Nieuws

 • Onderzoek zorgvraagtypering fz

  Veel zorgaanbieders zijn in de afgelopen weken benaderd door het onderzoeksteam Forensische Zorgvraagtypering voor het invullen en verspreiden van een vragenlijst. Om het belang van het invullen van deze vragenlijst te benadrukken volgt hieronder een toelichting. In opdracht van de werkgroep zorgvraagtypering van het Zorgprestatiemodel (ZPM) zijn de contouren geschetst van een alternatief voor...

  Nieuwsbericht
  05-11-2021
 • Vertraging afhandeling zorgdeclaraties is opgelost

  De via berichtenverkeer aangeboden zorgdeclaraties, hebben de afgelopen weken vertraging in de afhandeling opgelopen. De oorzaak van de vertraging betrof een rijksbrede verstoring die grotendeels is opgelost. De divisie Forzo/JJI zorgt ervoor dat de nog openstaande declaraties met spoed zullen worden doorgezet naar het betaalsysteem, waarmee ook de retourberichten zullen worden verzonden. De...

  Nieuwsbericht
  05-11-2021
 • Indicatorengids verslagjaar 2022

  De indicatorengids met de prestatie-indicatoren Forensische psychiatrie (Pi’s) over 2022 staat nog niet op de website (www.forensischeziorg.nl). De reden hiervoor is dat er aan de technische kant gekeken wordt wat voor effect de invoering van het Zorgprestatiemodel (ZPM) heeft op de registratie van de Pi’s. Wanneer er duidelijk is wat voor consequenties de invoering van het ZPM heeft zal de...

  Nieuwsbericht
  05-11-2021
 • Film Rooyse Wissel

  Afgelopen maanden is er samen met collega's en cliënten van de Rooyse Wissel gewerkt aan een film over Rooyse Wissel Wonen & Begeleiden (dus zowel de Schakel als de Vliet). Zij zijn trots om het eindresultaat te delen: https://youtu.be/pQJc0i1w4r0  Zij hebben ook een film speciaal voor cliënten gemaakt: https://youtu.be/JSqKcA0uMu8

  Nieuwsbericht
  05-11-2021
 • Regeling meerkosten en continuïteitsbijdrage 2021

  In het kader van de Beleidsregel continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus (BR/REG-20157) is de divisie Forensische Zorg/Justitïele Jeugdinrichtingen in samenwerking met de Nederlandse GGZ, Valente en VGN tot een uitwerking gekomen van de meerkosten en continuïteitsbijdrage voor het jaar 2021. In 2020 is er in een korte tijd een regeling voor 2020...

  Nieuwsbericht
  27-10-2021
 • Update Zorgprestatiemodel

  Per 1 januari 2022 wordt het Zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd. DJI is druk bezig met alle voorbereidingen om de invoering van het nieuwe model zo soepel mogelijk te laten verlopen. De belangrijkste updates volgen in deze nieuwsflits. Simulatie Afgelopen zomer heeft DJI alle DBBC-zorgaanbieders gevraagd om de simulatieresultaten van hun instelling met ons te delen in een daarvoor ontworpen...

  Nieuwsbericht
  27-10-2021
 • Verstoring Leonardo en werkzaamheden CJIB

  Verstoring Leonardo Vanaf afgelopen vrijdag is de applicatie Leonardo door een verstoring niet beschikbaar. Dit heeft o.a. invloed op het verwerken van facturen door het SIC en het uitbetalen van arbeidsloon aan justitiabelen en het opwaarderen van TV (voor DJI). Door de leverancier is in de loop van het weekend aangegeven dat het herstel nog een aantal dagen zal duren. Daarom heeft men...

  Nieuwsbericht
  19-10-2021
 • Informatie uitwisselen tussen hulpverleners wordt eenvoudiger

  Een nieuwe beleidsregel maakt het vanaf nu eenvoudiger voor zorgverleners om informatie uit te wisselen over patiënten. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens over risico’s, incidenten en gedrag die nodig zijn om beslissingen te nemen over de detentie(fasering). Het delen van gegevens kan met de nieuwe beleidsregel ook als de betrokkene daarvoor geen toestemming heeft gegeven. Het gaat om het...

  Nieuwsbericht
  19-10-2021
 • Digitale landkaart forensische zorg

  De divisie forensische zorg en justitiële jeugdinrichtingen koopt forensische zorg in bij ruim 180 zorgaanbieders in Nederland. Het doel van forensische zorg is het herstel van de patiënt én vermindering van de kans op recidive ten behoeve van de veiligheid van de samenleving. De forensische zorg kent verschillende titels. De meest bekende ervan is tbs. Forensische zorg wordt klinisch en...

  Nieuwsbericht
  19-10-2021
 • Inloopuur Zorgprestatiemodel en verlengingen 2022

  De invoering van het Zorgprestatiemodel per 1 januari 2022 komt steeds dichterbij. DJI is dan ook druk bezig om de implementatie goed te laten verlopen en bijbehorende taken uit te voeren. Daarnaast werkt DJI aan het proces rondom de verlengingen, waarbij de raamovereenkomsten voor aanbieders die (klinische) behandelzorg leveren een addendum met hierin de wijzigingen door invoering van het...

  Nieuwsbericht
  06-10-2021

Pagina's