Nieuws

 • Publicatie Indicatorengids Prestatie-Indicatoren Forensische Psychiatrie 2019

  De divisie ForZo/JJI publiceert jaarlijks de Kernset Prestatie-Indicatoren Forensische Psychiatrie. De gids verslagjaar 2019 is op 6 september jl. door het Forensisch Netwerk geaccordeerd en is vanaf nu beschikbaar. De nieuwe gids is te vinden op deze site via deze link. Let er op dat u versie 2.0 gebruikt.

  Nieuwsbericht
  16-10-2018
 • Minder kans op ontlopen tbs door investering in expertise en duidelijkere wetgeving

  Minister Dekker (Rechtsbescherming) neemt maatregelen om de problematiek van ‘weigeraars’ verder aan te pakken. Dat is nodig omdat verdachten soms bewust weigeren mee te werken aan het onderzoek dat bepaalt of er sprake is van een psychische stoornis. Er wordt daarom niet altijd een tbs-maatregel opgelegd. Dit vormt een onnodig risico voor de samenleving. De minister wil dat verdachten en...

  Nieuwsbericht
  08-10-2018
 • Vooraankondiging aanpassing tussentijdse verantwoordingen

  De divisie ForZo/JJI breidt de informatievraag uit vanaf Q4 2018. De uitbreiding houdt in dat vanaf Q4 ook het plaatsingsbesluitnummer moet worden toegevoegd aan de verantwoordingen. Over de exacte invulling van het plaatsingsnummer in de tussentijdse verantwoordingen ontvangen aanbieders op een later moment bericht.

  Nieuwsbericht
  27-09-2018
 • Tussentijdse aanlevering Q3

  Vanaf medio week 40 wordt de tussentijdse aanlevering Q3 via FORZA beschikbaar gesteld. Ook hierbij geldt dat voor de contractjaren 2017 en eerder in het OHW en ANG de kosten voor verblijf inclusief het NHC dient te worden opgenomen. In de tarieven 2018 voor verblijf zit het NHC al in het verblijfstarief.

  Nieuwsbericht
  27-09-2018
 • Bas Eenhoorn benoemd als voorzitter Taskforce Veiligheid en Kwaliteit in de forensische zorg

  Minister Dekker (Rechtsbescherming) en vertegenwoordigers van GGZ Nederland (GGZ NL), de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de Federatie Opvang (FO) en de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Alliantie hebben de heer Bas Eenhoorn bereid gevonden om de rol van voorzitter te vervullen voor de Taskforce Veiligheid en Kwaliteit in de forensische zorg. Deze Taskforce op het...

  Nieuwsbericht
  27-09-2018
 • Koers en kansen start de tweede tranche, opzoek naar vernieuwende projectvoorstellen

  Koers en kansen is op zoek naar projecten uit de praktijk. Vanaf nu kunnen partijen in de zorg, het justitie- en het lokaal domein voorstellen indienen die vernieuwend en domein overstijgend zijn. De voorstellen uit de eerste tranche zijn inmiddels beoordeeld. De tweede tranche van pilot uitvraag is in juli  van start gegaan. Het programma Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering van het...

  Nieuwsbericht
  16-08-2018
 • Wet Forensische Zorg en artikel 37 plaatsingen

  Hierbij willen wij u informeren over de gevolgen van de invoering van de Wet forensische zorg (Wfz) voor de forensische zorgtitel “ Zorg zonder strafoplegging door opname in een psychiatrische ziekenhuis voor de duur van een jaar in het kader van de strafrechtelijke machtiging” (art. 37 jo 39 Wetboek van strafrecht). Op 23 januari 2018 is de Wfz door de Eerste Kamer aangenomen en deze treedt op...

  Nieuwsbericht
  27-07-2018
 • Doorontwikkeling prestatie-indicator 2 (continuïteit van zorg) vanaf verslagjaar 2019

  In september 2018 wordt de Kernset prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie 2019 gepubliceerd. Deze nieuwsflits is bedoeld om het forensische veld tijdig op de hoogte te brengen van de ingrijpende wijziging in indicator 2, die waarschijnlijk een aanpassing in de registratie of in het EPD behoeft.De gewijzigde indicator 2 meet naast de noodzaak voor vervolgzorg ook de gewenste vorm van...

  Nieuwsbericht
  27-07-2018
 • Deadline verlengd voor enquete "onderzoek gebruik en doorstroom naar en vanuit Forensisch Beschermd Wonen en (begeleid) wonen"

  Op 4 juli jl. heeft u een uitnodiging ontvangen voor een enquête. Met deze enquête doen we onderzoek naar gebruik en doorstroom naar en vanuit forensisch beschermd wonen. De enquête kon tot 18 juli ingevuld worden.   Op dit moment hebben al 50 zorgaanbieders een reactie gegeven. Graag geven we zoveel mogelijk zorgaanbieders nog de gelegenheid om de enquête in te vullen door de deadline te...

  Nieuwsbericht
  19-07-2018
 • Overeenkomst voor veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg

  Minister Dekker (Rechtsbescherming) en vertegenwoordigers van GGZ Nederland (GGZ NL), de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en de Federatie Opvang (FO) hebben vrijdag 13 juli de meerjarenovereenkomst Forensische Zorg getekend. In deze overeenkomst staan afspraken om de werkdruk te verlagen en de veiligheid te vergroten. Er is in totaal 28,5 miljoen euro extra beschikbaar. Uit...

  Nieuwsbericht
  13-07-2018

Pagina's