Nieuws

 • Nieuwsflits Zorgvraagtypering Zorgprestatiemodel

  Introductie Het Zorgprestatiemodel wordt als nieuwe bekostiging samen met een specifiek model voor zorgvraagtypering binnen de forensische zorg ingevoerd per 1 januari 2022. Het doel van zorgvraagtypering is om naast een financieel model ook een inhoudelijk element op te nemen in de toekomstige bekostiging. Deze zorgvraagtypering bevat informatie over de zorgbehoefte van de cliënt. Voor de...

  Nieuwsbericht
  04-05-2021
 • Deadline DBBC verantwoording eerste kwartaal (Q1) 2021: uiterlijk 30 april 2021

  Zorgaanbieders met een DBBC contract moeten uiterlijk 30 april 2021 een goedgekeurde tussentijdse verantwoording over Q1 2021 aanleveren. Bij het niet of niet tijdig aanleveren van deze verantwoording worden de facturen niet in behandeling genomen totdat de nodige informatie is aangeleverd bij de divisie ForZo/JJI. In de eerste week van mei 2021 worden de omzet- en signaalrapportagse...

  Nieuwsbericht
  26-04-2021
 • Vertraging afwikkeling Meerkosten en Continuïteitsbijdrage

  Op 9 april is in de nieuwsflits toegelicht dat de divisie ForZo/JJI is gestart met het beoordelen van de ingezonden stukken met betrekking tot meerkosten en continuïteitsbijdrage. Het streven was om de beoordeling in april af te ronden. Gezien de hoeveelheid en verscheidenheid aan vervolgvragen die DJI heeft naar aanleiding van  de ingezonden stukken lukt het niet om de beoordeling in april af...

  Nieuwsbericht
  26-04-2021
 • tbs-oplegging 2020

  Begin april verscheen er in de media (NOS.nl en NU.nl) een artikel over het aantal tbs-opleggingen in 2020. Deze cijfers zijn afkomstig van de Raad van de Rechtspraak (RvdR). Volgens deze cijfers zou het aantal opleggingen in 2020 sterk zijn gedaald ten opzichte van 2019. Aangezien deze cijfers niet overeenkomen met die van DJI, heeft DJI contact opgenomen met de RvdR. Zij geven aan dat hun...

  Nieuwsbericht
  26-04-2021
 • Zorgprestatiemodel klaar voor gebruik!

  De nieuwe bekostiging voor de ggz en de forensische zorg is klaar voor gebruik. De NZa heeft regelgeving, prestaties en concepttarieven voor 2022 vastgesteld. Er zijn verschillende factsheets en spelregels gepubliceerd die de regelgeving vertalen naar de praktijk. En de tabellen voor de bekostiging en voor zorgvraagtypering zijn beschikbaar. Met deze nieuwe informatie kunnen zorgaanbieders en...

  Nieuwsbericht
  15-04-2021
 • Uitwerking continuïteitsbijdrage en meerkosten wegens Corona

  In het kader van de Beleidsregel continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus (BR/REG-20157) is de divisie Forensische Zorg/Justitiële Jeugdinrichtingen in samenwerking met de Nederlandse GGZ, Valente, VGN en het Leger des Heils tot een uitwerking gekomen. De uitwerking geldt voor alle forensische zorgaanbieders en is met het veld gecommuniceerd per...

  Nieuwsbericht
  15-04-2021
 • ZZP’s en EP’s blijven ongewijzigd met de invoering van het Zorgprestatiemodel

  Per 1 januari 2022 gaat de nieuwe bekostiging volgens het Zorgprestatiemodel in voor zowel de GGZ als de Forensische Zorg (FZ). Binnenkort wordt onder andere het beleid rondom het Zorgprestatiemodel gepubliceerd, extra communicatie hierover volgt later. Om eventuele onduidelijkheid weg te nemen over wat er uiteindelijk voor de FZ verandert, melden wij voor de volledigheid dat dit alleen geldt...

  Nieuwsbericht
  15-04-2021
 • Festival Forensische Zorg 2021

  Het Festival Forensische Zorg (FFZ) was in 2021 voor het eerst online, voor onze gezondheid houden we een veilige afstand. Online betekent: vanaf je eigen huis of werkplek, zonder reistijd, met alle deelsessies en deelnemers dichtbij binnen handbereik. Online betekent ook meer flexibiliteit in je deelname: een dag met live inspiratie en kennisdeling, en vooraf en achteraf de mogelijkheid om...

  Nieuwsbericht
  25-03-2021
 • ZZP en EP contracten 2020 sluiten voor declaratie

  Alle ZZP en EP declaraties (inclusief correcties) die betrekking hebben op het contractjaar 2020 moeten uiterlijk vóór 1 april 2021 door de divisie ForZo/JJI zijn ontvangen en goedgekeurd.Declaraties die na deze datum worden ontvangen worden niet meer in behandeling genomen.

  Nieuwsbericht
  25-03-2021
 • DBBC verantwoording eerste kwartaal (Q1) 2021

  Van de zorgaanbieders met een DBBC contract wordt gevraagd om vanaf 1 april 2021 de tussentijdse verantwoording over Q1 2021 aan te gaan leveren. Voor de goedgekeurde aanleveringen die tot en met 16 april door de divisie ForZo/JJI zijn ontvangen, wordt tussentijds een omzet- en signaalrapportage teruggekoppeld. Aanleveringen die ná 16 april zijn ontvangen, krijgen pas na de deadline van de...

  Nieuwsbericht
  18-03-2021

Pagina's