Nieuws

 • Update Zorgprestatiemodel

  Per 1 januari 2022 wordt het Zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd. DJI is druk bezig met alle voorbereidingen om de invoering van het nieuwe model zo soepel mogelijk te laten verlopen. De belangrijkste updates volgen in deze nieuwsflits. Simulatie Afgelopen zomer heeft DJI alle DBBC-zorgaanbieders gevraagd om de simulatieresultaten van hun instelling met ons te delen in een daarvoor ontworpen...

  Nieuwsbericht
  27-10-2021
 • Verstoring Leonardo en werkzaamheden CJIB

  Verstoring Leonardo Vanaf afgelopen vrijdag is de applicatie Leonardo door een verstoring niet beschikbaar. Dit heeft o.a. invloed op het verwerken van facturen door het SIC en het uitbetalen van arbeidsloon aan justitiabelen en het opwaarderen van TV (voor DJI). Door de leverancier is in de loop van het weekend aangegeven dat het herstel nog een aantal dagen zal duren. Daarom heeft men...

  Nieuwsbericht
  19-10-2021
 • Informatie uitwisselen tussen hulpverleners wordt eenvoudiger

  Een nieuwe beleidsregel maakt het vanaf nu eenvoudiger voor zorgverleners om informatie uit te wisselen over patiënten. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens over risico’s, incidenten en gedrag die nodig zijn om beslissingen te nemen over de detentie(fasering). Het delen van gegevens kan met de nieuwe beleidsregel ook als de betrokkene daarvoor geen toestemming heeft gegeven. Het gaat om het...

  Nieuwsbericht
  19-10-2021
 • Digitale landkaart forensische zorg

  De divisie forensische zorg en justitiële jeugdinrichtingen koopt forensische zorg in bij ruim 180 zorgaanbieders in Nederland. Het doel van forensische zorg is het herstel van de patiënt én vermindering van de kans op recidive ten behoeve van de veiligheid van de samenleving. De forensische zorg kent verschillende titels. De meest bekende ervan is tbs. Forensische zorg wordt klinisch en...

  Nieuwsbericht
  19-10-2021
 • Inloopuur Zorgprestatiemodel en verlengingen 2022

  De invoering van het Zorgprestatiemodel per 1 januari 2022 komt steeds dichterbij. DJI is dan ook druk bezig om de implementatie goed te laten verlopen en bijbehorende taken uit te voeren. Daarnaast werkt DJI aan het proces rondom de verlengingen, waarbij de raamovereenkomsten voor aanbieders die (klinische) behandelzorg leveren een addendum met hierin de wijzigingen door invoering van het...

  Nieuwsbericht
  06-10-2021
 • FFZ gaat weer live! Lerend Leven

  We gaan weer live! Na de digitale coronaversie van vorig jaar vindt het Festival Forensische Zorg in 2022 weer live plaats! Op dinsdag 25 januari ontmoeten we elkaar op onze vertrouwde locatie: DeFabrique in Maarssen. Tijdens het festival ontmoet je collega’s uit het hele land om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Organiseer je weer met ons mee? Save the date en deel je ideeën! We...

  Nieuwsbericht
  06-10-2021
 • Deadline 31 oktober verantwoordingsperiode Q3

  Op 1 oktober start de verantwoordingsperiode Q3 voor de aanbieders die klinisch en/of ambulant behandelen (DBBC). Vanaf die datum kan het verantwoordingsbericht (FZ811) ingediend worden.Ongeacht of het bericht wel of geen fouten bevat, ontvangen zorgaanbieders binnen enkele minuten een retourbericht met informatie over juistheid van de aanlevering die gedaan is. Binnen enkele werkdagen staat er...

  Nieuwsbericht
  30-09-2021
 • Informatie sessie zorgprestatiemodel

  Woensdag 4 augustus heeft er een ‘inloopuurtje’ plaats gevonden waarbij zorgaanbieders de mogelijkheid hadden om vragen te stellen rondom het Zorgprestatiemodel en verlengingen van de raamovereenkomsten 2022. Tijdens deze sessie kwamen veel vragen naar boven welke verwerkt zijn in de vorm van een ‘Vraag en Antwoord’ module op de website. Deze staat op https://www.forensischezorg.nl/zorginkoop...

  Nieuwsbericht
  22-09-2021
 • Implementatie Horizontaal Toezicht in de forensische zorg

  Zoals opgenomen in de Meerjarenovereenkomst FZ 2018-2021 zijn wij in het voorjaar 2020 gestart met een pilot om de mogelijkheden van Horizontaal Toezicht (HT) binnen de forensische zorg te onderzoeken. Binnen HT ligt de focus op een procesgerichte manier van verantwoorden in plaats van gegevensgericht. De divisie ForZo/JJI is deze pilot gestart met de Pompestichting, Dr. S. van Mesdag,...

  Nieuwsbericht
  22-09-2021
 • Mijlpaal voor het project Digitaliseren Plaatsing FZ

  Het project Digitaliseren Plaatsing FZ richt zich op het digitaliseren van de overdracht van gegevens tussen plaatsers en zorginstellingen binnen het aanmeld- en plaatsingsproces Forensische Zorg. Genoemde gegevensoverdracht gaat via gestandaardiseerde berichten, die tussen IFZO en EPD's van zorginstellingen via Vecozo gaan worden uitgewisseld. In juli jl was de eerste mijlpaal van dit project...

  Nieuwsbericht
  14-09-2021

Pagina's