Nieuws

 • Wijziging proces aanlevering Q2 (alleen DBBC)

  Vanaf aankomend kwartaal (tussentijdse DBBC verantwoording Q2) krijgt iedere DBBC zorgaanbieder  de mogelijkheid om zijn tussentijdse DBBC verantwoording voor de 17e van de indieningsmaaand in te dienen. Voor de komende aanlevering (Q2) betekent dit voor 17 juli. Dit is eerder dan in de tijdsplanning van de handleiding Bekostiging en Verantwoording is opgenomen. De DBBC zorgaanbieders zijn dan...

  Nieuwsbericht
  24-06-2019
 • Plaatsingsbesluitnummer (PBN) in de tussentijdse verantwoording Q2

  Zoals in voorgaande verantwoordingen (eind 2018 en de tussentijdse verantwoording Q1), moeten zorgaanbieders ook in de tussentijdse verantwoording over het 2e kwartaal het plaatsingsbesluitnummer (PBN) vermelden. De toevoeging van dit nummer stelt de divisie ForZo/JJI in staat de aangeleverde data door de zorgaanbieders te verifiëren op correctheid en volledigheid. De divisie ForZo/JJI voegt...

  Nieuwsbericht
  24-06-2019
 • Verantwoordingen vanaf 2020

  In het kader van de uitfasering van het inkoop- en verantwoordingportaal FORZA werkt de divisie ForZo/JJI aan een passende oplossing voor beide procedures. Dinsdag 25 juni 2019 vindt de bijeenkomst van de marktconsultatie voor de inkoopprocedure forensische zorg plaats. Zorgaanbieders ontvingen eerder een online vragenlijst. Naast de inkoop gerelateerde vragen bevatte deze online...

  Nieuwsbericht
  24-06-2019
 • Aanbesteding Verdiepingsdiagnostiek

  Op 20 september 2019 publiceert de Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) de aanbestedingsdocumenten voor de Sociale en andere Specifieke Diensten (SAS)-procedure voor Verdiepingsdiagnostiek. Verdiepingsdiagnostiek wordt sinds 2012 ingekocht door Divisie ForZo/JJI en is bedoeld om (aanwijzingen van) psychische problemen, verslavingsproblematiek, een verstandelijke...

  Nieuwsbericht
  24-06-2019
 • Het zorgprestatiemodel als nieuwe bekostiging voor de ggz en fz

  De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert om per 2022 een nieuwe bekostiging in te voeren in de generalistische basis ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg: het zorgprestatiemodel. De huidige bekostiging in de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg is niet meer geschikt om deze zorg op een toekomstbestendige manier  te bekostigen, zo vinden partijen in de forensische en...

  Nieuwsbericht
  23-05-2019
 • Open House Forensische Zorg 2020 (OFZ en tbs-FPK)

  Op 20 september 2019 publiceert de Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) het toetredingsdocument voor de Open House procedure Forensische zorg 2020. Deze procedure kent één toetredingsronde (dat betekent: geen toetreding tijdens looptijd contract). De divisie ForZo/JJI kiest hiermee voor een iets andere inkoopprocedure dan in 2018, maar naar verwachting zal dit...

  Nieuwsbericht
  07-05-2019
 • Evaluatie prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie

  Het EFP heeft in samenwerking met de  divisie ForZo/JJI de huidige prestatie-indicatoren (PI’s) geëvalueerd aan de hand van een vragenlijst. Deze vragenlijst is uitgezet onder de contactpersonen voor het aanleveren van de PI’s en is daarnaast gepubliceerd op het platform KNAPP. De vragenlijst stond open van 20 december 2018 t/m 1 februari 2019. In totaal is de vragenlijst 58 keer ingevuld,...

  Nieuwsbericht
  07-05-2019
 • Nieuwe versie 'Handvat Gegevensuitwisseling in het zorg- en veiligheidsdomein'

  Er is een nieuwe versie van het 'Handvat Gegevensdeling voor het zorg- en veiligheidsdomein'. De nieuwe versie is aangepast aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de gewijzigde regelgeving naar aanleiding van de 'Richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging'. De beschreven juridische kaders en uitgangspunten zijn breed toepasbaar. Het nieuwe handvat heeft namelijk...

  Nieuwsbericht
  07-05-2019
 • Processtappen eindverantwoording 2018 (DBBC)

  De standen van 15 februari zijn aangeleverd door de DBBC-zorgaanbieders. De divisie ForZo/JJI heeft deze standen voorzien van een signaalrapportage. Bij deze signaalrapportage komt een toelichting van de DBBC-zorgaanbieder en vervolgens wordt een concept-eindverantwoording aangemaakt. Deze concept-eindverantwoording kan worden aangepast door de DBBC-zorgaanbieder en ingediend bij de divisie...

  Nieuwsbericht
  25-04-2019
 • Standen ANG en Facturatie (ZZP/EP)

  Per 15 februari heeft de ZZP/EP zorgaanbieder een stand van de nog te factureren zorg (ANG) opgegeven in de de ZZP/EP verantwoording aan de divisie ForZo/JJI. Samen met de eerder gefactureerde zorg (in 2018 en 2019 over 2018) zou daarbij aansluiting moeten zijn met de in 2018 door de zorgaanbieder verleende forensische zorg. Mocht uit (zelf)onderzoek blijken dat de per 15 februari opgegeven...

  Nieuwsbericht
  25-04-2019

Pagina's