Nieuws

  • Financiele informatiebijeenkomst 7 februari 2018

    Via deze link kunt u de PowerPoint die gebruikt is op de financiële informatiebijeenkomst van 7 februari 2018 vinden.

    Nieuwsbericht
    14-02-2018
  • Aanvullende informatie financiële informatiebijeenkomst

    De financiële informatiebijeenkomst 2018 zal worden gehouden op 7 februari 2018 van 10.00 – 14.30 uur op de Turfmarkt 147 in Den Haag. Van 10.00 – 11.00 uur zal het onderwerp DBBC’s worden besproken. Zorgaanbieders waarvoor dit onderwerp niet van toepassing is, kunnen vanaf 11.00 uur aansluiten. De inhoud van deze informatiebijeenkomst zal deels overlappen met de onderwerpen die tijdens de...

    Nieuwsbericht
    26-01-2018
  • Opleveren Eindverantwoording (15/02)

    Het indienen van de eindverantwoording 15/02 via FORZA is vanaf vandaag mogelijk. De verantwoordingsheets an sich zijn conform voorgaand jaar. Het proces rondom het indienen is wel enigszins aangepast. Zo staan bijvoorbeeld nu de invulsheets gelijk rechts in het scherm en hoeven er geen vinkjes uit-/aangezet te worden. Voor de volledigheid is weer een handleiding beschikbaar gesteld, zie...

    Nieuwsbericht
    19-01-2018
  • Opening dataportaal prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie verslagjaar 2017

    Op 8 maart wordt het dataportaal opengesteld voor instellingen die zich d.m.v. de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie over verslagjaar 2017 moeten verantwoorden. Instellingen die zich moeten verantwoorden zijn hierover begin oktober 2016 geïnformeerd. Ten opzichte van vorig jaar is er een aantal wijzingen: 1.       Opening dataportaal Het proces rondom de uitvraag in het dataportaal ...

    Nieuwsbericht
    19-01-2018
  • Handboek FZ versie 4, januari 2018 is beschikbaar

    De vernieuwde versie van het 'Handboek Forensische Zorg' is beschikbaar. Deze nieuwe versie is de geüpdate opvolger van het eerder gepubliceerde en gelijknamige Handboek. U kunt het handboek vinden via deze link.

    Nieuwsbericht
    18-01-2018
  • Eindrapportage Prestatie-Indicatoren Forensische Psychiatrie

    De eindrapportage met daarin de resultaten van de Prestatie-Indicatoren Forensische Psychiatrie verslagjaar 2016 is hier gepubliceerd.

    Nieuwsbericht
    12-01-2018
  • Facturatie ZZP en EP

    Alle ZZP en EP declaraties (inclusief correcties) die betrekking hebben op het contractjaar 2017 moeten uiterlijk vóór 1 april 2018 door de divisie ForZo/JJI te zijn ontvangen en goedgekeurd. De (correctie)facturen voor contractjaar 2017 die na deze datum nog binnen komen worden niet meer in behandeling genomen.

    Nieuwsbericht
    12-01-2018
  • Opleveren Eindverantwoording (15/02)

    In de vorige nieuwsflits is aangegeven dat op 15 januari 2018 de eindverantwoordingen 2017 (15/02, zonder accountantsverklaring) beschikbaar zouden komen. De divisie ForZo/JJI is op dit moment echter nog bezig om dit (geoptimaliseerde) proces goed in te regelen in ForZa. Dit kan eventueel nog tot vertraging leiden van één tot twee dagen (maximaal). De eindverantwoordingen (15/02, zonder AV)...

    Nieuwsbericht
    12-01-2018
  • Afronding van de aanbesteding

    Op 8 januari jl. is de aanbesteding forensische zorg definitief afgerond. Zorgaanbieders met een positief resultaat is gevraagd om z.s.m. de akkoordverklaring te tekenen. De divisie ForZo/JJI kijkt terug op een boeiend jaar waarin de gewijzigde aanstedingswet centraal stond. Met behulp van het veld is een aanbestedingsprocedure ontwikkeld. Deze wordt binnenkort gëevalueerd. De inschrijvers...

    Nieuwsbericht
    12-01-2018
  • Nieuws uit de media

    Bijgevoegd een tweetal linkjes naar recente informatie m.b.t. de TBS. * Omroep Brabant * NOS.nl

    Nieuwsbericht
    03-01-2018

Pagina's