Nieuws

 • Open House Forensische Zorg 2020 (OFZ en tbs-FPK)

  Op 20 september 2019 publiceert de Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) het toetredingsdocument voor de Open House procedure Forensische zorg 2020. Deze procedure kent één toetredingsronde (dat betekent: geen toetreding tijdens looptijd contract). De divisie ForZo/JJI kiest hiermee voor een iets andere inkoopprocedure dan in 2018, maar naar verwachting zal dit...

  Nieuwsbericht
  07-05-2019
 • Evaluatie prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie

  Het EFP heeft in samenwerking met de  divisie ForZo/JJI de huidige prestatie-indicatoren (PI’s) geëvalueerd aan de hand van een vragenlijst. Deze vragenlijst is uitgezet onder de contactpersonen voor het aanleveren van de PI’s en is daarnaast gepubliceerd op het platform KNAPP. De vragenlijst stond open van 20 december 2018 t/m 1 februari 2019. In totaal is de vragenlijst 58 keer ingevuld,...

  Nieuwsbericht
  07-05-2019
 • Nieuwe versie 'Handvat Gegevensuitwisseling in het zorg- en veiligheidsdomein'

  Er is een nieuwe versie van het 'Handvat Gegevensdeling voor het zorg- en veiligheidsdomein'. De nieuwe versie is aangepast aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de gewijzigde regelgeving naar aanleiding van de 'Richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging'. De beschreven juridische kaders en uitgangspunten zijn breed toepasbaar. Het nieuwe handvat heeft namelijk...

  Nieuwsbericht
  07-05-2019
 • Processtappen eindverantwoording 2018 (DBBC)

  De standen van 15 februari zijn aangeleverd door de DBBC-zorgaanbieders. De divisie ForZo/JJI heeft deze standen voorzien van een signaalrapportage. Bij deze signaalrapportage komt een toelichting van de DBBC-zorgaanbieder en vervolgens wordt een concept-eindverantwoording aangemaakt. Deze concept-eindverantwoording kan worden aangepast door de DBBC-zorgaanbieder en ingediend bij de divisie...

  Nieuwsbericht
  25-04-2019
 • Standen ANG en Facturatie (ZZP/EP)

  Per 15 februari heeft de ZZP/EP zorgaanbieder een stand van de nog te factureren zorg (ANG) opgegeven in de de ZZP/EP verantwoording aan de divisie ForZo/JJI. Samen met de eerder gefactureerde zorg (in 2018 en 2019 over 2018) zou daarbij aansluiting moeten zijn met de in 2018 door de zorgaanbieder verleende forensische zorg. Mocht uit (zelf)onderzoek blijken dat de per 15 februari opgegeven...

  Nieuwsbericht
  25-04-2019
 • REMINDER: indienen Q1 aanlevering (DBBC)

  De divisie ForZo/JJI ontvangt graag vóór 1 mei 2019 van de DBBC zorgaanbieders de eerste tussentijdse verantwoording (Q1) over 2019. Dit kan ingediend worden via Forza.

  Nieuwsbericht
  25-04-2019
 • Definitieve verrekenbedragen NHC over de transitiejaren 2013 t/m 2017

  De divisie ForZo/JJI is begonnen met het vaststellen van de definitieve verrekenbedragen NHC van de transitiejaren 2013 t/m 2017. Met de vaststelling van de definitieve verrekenbedragen NHC, wordt de totale NHC-transitieperiode definitief afgerekend. De NHC-transitiejaren 2013 t/m 2017 zullen per jaar en per contractsoort (ofz en tbs) apart worden afgerekend. Alle afrekenbedragen zullen in één...

  Nieuwsbericht
  25-04-2019
 • Actiepunten Manifest van Lunteren geëvalueerd door Divisie Individuele Zaken (DIZ)

  Recent is door DIZ een van de actiepunten uit het Manifest van Lunteren geëvalueerd met een mooie uitkomst, namelijk  dat alle FPC’s op een goede wijze uitvoering geven aan de in het actiepunt voorgestelde werkwijze. Het actiepunt zag op de verlengingsadviezen. Hierin zouden vanaf 2014 de volgende zaken moeten worden opgenomen: Scherpe duiding van het risicoprofiel waarmee het gevaarscriterium...

  Nieuwsbericht
  11-04-2019
 • Sms’jes en WhatsApp-berichten op zakelijke én privételefoons zijn te ‘wobben’

  Sms’jes en WhatsApp-berichten op zowel zakelijke als privételefoons van bestuurders en ambtenaren vallen onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), als deze in het kader van het werk zijn verstuurd. Dat staat in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (20 maart 2019) in een zaak tussen een branchevereniging voor zorgaanbieders en het ministerie van...

  Nieuwsbericht
  11-04-2019
 • Resultaten onderzoek naar detentieverloop Michael P. Minister kondigt maatregelen aan

  Vorig jaar is Michael P veroordeeld, omdat hij in 2017 tijdens zijn re-integratieverlof opnieuw de fout in is gegaan. Hierbij is Anne Faber om het leven gekomen. Het hoger beroep in deze zaak loopt nog. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), de Inspectie van Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hebben onderzoek verricht naar de toedracht en...

  Nieuwsbericht
  28-03-2019

Pagina's