Nieuws

 • Digitale landkaart forensische zorg

  De divisie forensische zorg en justitiële jeugdinrichtingen koopt forensische zorg in bij ruim 180 zorgaanbieders in Nederland. Het doel van forensische zorg is het herstel van de patiënt én vermindering van de kans op recidive ten behoeve van de veiligheid van de samenleving. De forensische zorg kent verschillende titels. De meest bekende ervan is tbs. Forensische zorg wordt klinisch en...

  Nieuwsbericht
  19-10-2021
 • Inloopuur Zorgprestatiemodel en verlengingen 2022

  De invoering van het Zorgprestatiemodel per 1 januari 2022 komt steeds dichterbij. DJI is dan ook druk bezig om de implementatie goed te laten verlopen en bijbehorende taken uit te voeren. Daarnaast werkt DJI aan het proces rondom de verlengingen, waarbij de raamovereenkomsten voor aanbieders die (klinische) behandelzorg leveren een addendum met hierin de wijzigingen door invoering van het...

  Nieuwsbericht
  06-10-2021
 • FFZ gaat weer live! Lerend Leven

  We gaan weer live! Na de digitale coronaversie van vorig jaar vindt het Festival Forensische Zorg in 2022 weer live plaats! Op dinsdag 25 januari ontmoeten we elkaar op onze vertrouwde locatie: DeFabrique in Maarssen. Tijdens het festival ontmoet je collega’s uit het hele land om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Organiseer je weer met ons mee? Save the date en deel je ideeën! We...

  Nieuwsbericht
  06-10-2021
 • Deadline 31 oktober verantwoordingsperiode Q3

  Op 1 oktober start de verantwoordingsperiode Q3 voor de aanbieders die klinisch en/of ambulant behandelen (DBBC). Vanaf die datum kan het verantwoordingsbericht (FZ811) ingediend worden.Ongeacht of het bericht wel of geen fouten bevat, ontvangen zorgaanbieders binnen enkele minuten een retourbericht met informatie over juistheid van de aanlevering die gedaan is. Binnen enkele werkdagen staat er...

  Nieuwsbericht
  30-09-2021
 • Informatie sessie zorgprestatiemodel

  Woensdag 4 augustus heeft er een ‘inloopuurtje’ plaats gevonden waarbij zorgaanbieders de mogelijkheid hadden om vragen te stellen rondom het Zorgprestatiemodel en verlengingen van de raamovereenkomsten 2022. Tijdens deze sessie kwamen veel vragen naar boven welke verwerkt zijn in de vorm van een ‘Vraag en Antwoord’ module op de website. Deze staat op https://www.forensischezorg.nl/zorginkoop...

  Nieuwsbericht
  22-09-2021
 • Implementatie Horizontaal Toezicht in de forensische zorg

  Zoals opgenomen in de Meerjarenovereenkomst FZ 2018-2021 zijn wij in het voorjaar 2020 gestart met een pilot om de mogelijkheden van Horizontaal Toezicht (HT) binnen de forensische zorg te onderzoeken. Binnen HT ligt de focus op een procesgerichte manier van verantwoorden in plaats van gegevensgericht. De divisie ForZo/JJI is deze pilot gestart met de Pompestichting, Dr. S. van Mesdag,...

  Nieuwsbericht
  22-09-2021
 • Mijlpaal voor het project Digitaliseren Plaatsing FZ

  Het project Digitaliseren Plaatsing FZ richt zich op het digitaliseren van de overdracht van gegevens tussen plaatsers en zorginstellingen binnen het aanmeld- en plaatsingsproces Forensische Zorg. Genoemde gegevensoverdracht gaat via gestandaardiseerde berichten, die tussen IFZO en EPD's van zorginstellingen via Vecozo gaan worden uitgewisseld. In juli jl was de eerste mijlpaal van dit project...

  Nieuwsbericht
  14-09-2021
 • Handreiking informatie-uitwisseling forensische zorg

  Het afgelopen jaar is samen met betrokken organisaties in de forensische zorg hard gewerkt aan een handreiking over informatie-uitwisseling in de forensische zorg. Het doel van deze handreiking is om duidelijkheid te scheppen over welke informatie moet worden uitgewisseld in de forensische zorgketen. De handreiking kan worden geraadpleegd via www.forensischezorg.nl   De handreiking gaat uit van...

  Nieuwsbericht
  14-09-2021
 • Onderhoud Justitiële ICT Organisatie

  Op zaterdag 11 september voert de Justitiële ICT Organisatie (JIO) i.o. (voorheen bekend als SSC-I) tussen 10.00 en 15.00 uur groot onderhoud uit aan het DJI netwerk. Dit heeft in beperkte mate ook invloed op de DJI applicaties die gebruikt worden door de particuliere instellingen (o.a MITS, JVS, IFZO).  Onderhoud van de systemen is nodig om deze goed en betrouwbaar te laten functioneren. We...

  Nieuwsbericht
  08-09-2021
 • Update Zorgprestatiemodel / Inkoop Forensische Zorg (FZ) 2022

  Per 1 januari 2022 wordt het Zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd. Naast dat er veel afspraken worden gemaakt in het programma dat het ZPM vormgeeft, is DJI zelf ook druk bezig met alle voorbereidingen om de invoering van het nieuwe model zo soepel mogelijk te laten verlopen. De komende tijd brengt de divisie ForZo/JJI zorgaanbieders periodiek op de hoogte van alle aspecten waar DJI mee bezig is...

  Nieuwsbericht
  26-07-2021

Pagina's