Nieuws

 • Jaarafsluiting

  Op vrijdag 22 december 2017 wordt FCS gesloten ter voorbereiding van de jaarafsluiting. Dit houdt in dat na deze datum geen facturen meer in behandeling worden genomen. In de eerste week van januari 2018 kunt u vervolgens weer factureren. Houd hier alvast rekening mee.

  Nieuwsbericht
  04-12-2017
 • Publicatie Accountantsprotocollen Forensische Zorg 2017 en vragenlijsten AO/IC 2017

  De onderstaande Accountantsprotocollen Forensische Zorg 2017 en de vragenlijsten 2017 zijn gepubliceerd op de website www.forensischezorg.nl: a. Accountantsprotocol Omzetverantwoording DBBC’s en NHC DBBC’s 2017; b. Accountantsprotocol Omzetverantwoording ZZP’s, Extramurale parameters en Volledig Pakket Thuis 2017; c. Accountantsprotocol TBS 2017 (t.b.v. de controle op de gesegmenteerde...

  Nieuwsbericht
  04-12-2017
 • Verschuiven data Financiële bijeenkomst

  Onlangs is een online vragenlijst aan u verzonden om onder meer te inventariseren of er behoefte is aan een financiële informatiebijeenkomst medio december 2017. Uit de resultaten is gebleken dat een grote meerderheid van de deelnemers van deze online vragenlijst behoefte heeft aan een financiële informatiebijeenkomst. Om eventuele nieuwe zorgaanbieders die vanaf 2018 een contract krijgen de...

  Nieuwsbericht
  04-12-2017
 • Aanvullende informatie Aanbesteding Forensische Zorg 2018

  ForZo/JJI was voornemens vandaag het resultaat van de toetsing van de inschrijvingen voor de Aanbesteding Forensische Zorg 2018 te publiceren. Echter, uit de toetsing is gebleken dat slechts 45 van de 133 inschrijvingen volledig aan de gestelde eisen voldoet. Denk hierbij aan het juist aanleveren van (de juiste versie van) alle gevraagde documenten en bewijsstukken. Hierdoor is het voor ForZo...

  Nieuwsbericht
  17-11-2017
 • Verplichte aanlevering behandelminuten

  Bij de facturatie van DBBC’s wordt door de meeste zorgaanbieders in het declaratiebericht het totaal aantal behandelminuten en het aantal indirecte behandelminuten meegegeven. Omdat Forzo/JJI deze informatie van alle zorgaanbieders wil ontvangen, wordt een VECOZO controle geactiveerd welke hierop toeziet. VECOZO zal hierover publiceren via de voor haar gebruikelijke kanalen.

  Nieuwsbericht
  09-11-2017
 • Dagbesteding hoog – laag

  Sinds mei 2017 wordt in FCS, conform de geldende NZa regelgeving,  gecontroleerd op dagbesteding in de DBBC-facturatie. Bij deze controle wordt een direct verband gelegd tussen het beveiligingsniveau van verblijf en het niveau van de dagbesteding (laag/midden, hoog, zeer hoog). Vanuit het forensisch veld is dit verband bij de NZa ter discussie gesteld. De NZa heeft vervolgens aangegeven dat er...

  Nieuwsbericht
  09-11-2017
 • Materiële Controle Forensische Zorg 2017

  Op 6 oktober 2017 organiseerde de afdeling Analyse en Bekostiging van de divisie ForZo/JJI een overleg materiële controle Forensische Zorg 2017. Hiervoor waren de FPC’s en de FPK’s met inkoopplaatsen tbs uitgenodigd. In het controlejaarplan materiële controle Forensische Zorg 2017 staan het proces en de specifiek voor Forensische Zorg benoemde risico’s (rechtmatigheid en doelmatigheid)...

  Nieuwsbericht
  03-11-2017
 • Informatiebijeenkomst materiële controle FZ 6 oktober 2017

  Vandaag is de presentatie van de informatiebijeenkomst materiële controle die gehouden is op 6 oktober, op deze site geplaatst.  Dit document is te vinden via deze link.

  Nieuwsbericht
  25-10-2017
 • Inventarisatie financiële informatiebehoefte

  De divisie ForZo/JJI inventariseert onder zorgaanbieders of er behoefte is aan een financiële informatiebijeenkomst zoals deze vorig jaar in november is gehouden. Om een goed aanbod te kunnen verzorgen en in te kunnen spelen op de informatiebehoefte, vraagt ForZo/JJI zorgaanbieders online enkele vragen te beantwoorden. Ook is het voor zorgaanbieders mogelijk om zelf een onderwerp aan te dragen...

  Nieuwsbericht
  04-10-2017
 • Publicatie Nota van Inlichtingen 2

  Alle vragen over de eerste Nota van Inlichtingen die via FORZA zijn gesteld, zijn beantwoord in de Nota van Inlichtingen 2 die vandaag is gepubliceerd. Hiermee komt een einde aan de inlichtingenronde. Er kunnen geen vragen meer worden gesteld. Alle zorgaanbieders hebben tot 16 oktober om 17.00 uur om een inschrijving te doen op deze aanbesteding.

  Nieuwsbericht
  04-10-2017

Pagina's