2016 voor de deelprestaties behandeling en dagbesteding voor de FPC’s en ook voor de deelprestatie behandeling voor DBBC’s zonder verblijf bij de OFZ. In deze brief staat dat de compensatie wordt gebaseerd op de stand van de goedgekeurde...

  Nieuwsbericht
  26-06-2017
 • Publicatie marktconsultatie rapport

  ForZo/JJI wil gecontracteerde zorgaanbieders, indicatiestellers, plaatsers, verwijzers, het Openbaar Ministerie, de politie en gemeenten graag bedanken voor hun bijdrage aan de marktconsultatie 2017. De online vragenlijst is door 185 respondenten ingevuld en ook de vier verdiepingsbijeenkomsten zijn goed bezocht. Alle uitkomsten van de vragenlijst en bijeenkomsten zijn gebundeld en gepubliceerd...

  Nieuwsbericht
  26-06-2017

Pagina's