Nieuws

 • Reminder aanlevering prestatie-indicatoren verslagjaar 2020

  Zoals aangegeven in de Handleiding Bekostiging en Verantwoording, moeten zorgaanbieders aan geven of er op 1 juni 2020 bij één of meer financieel genormeerde indicatoren onder de gestelde norm wordt gescoord. Als dit het geval is dient de zorgaanbieder dit uiterlijk 1 juli 2020 te melden en een kort verbeterplan aan te leveren, met daarin beschreven hoe de norm voor het eind van het jaar wel...

  Nieuwsbericht
  28-05-2020
 • Controleplan materiele controle Forensische Zorg

  De afgelopen maanden is door de werkgroep materiële controle FZ, bestaande uit vertegenwoordigers van zorgaanbieders, Audit Dienst Rijk en de Divisie ForZo/JJI, gewerkt aan een nieuwe opzet van de materiële controle met betrekking tot de forensische zorg (ingaande per boekjaar 2020). De hieraan gekoppelde landelijke risicomatrix is op 31 maart 2020 via de nieuwsflits bekend gemaakt. De...

  Nieuwsbericht
  28-05-2020
 • Definitieve verrekenbedragen NHC over de transitiejaren 2013 t/m 2017

  De divisie ForZo/JJI is begonnen met het vaststellen van de definitieve verrekenbedragen NHC van de transitiejaren 2013 t/m 2017. Met de vaststelling van de definitieve verrekenbedragen NHC, wordt de totale NHC-transitieperiode definitief afgerekend. De NHC-transitiejaren 2013 t/m 2017 worden per jaar en per contractsoort (ofz en tbs) apart afgerekend. Het definitieve verrekenbedrag NHC geldt...

  Nieuwsbericht
  19-05-2020
 • Vaststelling DBBC omzet over 2017 (inclusief afrekening gemiddelde dagprijzen)

  Op korte termijn start de divisie ForZo/JJI met de vaststelling van de DBBC omzet met betrekking tot contractjaar 2017. De divisie ForZo/JJI streeft ernaar alle DBBC zorgaanbieders in juni 2020 een vaststellingsbrief te sturen via Forza. Om de omzet met betrekking tot contractjaar 2017 te kunnen vaststellen, is het van belang dat alle DBBC-trajecten met betrekking tot het contractjaar 2017...

  Nieuwsbericht
  19-05-2020
 • Termijn voor aanleveren declaraties ZZP/EP

  In de praktijk blijkt dat sommige zorgaanbieders declaraties voor ZZP en/of EP niet binnen de gestelde termijn aanleveren. Het is van belang dat de divisie ForZo/JJI deze declaraties binnen deze termijn ontvangt, zodat tijdig inzicht wordt verkregen in de ontwikkeling van de kosten voor de forensische zorg.Daarom wordt aan de betreffende zorgaanbieders dringend verzocht om declaraties voor ZZP...

  Nieuwsbericht
  19-05-2020
 • Q1 aanlevering (alleen DBBC)

  Afgelopen donderdag (7 mei 2020) om 12:00 uur sloot bij de divisie ForZo/JJI het systeem voor ontvangst van de verantwoordingen Q1 2020. Dit houdt in dat zorgaanbieders op zich nog wel via VeCoZo de FZ811 berichten met betrekking tot de Q1 verantwoording kunnen indienen, maar de divisie ForZo/JJI deze berichten niet meer verwerkt. Het is overigens niet langer gewenst om dit vanaf heden te...

  Nieuwsbericht
  11-05-2020
 • Regelgeving over continuïteitsbijdrage en meerkosten

  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op 1 mei 2020 de regelgeving over de continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het coronavirus gepubliceerd. De beleidsregel, nadere regel en prestatiebeschrijvingbeschikking zijn door de NZa gepubliceerd op hun website. Op de website van de NZa zijn ook onderstaande stukken geplaatst: de circulaire met een toelichting op de...

  Nieuwsbericht
  11-05-2020
 • Aanleveren verantwoording Q1- 2020 (alleen DBBC)

  Begin deze week zijn de DBBC zorgaanbieders door de divisie ForZo/JJI gevraagd om alvast het proces met betrekking tot de tussentijdse verantwoording over het eerste kwartaal zo spoedig mogelijk op starten, zodat eventuele hick-ups in de aanlevering tijdig in kaart kunnen worden gebracht en opgelost kunnen worden. Tot op heden zijn er weinig DBBC zorgaanbieders die aan deze oproep gehoor hebben...

  Nieuwsbericht
  28-04-2020
 • Retourcodes FZ812 niet via VeCoZo maar via FORZA (alleen DBBC)

  De aanlevering Q1 (verantwoording tot en met maart 2020) verloopt vanaf dit jaar via VeCoZo, middels de berichtenstandaard FZ811. Hierover is eerder gecommuniceerd in een nieuwsflits en is meer informatie hierover terug te vinden op de website www.forensischezorg.nl Vanwege technische problemen is DJI niet in staat om aan het door zorgaanbieders VeCoZo ingediende FZ811 een retourbericht FZ812...

  Nieuwsbericht
  21-04-2020
 • Tijdelijke verkorte werkwijze delictanalyse bij uitplaatsing onder artikel 15.5. en 43.3

  Ten behoeve van een indicatiestelling van gedetineerden onder artikel 15.5 en 43.3 met een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf geldt een wettelijke verplichting om een risicotaxatie en delictanalyse (RT/DA) uit te voeren. Het betreft een indicatiestelling voor uitplaatsingen vanuit een Penitentiaire Inrichting (PI), waaronder een penitentiair psychiatrische centrum, naar een instelling waar...

  Nieuwsbericht
  16-04-2020

Pagina's