Nieuws

 • Implementatie Horizontaal Toezicht in de forensische zorg

  Zoals opgenomen in de Meerjarenovereenkomst FZ 2018-2021 zijn wij in het voorjaar 2020 gestart met een pilot om de mogelijkheden van Horizontaal Toezicht (HT) binnen de forensische zorg te onderzoeken. Binnen HT ligt de focus op een procesgerichte manier van verantwoorden in plaats van gegevensgericht. De divisie ForZo/JJI is deze pilot gestart met de Pompestichting, Dr. S. van Mesdag,...

  Nieuwsbericht
  22-09-2021
 • Mijlpaal voor het project Digitaliseren Plaatsing FZ

  Het project Digitaliseren Plaatsing FZ richt zich op het digitaliseren van de overdracht van gegevens tussen plaatsers en zorginstellingen binnen het aanmeld- en plaatsingsproces Forensische Zorg. Genoemde gegevensoverdracht gaat via gestandaardiseerde berichten, die tussen IFZO en EPD's van zorginstellingen via Vecozo gaan worden uitgewisseld. In juli jl was de eerste mijlpaal van dit project...

  Nieuwsbericht
  14-09-2021
 • Handreiking informatie-uitwisseling forensische zorg

  Het afgelopen jaar is samen met betrokken organisaties in de forensische zorg hard gewerkt aan een handreiking over informatie-uitwisseling in de forensische zorg. Het doel van deze handreiking is om duidelijkheid te scheppen over welke informatie moet worden uitgewisseld in de forensische zorgketen. De handreiking kan worden geraadpleegd via www.forensischezorg.nl   De handreiking gaat uit van...

  Nieuwsbericht
  14-09-2021
 • Onderhoud Justitiële ICT Organisatie

  Op zaterdag 11 september voert de Justitiële ICT Organisatie (JIO) i.o. (voorheen bekend als SSC-I) tussen 10.00 en 15.00 uur groot onderhoud uit aan het DJI netwerk. Dit heeft in beperkte mate ook invloed op de DJI applicaties die gebruikt worden door de particuliere instellingen (o.a MITS, JVS, IFZO).  Onderhoud van de systemen is nodig om deze goed en betrouwbaar te laten functioneren. We...

  Nieuwsbericht
  08-09-2021
 • Update Zorgprestatiemodel / Inkoop Forensische Zorg (FZ) 2022

  Per 1 januari 2022 wordt het Zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd. Naast dat er veel afspraken worden gemaakt in het programma dat het ZPM vormgeeft, is DJI zelf ook druk bezig met alle voorbereidingen om de invoering van het nieuwe model zo soepel mogelijk te laten verlopen. De komende tijd brengt de divisie ForZo/JJI zorgaanbieders periodiek op de hoogte van alle aspecten waar DJI mee bezig is...

  Nieuwsbericht
  26-07-2021
 • Marktconsulatie Forensische Zorg gepubliceerd

  Zojuist is de marktconsultatie Forensische Zorg 2023 gepubliceerd en beschikbaar gesteld via CTM. Klik hier voor de link. Op CTM staat ook het marktconsultatiedocument en alle relevante bijlagen. DJI is voornemens de inkoop Forensische zorg 2023 te realiseren door drie separate aanbestedingen*. DJI werkt momenteel een nieuwe inkoopstrategie uit, mede op basis van het in mei 2021 uitgebrachte...

  Nieuwsbericht
  20-07-2021
 • Simulatie format FZ gereed – deadline verplaatst

  Vorige week communiceerde de divisie ForZo/JJI via de nieuwsflits over de aanlevering van simulatiegegevens aan DJI. Aanvullende communicatie zou volgen op het moment dat het format gereed zou zijn; dat is inmiddels het geval. Het format is te vinden in de bijlage van deze nieuwsflits, onze website en de website van het Zorgprestatiemodel. Voor het aanleveren van het ingevulde format is een...

  Nieuwsbericht
  14-07-2021
 • FCS enkele dagen gesloten wegens kwartaalafsluiting

  Wegens de kwartaalafsluiting kunnen zorgaanbieders t/m uiterlijk vrijdag 27 augustus 2021 zorgdeclaraties aanbieden via FCS. Het systeem is daarna gesloten voor declaraties t/m 31 augustus 2021 en wordt weer opengesteld op 1 september 2021.

  Nieuwsbericht
  14-07-2021
 • Toolkit communicatie ZPM

  Vanaf 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel (ZPM) de nieuwe bekostiging van de ggz en de forensische zorg. Het informeren van mensen in alle organisaties is een belangrijk onderdeel van de voorbereiding op de invoering van het zorgprestatiemodel. Om organisaties hierin te faciliteren werkt het programma aan een communicatie toolkit. Zo zijn er basisteksten ontwikkeld als onderdeel van de...

  Nieuwsbericht
  14-07-2021
 • Digtale aanmeld- en plaatsingsberichten zijn AAN

  In de vorige nieuwsflits werd aangekondigd dat de stroom van digitale aanmeld- en plaatsingsberichten Forensische Zorg (FZ) live zou gaan.Bij deze de update dat dit ook zo is: in de avond van 13/7 is de versie van IFZO met daarin FZ821 functionaliteit succesvol live gegaan. Vanaf heden staat de berichtenstroom ‘AAN’, en worden voor aanmelding en plaatsing naast brieven ook berichten gegenereerd...

  Nieuwsbericht
  14-07-2021

Pagina's