Nieuws

 • Publicatie aanbestedingsdocumenten

  Op 22 augustus zijn de aanbestedingsdocumenten gepubliceerd op Tenderned onder referentienummer 150780 en op de website onder Inkoopdocumenten 2018 . Zorgaanbieders kunnen zich vanaf deze dag, 17.00 uur, via FORZA aanmelden voor deze aanbestedingsprocedure. Een nadere toelichting op deze aanbesteding wordt gegeven tijdens  een informatiebijeenkomst op 7 september 2017. De deadline voor het...

  Nieuwsbericht
  22-08-2017
 • Doe mee aan de pilot nieuwe DBBC structuur (incl vergoeding)!

  De NZa werkt samen met het forensische zorgveld, waaronder ook de divisie ForZo/JJI, aan de doorontwikkeling van de huidige DBBC productstructuur. Het streven is om in 2020 een model te introduceren dat gebaseerd is op het Engelse model met zorgclusters. De NZa is op zoek naar meer zorgaanbieders die het nieuwe model willen testen in een pilot. Naast het feit dat dit een mooie kans is om nu al...

  Nieuwsbericht
  22-08-2017
 • Kaderregeling AO/IC Forensische Zorg

  De geactualiseerde kaderregeling AO/IC Forensische Zorg (DBBC en ZZP/EP) staat op de website en is via deze link te bereiken. De kaderregeling is vanaf 2017 van kracht. Hiermee vervallen de eerdere kaderregelingen.

  Nieuwsbericht
  11-08-2017
 • Incidentele Budget Ophoging (IBO) procedure

  In de nieuwsflits van 29 mei 2017 stond dat zorgaanbieders die al cliënten opgenomen hadden, op verzoek van de divisie ForZo/JJI, tot uiterlijk 1 juli 2017 een IBO verzoek konden indienen buiten de verwijzer om bij de zorginkoper. Deze termijn is nu verstreken en de reguliere IBO procedure is nu van toepassing. In samenspraak met de verwijzende instanties is er nog een aantal kleine wijzigingen...

  Nieuwsbericht
  11-08-2017
 • Format aanmelding VPT

  Format aanmelding VPT Aangezien het om reeds bekende cliënten gaat, er staat al een indicatiestelling voor beschermd wonen in Ifzo waarop VPT kan aansluiten, hebben wij gekozen voor een eenvoudig format. Het format is ook te vinden via deze link.

  Nieuwsbericht
  04-08-2017
 • VPT Nieuwsbrief nr. 1

  Via deze link komt u bij de VPT nieuwsbrief nr. 1  

  Nieuwsbericht
  04-08-2017
 • Bereid je voor op de aanbesteding 2018

  De afgelopen maanden is de divisie ForZo/JJI bezig geweest met de voorbereidingen voor de inkoop forensische zorg 2018. Hierover hebben wij steeds het veld geïnformeerd mede via de marktconsultaties. Om ervoor te zorgen dat u voorbereid de aanbesteding in kan gaan, deelt ForZo/JJI hierbij alvast een deel van de stukken die u bij de aanbesteding dient aan te leveren: Gedragsverklaring...

  Nieuwsbericht
  28-07-2017
 • Voorfinanciering van DBBC’s vanaf 2018

  De in 2016 gewijzigde Aanbestedingswet vraagt om een andere aanbestedingsprocedure. De wet heeft consequenties voor de wijze van vaststelling en herijking van de omvang van de voorfinanciering van geleverde zorg (voorheen bevoorschotting genoemd). Daarnaast is gebleken dat bij de administratieve afhandeling van de voorfinanciering van geleverde zorg van de vestiging van zakelijke...

  Nieuwsbericht
  14-07-2017
 • Lunteren III:”Naar de tbs!”

  Op woensdag 21 juni vond wederom in Lunteren de derde werkconferentie in het kader van het Manifest van Lunteren plaats. Ruim 100 deelnemers waren hierbij aanwezig. Zij kwamen van de eigen FPC’s maar ook vanuit de ketenpartners zoals Zittende Magistratuur (ZM), Openbaar Ministerie (OM), Advocatuur, reclassering, Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie (NIFP), rapporteurs, etc. Bij...

  Nieuwsbericht
  13-07-2017
 • Gewijzigde aanbestedingswet

  Afgelopen jaar is een wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Het verlichte regime dat van toepassing was op de inkoop forensische zorg is komen te vervallen. Dit heeft gevolgen voor alle zorgaanbieders. Het betekent een andere aanpak van de inkoopprocedure dan zorgaanbieders uit voorgaande jaren gewend zijn. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om in te kopen op basis van...

  Nieuwsbericht
  13-07-2017

Pagina's