Nieuws

 • Mededeling tijdelijke stopzetting Verdiepingsdiagnostiek (VD) tot 1 april 2021

  In eerdere berichtgeving heeft de divisie ForZo/JJI vermeld dat het afronden van de aanbestedingsprocedure voor Verdiepingsdiagnostiek (VD) op 1 augustus 2020 niet haalbaar werd geacht. Dit komt door de onvoorspelbaarheid van het klimaat rondom COVID-19, maar ook de complexiteit en houdbaarheid van de huidige productstructuren. De divisie heeft aangegeven contact op te nemen met de huidige...

  Nieuwsbericht
  23-07-2020
 • Oproep: meedenken crisiscommunicatierichtlijn Forensische Zorg

  Het Programma Forensische Zorg is op zoek naar enthousiaste meedenkers! Op dit moment werken verschillende communicatieprofessionals aan de ontwikkeling van een crisiscommunicatierichtlijn. Doel van deze richtlijn is beschrijven hoe we in de forensische keten samen willen werken op het gebied van communicatie.  Denk bijvoorbeeld aan een set afspraken binnen de communicatiekolom, bedoeld voor...

  Nieuwsbericht
  22-07-2020
 • Q2-2020 DBBC verantwoording

  In de nieuwsflits van 24-6 jl. kondigde de divisie ForZo/JJI aan dat het verantwoordingsproces DBBC voor het tweede kwartaal (Q2) binnenkort van start gaat. In deze nieuwsflits vraagt de divisie aandacht voor de komende aanlevering: Controleer in aanloop naar de aanlevermomenten of voor de (nieuwe) plaatsingsbesluiten alles goed geregistreerd is in zowel het EPD als in IFZO. (dit was vaak de...

  Nieuwsbericht
  30-06-2020
 • Materiële Controle 2020 en de landelijke risicolijst

  In eerdere nieuwsflitsen communiceerde de divisie ForZo/JJI over de nieuwe opzet van de materiële controle in de forensische zorg vanaf boekjaar 2020 en de bijbehorende landelijke risicolijst. Een belangrijk uitgangspunt bij deze opzet is dat de divisie ForZo/JJI gebruik zal maken van trapsgewijze controlestappen om te waarborgen dat er geen onterecht significante verhoging van de controle en...

  Nieuwsbericht
  30-06-2020
 • Dichtzetten Facturatie Controle Systeem

  De door de zorgaanbieder ingediende facturatie via VeCoZo wordt door het Facturatie Controle Systeem (FCS) gecontroleerd. De facturatie die fouten bevatte wordt in principe gelijk teruggestuurd. De goedgekeurde facturatie wordt door FCS automatisch doorgeleid naar het betaalsysteem van de divisie ForZo/JJI. In de periode 18 t/m 21 juni vindt een upgrade plaats van dit betaalsysteem. Gedurende...

  Nieuwsbericht
  16-06-2020
 • Rectificatie definitieve sluiting dataportaal prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie

  In voorgaande berichten over de definitieve sluiting van de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie is aangegeven dat het dataportaal definitief sluit op 1 juni 2020. Aangezien 1 juni 2020 een feestdag (2de pinksterdag) is, vindt de definitieve sluiting plaats op de eerst volgende werkdag. Daarmee is de definitieve sluiting van het dataportaal Forensische Psychiatrie, voor de aanlevering...

  Nieuwsbericht
  28-05-2020
 • Reminder aanlevering prestatie-indicatoren verslagjaar 2020

  Zoals aangegeven in de Handleiding Bekostiging en Verantwoording, moeten zorgaanbieders aan geven of er op 1 juni 2020 bij één of meer financieel genormeerde indicatoren onder de gestelde norm wordt gescoord. Als dit het geval is dient de zorgaanbieder dit uiterlijk 1 juli 2020 te melden en een kort verbeterplan aan te leveren, met daarin beschreven hoe de norm voor het eind van het jaar wel...

  Nieuwsbericht
  28-05-2020
 • Controleplan materiele controle Forensische Zorg

  De afgelopen maanden is door de werkgroep materiële controle FZ, bestaande uit vertegenwoordigers van zorgaanbieders, Audit Dienst Rijk en de Divisie ForZo/JJI, gewerkt aan een nieuwe opzet van de materiële controle met betrekking tot de forensische zorg (ingaande per boekjaar 2020). De hieraan gekoppelde landelijke risicomatrix is op 31 maart 2020 via de nieuwsflits bekend gemaakt. De...

  Nieuwsbericht
  28-05-2020
 • Definitieve verrekenbedragen NHC over de transitiejaren 2013 t/m 2017

  De divisie ForZo/JJI is begonnen met het vaststellen van de definitieve verrekenbedragen NHC van de transitiejaren 2013 t/m 2017. Met de vaststelling van de definitieve verrekenbedragen NHC, wordt de totale NHC-transitieperiode definitief afgerekend. De NHC-transitiejaren 2013 t/m 2017 worden per jaar en per contractsoort (ofz en tbs) apart afgerekend. Het definitieve verrekenbedrag NHC geldt...

  Nieuwsbericht
  19-05-2020
 • Vaststelling DBBC omzet over 2017 (inclusief afrekening gemiddelde dagprijzen)

  Op korte termijn start de divisie ForZo/JJI met de vaststelling van de DBBC omzet met betrekking tot contractjaar 2017. De divisie ForZo/JJI streeft ernaar alle DBBC zorgaanbieders in juni 2020 een vaststellingsbrief te sturen via Forza. Om de omzet met betrekking tot contractjaar 2017 te kunnen vaststellen, is het van belang dat alle DBBC-trajecten met betrekking tot het contractjaar 2017...

  Nieuwsbericht
  19-05-2020

Pagina's