Nieuws

 • REMINDER: indienen Q1 aanlevering (DBBC)

  De divisie ForZo/JJI ontvangt graag vóór 1 mei 2019 van de DBBC zorgaanbieders de eerste tussentijdse verantwoording (Q1) over 2019. Dit kan ingediend worden via Forza.

  Nieuwsbericht
  25-04-2019
 • Definitieve verrekenbedragen NHC over de transitiejaren 2013 t/m 2017

  De divisie ForZo/JJI is begonnen met het vaststellen van de definitieve verrekenbedragen NHC van de transitiejaren 2013 t/m 2017. Met de vaststelling van de definitieve verrekenbedragen NHC, wordt de totale NHC-transitieperiode definitief afgerekend. De NHC-transitiejaren 2013 t/m 2017 zullen per jaar en per contractsoort (ofz en tbs) apart worden afgerekend. Alle afrekenbedragen zullen in één...

  Nieuwsbericht
  25-04-2019
 • Actiepunten Manifest van Lunteren geëvalueerd door Divisie Individuele Zaken (DIZ)

  Recent is door DIZ een van de actiepunten uit het Manifest van Lunteren geëvalueerd met een mooie uitkomst, namelijk  dat alle FPC’s op een goede wijze uitvoering geven aan de in het actiepunt voorgestelde werkwijze. Het actiepunt zag op de verlengingsadviezen. Hierin zouden vanaf 2014 de volgende zaken moeten worden opgenomen: Scherpe duiding van het risicoprofiel waarmee het gevaarscriterium...

  Nieuwsbericht
  11-04-2019
 • Sms’jes en WhatsApp-berichten op zakelijke én privételefoons zijn te ‘wobben’

  Sms’jes en WhatsApp-berichten op zowel zakelijke als privételefoons van bestuurders en ambtenaren vallen onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), als deze in het kader van het werk zijn verstuurd. Dat staat in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (20 maart 2019) in een zaak tussen een branchevereniging voor zorgaanbieders en het ministerie van...

  Nieuwsbericht
  11-04-2019
 • Resultaten onderzoek naar detentieverloop Michael P. Minister kondigt maatregelen aan

  Vorig jaar is Michael P veroordeeld, omdat hij in 2017 tijdens zijn re-integratieverlof opnieuw de fout in is gegaan. Hierbij is Anne Faber om het leven gekomen. Het hoger beroep in deze zaak loopt nog. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), de Inspectie van Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hebben onderzoek verricht naar de toedracht en...

  Nieuwsbericht
  28-03-2019
 • Verlofregeling tbs

  Per 21 februari 2019 is de verlofregeling tbs gewijzigd. Deze aanpassing is een gevolg van de toezeggingen van de Minister voor Rechtsbescherming ter versterking van de rechtspositie van de tbs-gestelde en de eerdere toezeggingen in het kader van de verkorting van de behandelduur van de tbs. Bij brief van 8 oktober 2018 van de Minister voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer, waarin de...

  Nieuwsbericht
  22-02-2019
 • Huisregels in de Bopz

  Het Besluit rechtspositieregelen Bopz is gewijzigd. Afgelopen vrijdag is deze wijziging van het Besluit gepubliceerd in het Staatsblad en inmiddels is het in werking getreden. Deze wijziging is ontstaan vanuit de behoefte om de huisregels beter te kunnen toespitsen op de doelgroep, met name bij psychiatrische ziekenhuizen die zwaardere categorieën (forensische) patiënten behandelen. Naast...

  Nieuwsbericht
  22-02-2019
 • Facturatiestop ZZP per 1 april 2019

  Alle ZZP en EP declaraties (inclusief correcties) die betrekking hebben op het contractjaar 2018 moeten uiterlijk vóór 1 april 2019 door de divisie ForZo/JJI zijn ontvangen en goedgekeurd. De (correctie)facturen voor contractjaar 2018 die na deze datum nog binnen komen worden niet meer in behandeling genomen. Zie hiervoor ook artikel 6.3 van het declaratieprotocol forensische zorg ZZP/EP.

  Nieuwsbericht
  22-02-2019
 • Accountantsverklaring Forensische Zorg 2018 (DBBC en / of ZZP)

  Procedure opleveren Accountantsverklaring Forensische Zorg 2018 (DBBC en / of ZZP) Nu de 15-02 (DBBC) standen allemaal zijn aangeleverd volgt de volgende stap in het proces in het opleveren van de accountantsverklaring 2018 (DBBC). Deze procedures stonden voorheen in de accountantsprotocollen. Na overleg met Coziek en de NBA is de procedure geen onderdeel meer van het protocol. Het proces is...

  Nieuwsbericht
  22-02-2019
 • Evaluatie prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie

  De Divisie ForZo/JJI is bezig om het huidige kwaliteitsbeleid door te ontwikkelen naar een toekomstbestendig en sectorbreed gedragen kwaliteitsbeleid. Onderdeel van het vormgeven van het nieuwe kwaliteitsbeleid is het evalueren van de huidige prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie. Graag zou de divisie ForZo/JJI van u horen wat uw ervaringen zijn bij het gebruik van de huidige prestatie...

  Nieuwsbericht
  28-12-2018

Pagina's