Nieuws

 • Vaststelling efficiencykorting DBBC 2015/2016

  De Divisie ForZo/JJI gaat op korte termijn het bedrag bepalen van de efficiencykorting over het deel van de DBBC’s die in 2015 gestart zijn en doorlopen naar zorgjaar 2016. Hierover ontvangen de zorgaanbieders met een DBBC-contract uiterlijk 31 oktober a.s. separaat een brief via FORZA. In de ‘Meerjarenovereenkomst forensische zorg 2013-2017’ is met GGZ Nederland afgesproken om de bezuiniging...

  Nieuwsbericht
  09-09-2019
 • Planning Verdiepingsdiagnostiek en VPT

  De planning voor de SAS-procedures is aangepast. De gewijzigde planning vindt u hieronder terug. Omschrijving Datum Publicatie aanbestedingsdocument + bijlagen 2020 Dinsdag 1 oktober 2019 Uiterlijk indiening schriftelijke vragen n.a.v. het beschrijvend document 2020-2021 Dinsdag 15 oktober 2019 om uiterlijk 12.00 uur Schriftelijke beantwoording van vragen (publicatie Nota van Inlichtingen op...

  Nieuwsbericht
  09-09-2019
 • Uitkomst belangstellingsregistratie VPT

  Op 15 mei 2019 hebben wij u uitgenodigd kenbaar te maken of uw belangstelling heeft in deelname aan het zorgexperiment Volledig Pakket Thuis. Op grond van de binnengekomen reacties, is gebleken dat er grote belangstelling is. Een mooie mix van ruim 51 zorginstellingen (grote GGz-instellingen en instellingen voor Beschermd en Begeleid Wonen) door geheel Nederland.   Noord Nederland Midden...

  Nieuwsbericht
  20-08-2019
 • Publicatie berichtenstandaard ten behoeve van DBBC verantwoording 2020

  Per 1 januari 2020 is het niet langer mogelijk de financiële verantwoording  via het portaal FORZA in te dienen. Alleen voor de afwikkeling van de eindverantwoordingen 2019 blijft deze mogelijkheid bestaan. De door de zorgaanbieder gerealiseerde DBBC-productie verloopt met ingang van de eerste verantwoording  van 2020 via het Berichtenverkeer van VeCoZo. Deze manier van informatie uitwisseling...

  Nieuwsbericht
  31-07-2019
 • Erratum en gids Prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie 2019

  Een erratum en een aangepaste gids zijn gepubliceerd op www.forensischezorg.nl met betrekking tot de Prestatie-Indicatoren Forensische Psychiatrie verslagjaar 2019. De reden hiervan is dat er wijzigingen zijn doorgevoerd voor de zorgsetting FPC. In de tekst over de zorgsetting FPC was een aantal fouten geconstateerd (waaronder het per abuis toevoegen van indicator 2) die om directe...

  Nieuwsbericht
  31-07-2019
 • Denk jij mee over de arbeidsmarktaanpak forensische zorg?

  De druk op de forensische zorg is de afgelopen jaren toegenomen. Er is een tekort aan goed geschoold en ervaren personeel en de administratieve lasten in de sector zijn te hoog. In de Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg 2018-2021 hebben het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), GGZ Nederland, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de Federatie Opvang (FO) en de RIBW...

  Nieuwsbericht
  16-07-2019
 • Informatie over Besluit forensische zorg beschikbaar

  Het Besluit forensische zorg (Bfz) regelt de nadere uitwerking van de Wet forensische zorg die op 1 januari 2019 in werking is getreden. De inhoud van het Bfz en de onderliggende Regeling forensische zorg (Rfz) brengt een aantal wijzigingen met zich mee. Een paar belangrijke wijzigingen zijn: De plaatser verstrekt afschriften van rapportages uit het persoonsdossier aan de zorgaanbieder ten...

  Nieuwsbericht
  08-07-2019
 • Inkoopprocedure Volledig Pakket Thuis (VPT)

  Op 20 september 2019 publiceert de Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) de documenten voor de inkoopprocedure Volledig Pakket Thuis. De huidige contractperiode loopt eind 2019 af. De inkoop wordt door middel van het digitale inkoopplatform CTM (vervanger inkoopportaal FORZA) uitgevoerd. De precieze invulling van deze inkoopprocedure ligt op dit moment nog niet...

  Nieuwsbericht
  08-07-2019
 • Marktconsultatie forensische zorg 25 juni jl.

  Op 25 juni jl. is de marktconsultatie forensische zorg georganiseerd door de divisie ForZo/JJI. Hieronder zijn de presentatie en het verslag van de bijeenkomst te downloaden. Presentatie marktconsultatie forensische zorg Verslag marktconsultatie forensische zorg

  Nieuwsbericht
  03-07-2019
 • Wijziging proces aanlevering Q2 (alleen DBBC)

  Vanaf aankomend kwartaal (tussentijdse DBBC verantwoording Q2) krijgt iedere DBBC zorgaanbieder  de mogelijkheid om zijn tussentijdse DBBC verantwoording voor de 17e van de indieningsmaaand in te dienen. Voor de komende aanlevering (Q2) betekent dit voor 17 juli. Dit is eerder dan in de tijdsplanning van de handleiding Bekostiging en Verantwoording is opgenomen. De DBBC zorgaanbieders zijn dan...

  Nieuwsbericht
  24-06-2019

Pagina's