Nieuws

 • Verrekenbedragen NHC

  De definitieve verrekenbedragen NHC OFZ en TBS van de jaren 2013 tot en met 2017 worden vastgesteld nadat de laatste DBBC facturen van contractjaar 2017 zijn afgehandeld. Dit zal naar verwachting in de tweede helft van het jaar 2019 zijn. De reden dat de divisie ForZo/JJI dit in één keer afhandelt is om eventuele verwarring tussen aansluitingen over de verschillende zorgjaren te voorkomen. Dat...

  Nieuwsbericht
  10-12-2018
 • Nieuwe aanbesteding 2020

  De divisie ForZo/JJI heeft besloten de raamovereenkomst(en) Forensische Zorg 2018-2019 niet te verlengen. Een nieuwe aanbesteding voor contractjaar 2020 en eventueel verder vindt plaats in 2019. Een gevolg van het niet verlengen van de raamovereenkomst(en) Forensische Zorg 2018-2019 is dat paragraaf 4.4 van de Aanbestedingsleidraad 2018 niet meer van toepassing is. Dat betekent voor...

  Nieuwsbericht
  28-11-2018
 • Verstrekkingenpakket medische zorg DJI 2019 (Vademecum)

  Met dit nieuwsbericht informeren wij u over het nieuwe vademecum, het medisch verstrekkingenpakket van DJI, dat op 1 januari 2019 van kracht wordt. Het vademecum wordt uitsluitend digitaal beschikbaar gesteld en vindt u via deze link.

  Nieuwsbericht
  14-11-2018
 • Nieuw beleidskader Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg

  De Minister voor Rechtsbescherming heeft het beleidskader Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg (LFPZ) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het beleidskader LFPZ betreft een herziening van het Beleidskader Longstay Forensische Zorg 2009 en treedt per 1 januari 2019 in werking. Hier vindt u het beleidskader Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg. Het beleidskader is aangepast naar aanleiding...

  Nieuwsbericht
  09-11-2018
 • Aanwijzingsbesluit zorgaanbieders DJI

  Eén van de gevolgen van de invoering van de Wet Forensische Zorg (WFZ) per 1 januari 2019 is dat zorgaanbieders van DJI in het bezit moeten zijn van een aanwijzingsbesluit. Dit staat in artikel 3.2 tweede lid van de WFZ. De divisie ForZo/JJI stuurt rond 1 januari 2019 deze aanwijzing naar de gecontracteerde zorgaanbieders. Dat betekent dat zorgaanbieders zelf geen aanvraagformulier hoeven in te...

  Nieuwsbericht
  09-11-2018
 • Nieuw beleidskader Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg

  De Minister voor Rechtsbescherming heeft het beleidskader Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg (LFPZ) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het beleidskader LFPZ betreft een herziening van het Beleidskader Longstay Forensische Zorg 2009 en treedt per 1 januari 2019 in werking. Hier vindt u het beleidskader Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg.

  Nieuwsbericht
  06-11-2018
 • Vooraankondiging aanpassing tussentijdse verantwoordingen

  De divisie ForZo/JJI gaat de informatievraag uitbreiden vanaf Q4 2018. De uitbreiding houdt in dat vanaf Q4 ook het plaatsingsbesluitnummer dient te worden toegevoegd aan de verantwoordingen. Over de exacte invulling van het plaatsingsnummer in de tussentijdse verantwoordingen wordt u nog nader geïnformeerd.

  Nieuwsbericht
  26-10-2018
 • Facturatiestand Q3 2018

  In de facturatiestand met betrekking tot de verantwoordingsheet Q3 zijn dagen opgenomen uit voorgaande jaren. Aanbieders hebben daardoor onjuiste informatie ontvangen. Dit wordt gecorrigeerd. Deze correctie gebeurt geheel ‘onder water’ en heeft geen invloed op de informatie die zorgaanbieders bij de divisie ForZo/JJI hebben aangeleverd.

  Nieuwsbericht
  26-10-2018
 • OHW bepaling eindverantwoording 2018 (DBBC)

  De waardebepaling van het onderhanden werk kan nu nog worden bepaald aan de hand van twee opties: 1) Bepaling waarde behandelcomponent OHW DBBC’s middels de voorlopige productgroep DBBC (fictieve afsluiting per kwartaal). 2) Bepaling waarde behandelcomponent OHW DBBC’s op basis van het eigen intern uurtarief (als optie 1 niet mogelijk is). Onlangs is in overleg met een afvaardiging van...

  Nieuwsbericht
  26-10-2018
 • Afrekenen op gemiddelde dagprijs per beveiligingsniveau (DBBC)

  Vanaf contractjaar 2016 geldt voor de beveiligingsniveaus (DBBC) een afgesproken gemiddelde dagprijs. Deze dagprijs mag niet worden overschreden, zoals onder meer is opgenomen in de handleiding Financiering  en Bekostiging 2016 . Nadat het contractjaar is afgesloten (en dicht gezet) wordt over dat contractjaar de gemiddelde dagprijs per beveiligingsniveau vastgesteld. Deze dagprijs wordt...

  Nieuwsbericht
  26-10-2018

Pagina's