Nieuws

 • ZZP en EP contracten 2020 sluiten voor declaratie

  Alle ZZP en EP declaraties (inclusief correcties) die betrekking hebben op het contractjaar 2020 moeten uiterlijk vóór 1 april 2021 door de divisie ForZo/JJI zijn ontvangen en goedgekeurd.Declaraties die na deze datum worden ontvangen worden niet meer in behandeling genomen.

  Nieuwsbericht
  25-03-2021
 • DBBC verantwoording eerste kwartaal (Q1) 2021

  Van de zorgaanbieders met een DBBC contract wordt gevraagd om vanaf 1 april 2021 de tussentijdse verantwoording over Q1 2021 aan te gaan leveren. Voor de goedgekeurde aanleveringen die tot en met 16 april door de divisie ForZo/JJI zijn ontvangen, wordt tussentijds een omzet- en signaalrapportage teruggekoppeld. Aanleveringen die ná 16 april zijn ontvangen, krijgen pas na de deadline van de...

  Nieuwsbericht
  18-03-2021
 • Bijeenkomst capaciteit forensisch beschermd wonen

  Afgelopen jaren is de capaciteitsbehoefte forensisch beschermd wonen (FBW) sterk toegenomen. Met name in de Randstad en de grote steden is er geregeld sprake van krapte. Ook zijn er enkele specifieke categorieën justitiabelen die landelijk lastig plaatsbaar zijn. Dit zorgt ervoor dat de plaatsende instanties soms moeten kiezen voor second best alternatieven, maar het zorgt ook voor verstopping...

  Nieuwsbericht
  18-03-2021
 • Opgave meerkosten wegens Corona

  In het kader van de Beleidsregel continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus (BR/REG-20157) is de divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) in samenwerking met de Nederlandse GGZ, Valente, VGN en het Leger des Heils tot een uitwerking gekomen. De divisie ForZo/JJI heeft gekozen voor een uitwerking van de meerkosten die...

  Nieuwsbericht
  17-02-2021
 • Opname financiële informatiebijeenkomst staat online

  Op 9 februari 2021 vond een online financiële informatiebijeenkomst plaats. Hierbij waren ruim 100 zorgaanbieders aanwezig. Gedurende de bijeenkomst zijn de volgende onderwerpen besproken:1. Zorgprestatiemodel2. FiZZa3. Materiële controle4. Horizontaal Toezicht Heeft u deze bijeenkomst gemist? Het is mogelijk om de opname online terug te kijken. Daarnaast is ook de losse presentatie digitaal...

  Nieuwsbericht
  17-02-2021
 • Start gegevens uitvraag prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie verslagjaar 2020

  Op dinsdag 9 maart aanstaande  wordt de vragenlijst opengesteld voor zorgaanbieders die zich door middel van de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie (hierna PI FP) over verslagjaar 2020 moeten verantwoorden. Dit zal in tegenstelling tot voorgaande jaren plaatsvinden in CTM. Instellingen die zich moeten verantwoorden zijn hierover, alsmede over welke zorgsetting(en), in oktober 2019...

  Nieuwsbericht
  17-02-2021
 • Gewijzigde vervoersbeweging DV&O

  De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) van DJI heeft de vervoersbeweging (deels) binnen de regio overgedragen aan de nationale politie (met een tijdelijke uitzondering van de regio’s Midden Nederland en Noord Nederland). Vanaf 1 februari 2021 gaat de Nationale Politie het BIARR vervoer op basis van de nieuwe gerechtelijke landkaart zelf uitvoeren.Dit brengt verschillende wijzigingen met...

  Nieuwsbericht
  17-02-2021
 • Gewijzigde vervoersbeweging DV&O

  De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) van DJI heeft de vervoersbeweging (deels) binnen de regio overgedragen aan de nationale politie (met een tijdelijke uitzondering van de regio’s Midden Nederland en Noord Nederland). Vanaf 1 februari 2021 gaat de Nationale Politie het BIARR vervoer op basis van de nieuwe gerechtelijke landkaart zelf uitvoeren.Dit brengt verschillende wijzigingen met...

  Nieuwsbericht
  17-02-2021
 • Compliance t.a.v. het niet behalen van de VOV-norm in 2020 en 2021

  Als gevolg van Covid-19 wijkt bij een aantal zorgaanbieders in 2020 de geleverde VOV-inzet af van de VOV-norm en gefactureerde verblijfsprestaties. De afwijking was niet voorzien en is een direct gevolg van de uitbraak van Covid-19 en de daarmee samenhangende coronamaatregelen van het Rijk en de veiligheidsregio’s, welke zijn vertaald naar de forensische instellingen.De zorgaanbieders en het...

  Nieuwsbericht
  02-02-2021
 • Eindverantwoording 2020

  Start eindverantwoording 2020 Vanaf 18 januari wordt FiZZa open gesteld voor de eindverantwoording. Zorgaanbieders ontvangen een geautomatiseerd bericht wanneer voor hun organisatie de zaak beschikbaar is met daarin het overzicht met de in 2020 goedgekeurde facturatie.Alle niet goedgekeurde facturatie, het OHW en/of het ANG, moet via het berichtenverkeer wat via Vecozo verloopt worden...

  Nieuwsbericht
  14-01-2021

Pagina's