Nieuws

 • Handreiking informatie-uitwisseling forensische zorg

  Het afgelopen jaar is samen met betrokken organisaties in de forensische zorg hard gewerkt aan een handreiking over informatie-uitwisseling in de forensische zorg. Het doel van deze handreiking is om duidelijkheid te scheppen over welke informatie moet worden uitgewisseld in de forensische zorgketen. De handreiking kan worden geraadpleegd via www.forensischezorg.nl   De handreiking gaat uit van...

  Nieuwsbericht
  14-09-2021
 • Onderhoud Justitiële ICT Organisatie

  Op zaterdag 11 september voert de Justitiële ICT Organisatie (JIO) i.o. (voorheen bekend als SSC-I) tussen 10.00 en 15.00 uur groot onderhoud uit aan het DJI netwerk. Dit heeft in beperkte mate ook invloed op de DJI applicaties die gebruikt worden door de particuliere instellingen (o.a MITS, JVS, IFZO).  Onderhoud van de systemen is nodig om deze goed en betrouwbaar te laten functioneren. We...

  Nieuwsbericht
  08-09-2021
 • Update Zorgprestatiemodel / Inkoop Forensische Zorg (FZ) 2022

  Per 1 januari 2022 wordt het Zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd. Naast dat er veel afspraken worden gemaakt in het programma dat het ZPM vormgeeft, is DJI zelf ook druk bezig met alle voorbereidingen om de invoering van het nieuwe model zo soepel mogelijk te laten verlopen. De komende tijd brengt de divisie ForZo/JJI zorgaanbieders periodiek op de hoogte van alle aspecten waar DJI mee bezig is...

  Nieuwsbericht
  26-07-2021
 • Marktconsulatie Forensische Zorg gepubliceerd

  Zojuist is de marktconsultatie Forensische Zorg 2023 gepubliceerd en beschikbaar gesteld via CTM. Klik hier voor de link. Op CTM staat ook het marktconsultatiedocument en alle relevante bijlagen. DJI is voornemens de inkoop Forensische zorg 2023 te realiseren door drie separate aanbestedingen*. DJI werkt momenteel een nieuwe inkoopstrategie uit, mede op basis van het in mei 2021 uitgebrachte...

  Nieuwsbericht
  20-07-2021
 • Simulatie format FZ gereed – deadline verplaatst

  Vorige week communiceerde de divisie ForZo/JJI via de nieuwsflits over de aanlevering van simulatiegegevens aan DJI. Aanvullende communicatie zou volgen op het moment dat het format gereed zou zijn; dat is inmiddels het geval. Het format is te vinden in de bijlage van deze nieuwsflits, onze website en de website van het Zorgprestatiemodel. Voor het aanleveren van het ingevulde format is een...

  Nieuwsbericht
  14-07-2021
 • FCS enkele dagen gesloten wegens kwartaalafsluiting

  Wegens de kwartaalafsluiting kunnen zorgaanbieders t/m uiterlijk vrijdag 27 augustus 2021 zorgdeclaraties aanbieden via FCS. Het systeem is daarna gesloten voor declaraties t/m 31 augustus 2021 en wordt weer opengesteld op 1 september 2021.

  Nieuwsbericht
  14-07-2021
 • Toolkit communicatie ZPM

  Vanaf 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel (ZPM) de nieuwe bekostiging van de ggz en de forensische zorg. Het informeren van mensen in alle organisaties is een belangrijk onderdeel van de voorbereiding op de invoering van het zorgprestatiemodel. Om organisaties hierin te faciliteren werkt het programma aan een communicatie toolkit. Zo zijn er basisteksten ontwikkeld als onderdeel van de...

  Nieuwsbericht
  14-07-2021
 • Digtale aanmeld- en plaatsingsberichten zijn AAN

  In de vorige nieuwsflits werd aangekondigd dat de stroom van digitale aanmeld- en plaatsingsberichten Forensische Zorg (FZ) live zou gaan.Bij deze de update dat dit ook zo is: in de avond van 13/7 is de versie van IFZO met daarin FZ821 functionaliteit succesvol live gegaan. Vanaf heden staat de berichtenstroom ‘AAN’, en worden voor aanmelding en plaatsing naast brieven ook berichten gegenereerd...

  Nieuwsbericht
  14-07-2021
 • Simulatie Zorgprestatiemodel (alleen DBBC)

  Met de invoering van het Zorgprestatiemodel (ZPM) verdwijnt de huidige DBBC-systematiek. Om goed voorbereid te zijn op de invoering van de nieuwe bekostiging en om goede afspraken te kunnen maken tussen DJI en de zorgaanbieders om ongewenste effecten te voorkomen, wordt de inzet van de transitieprestatie verkend. Hiervoor is het belangrijk zicht te krijgen op de macro-impact van het ZPM en op...

  Nieuwsbericht
  06-07-2021
 • Bijstelling voorfinanciering op basis van Q2 verantwoording (DBBC)

  Jaarlijks wordt op basis van de Q2 verantwoording van DBBC-aanbieders door de divisie ForZo/JJI beoordeeld of een bijstelling van het bedrag ter voorfinanciering van het onderhandenwerk (OHW) nodig is. Door de komst van het zorgprestatiemodel per 1-1-2022 wordt het mogelijk om op maandelijkse basis te factureren. De divisie ForZo/JJI zal het bedrag ter voorfinanciering met betrekking tot de...

  Nieuwsbericht
  06-07-2021

Pagina's