Nieuws

 • Vertrek Goof van Gemert

  Goof van Gemert, divisiedirecteur Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI), stopt als directeur in september 2020. De reden hiervoor is meer tijd voor zijn privéleven en dus een andere balans werk/privé. Helemaal stoppen met werken zal hij niet doen, maar een concrete invulling is op dit moment nog niet bekend. De procedure voor divisiedirecteur ForZo/JJI wordt zo spoedig...

  Nieuwsbericht
  11-03-2020
 • Opening dataportaal prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie verslagjaar 2019

  Op maandag 9 maart wordt het dataportaal opengesteld voor instellingen die zich d.m.v. de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie over verslagjaar 2019 moeten verantwoorden. Instellingen die zich moeten verantwoorden zijn hierover begin oktober 2018 geïnformeerd. Hieronder de belangrijkste informatie m.b.t de aanlevering van de prestatie-indicatoren. 1. Opening dataportaal Het proces...

  Nieuwsbericht
  03-03-2020
 • Publicatie van aanbestedingsdocumenten Verdiepingsdiagnostiek en Volledig Pakket Thuis (VPT)

  In een eerdere Nieuwsflits Forensische Zorg (december 2019) is aangegeven dat de aanbestedingsdocumenten van Verdiepingsdiagnostiek en VPT in maart gepubliceerd zou worden. Helaas zal dit door verscheidende redenen niet lukken. Meer informatie over dit traject volgt later via de Nieuwsflits.

  Nieuwsbericht
  03-03-2020
 • Organisatie zorgconferenties 2020

  Voor het aanvragen en organiseren van een zorgconferentie gelden nieuwe spelregels. Deze zijn te vinden in deze brief en de bijbehorende bijlage. De inhoud van de brief is afgestemd met IO-TBS-Nederland en de Vereniging van TBS-advocaten.

  Nieuwsbericht
  03-03-2020
 • Herverdeling accounts zorginkopers

  Door de recent afgesloten inkoopprocedure hebben we veel OFZ contracten met nieuwe aanbieders afgesloten. Ook hebben wij afscheid genomen van collega’s en nieuwe collega’s mogen verwelkomen.Hierdoor heeft een herverdeling van de accounts van de zorginkopers plaatsgevonden. Het is daarom mogelijk er een andere zorginkoper gekoppeld is aan uw organisatie dan u voorheen gewend was. In de komende...

  Nieuwsbericht
  03-03-2020
 • Website 'Slimmer registreren van indirecte tijd in de GGZ/FZ' is online

  Het schrijven van indirecte tijd wordt door veel professionals beschouwd als een grote administratieve last. Instellingen willen hier minder tijd aan besteden, maar vinden het lastig dit in de praktijk te organiseren. VWS heeft deze handreiking samen met GGZ Nederland, de NZa, ZN en de Taskforce forensische zorg ontwikkeld.Het op een andere manier registreren van indirecte tijd levert binnen de...

  Nieuwsbericht
  20-02-2020
 • Bekostiging intake forensische zorg

  Sinds medio 2019 is er door partijen (GGZ Nederland, zorgaanbieders, NZa en DJI) gewerkt aan een oplossing voor de ervaren knelpunten rond de bekostiging van de intake in de forensische zorg bij klinische opname. Dit gebeurde in navolging op een toezegging van de Minister van Rechtsbescherming in het debat over de moord op Anne Faber waarbij een motie was aangenomen om te komen tot een...

  Nieuwsbericht
  19-02-2020
 • Voorlopige eindverantwoording 2019 in Forza

  Vanaf dit moment is het mogelijk de eindverantwoording van de in 2019 geleverde forensische zorg in Forza aan te leveren. Zoals gebruikelijk  gaat het om de financiële verantwoording van zowel de DBBC’s als de ZZP/EP’s. In de verantwoordingsheets moeten zorgaanbieders per contractnummer de standen van het ANG opnemen per peildatum 31 december 2019. In het geval van DBBC’s moet ook het OHW en...

  Nieuwsbericht
  22-01-2020
 • Wet verplichte ggz: verlof, ontslag en overplaatsing

  Onder de huidige Wet Bopz (artikelen 51 en 52) geldt dat verlof, ontslag en overplaatsing voor deze patiënten gebeurt in 'overeenstemming met de minister'. De Divisie Individuele Zaken (DIZ) van DJI, dan wel de vestigingsdirecteur van de PI, behandelt deze verzoeken. Met de inwerkingtreding van de wet verplichte ggz (Wvggz) wordt dit een beslissing van de minister. Dit geldt voor alle...

  Nieuwsbericht
  19-12-2019
 • Handreiking tussen politie en GGZ: (Gewelds)incidenten bij behandelsituaties

  Op 18 december stuurde minister Dekker een handreiking tussen politie en GGZ wat betreft (gewelds)incidenten bij behandelsituaties naar de Tweede Kamer. In deze handreiking zijn afspraken tussen politie en de GGZ opgenomen over informatiedeling en de inzet van politie in noodsituaties of bij een vermoeden van een strafbaar feit in GGZ-instellingen en ambulante behandelsituaties. Een van de...

  Nieuwsbericht
  19-12-2019

Pagina's