Nieuws

 • FCS enkele dagen gesloten wegens kwartaalafsluiting

  Wegens de kwartaalafsluiting kunnen zorgaanbieders t/m uiterlijk vrijdag 27 augustus 2021 zorgdeclaraties aanbieden via FCS. Het systeem is daarna gesloten voor declaraties t/m 31 augustus 2021 en wordt weer opengesteld op 1 september 2021.

  Nieuwsbericht
  14-07-2021
 • Toolkit communicatie ZPM

  Vanaf 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel (ZPM) de nieuwe bekostiging van de ggz en de forensische zorg. Het informeren van mensen in alle organisaties is een belangrijk onderdeel van de voorbereiding op de invoering van het zorgprestatiemodel. Om organisaties hierin te faciliteren werkt het programma aan een communicatie toolkit. Zo zijn er basisteksten ontwikkeld als onderdeel van de...

  Nieuwsbericht
  14-07-2021
 • Digtale aanmeld- en plaatsingsberichten zijn AAN

  In de vorige nieuwsflits werd aangekondigd dat de stroom van digitale aanmeld- en plaatsingsberichten Forensische Zorg (FZ) live zou gaan.Bij deze de update dat dit ook zo is: in de avond van 13/7 is de versie van IFZO met daarin FZ821 functionaliteit succesvol live gegaan. Vanaf heden staat de berichtenstroom ‘AAN’, en worden voor aanmelding en plaatsing naast brieven ook berichten gegenereerd...

  Nieuwsbericht
  14-07-2021
 • Simulatie Zorgprestatiemodel (alleen DBBC)

  Met de invoering van het Zorgprestatiemodel (ZPM) verdwijnt de huidige DBBC-systematiek. Om goed voorbereid te zijn op de invoering van de nieuwe bekostiging en om goede afspraken te kunnen maken tussen DJI en de zorgaanbieders om ongewenste effecten te voorkomen, wordt de inzet van de transitieprestatie verkend. Hiervoor is het belangrijk zicht te krijgen op de macro-impact van het ZPM en op...

  Nieuwsbericht
  06-07-2021
 • Bijstelling voorfinanciering op basis van Q2 verantwoording (DBBC)

  Jaarlijks wordt op basis van de Q2 verantwoording van DBBC-aanbieders door de divisie ForZo/JJI beoordeeld of een bijstelling van het bedrag ter voorfinanciering van het onderhandenwerk (OHW) nodig is. Door de komst van het zorgprestatiemodel per 1-1-2022 wordt het mogelijk om op maandelijkse basis te factureren. De divisie ForZo/JJI zal het bedrag ter voorfinanciering met betrekking tot de...

  Nieuwsbericht
  06-07-2021
 • Terugbetaling bedrag voorfinanciering OHW in 2021 (DBBC)

  De divisie ForZo/JJI biedt DBBC-zorgaanbieders de mogelijkheid om in het jaar 2021 het openstaande bedrag ter voorfinanciering van 2020 terug te betalen. DBBC zorgaanbieders kunnen dit kenbaar maken door uiterlijk 1-8-2021 een mail te sturen aan bedrijfsvoeringforzo@dji.minjus.nl Na ontvangst van de mail zal z.s.m. contact met deze zorgaanbieders worden opgenomen door hun financieel adviseur...

  Nieuwsbericht
  06-07-2021
 • Digitaal Plaatsingsbericht live per 14 juli

  Na een periode van intensieve voorbereidingen gaat per 14 juli aanstaande de stroom van digitale aanmeld- en plaatsingsberichten Forensische Zorg (FZ) live. Dit betekent dat gegevens over aanmelding en plaatsing FZ niet alleen via een pdf vanuit IFZO naar zorgaanbieders worden gestuurd, maar ook via een digitaal bericht. De genoemde gegevens worden dan via Vecozo geautomatiseerd opgehaald bij...

  Nieuwsbericht
  06-07-2021
 • Wijzigingen penitentiair programma vanaf 1 juli 2021

  Vorige week werd een Nieuwsflits verstuurd over de (partiële) invoering van de Wet Straffen en Beschermen en samenhang met het penitentiair programma (PP). Naar aanleiding daarvan ontving de divisie ForZo/JJI een vraag over de gevolgen per 1 juli 2021. De vraag was of de zorgtrajecten van reeds geplaatste justitiabelen in verblijfszorg in het kader van PP dienen te stoppen. Dat is uiteraard...

  Nieuwsbericht
  06-07-2021
 • Wijzigingen penitentiair programma vanaf 1 juli 2021

  Op 1 juli a.s. treedt de Wet Straffen en Beschermen partieel inwerking. Dit heeft consequenties voor zorgtrajecten in het kader van het penitentiair programma. Onderstaand wordt u hierover geïnformeerd.  Wat verandert er in het penitentiair programma op 1 juli? Op 1 juli a.s. treedt de Wet Straffen en Beschermen partieel inwerking. Wat meteen geldt, zonder overgangsrecht, is dat in het kader...

  Nieuwsbericht
  29-06-2021
 • Verlofregeling TBS gewijzigd

  De Verlofregeling TBS is gewijzigd Staatscourant 2021, 30687 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl) De wijziging treedt op 21 juni 2021 in werking. De wijziging houdt in dat bij een onttrekking aan verlof of indien een tbs-gestelde wordt verdacht van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, het verlof niet langer automatisch voor één jaar...

  Nieuwsbericht
  21-06-2021

Pagina's