Nieuws

 • Doorontwikkeling prestatie-indicator 2 (continuïteit van zorg) vanaf verslagjaar 2019

  In september 2018 wordt de Kernset prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie 2019 gepubliceerd. Deze nieuwsflits is bedoeld om het forensische veld tijdig op de hoogte te brengen van de ingrijpende wijziging in indicator 2, die waarschijnlijk een aanpassing in de registratie of in het EPD behoeft.De gewijzigde indicator 2 meet naast de noodzaak voor vervolgzorg ook de gewenste vorm van...

  Nieuwsbericht
  27-07-2018
 • Deadline verlengd voor enquete "onderzoek gebruik en doorstroom naar en vanuit Forensisch Beschermd Wonen en (begeleid) wonen"

  Op 4 juli jl. heeft u een uitnodiging ontvangen voor een enquête. Met deze enquête doen we onderzoek naar gebruik en doorstroom naar en vanuit forensisch beschermd wonen. De enquête kon tot 18 juli ingevuld worden.   Op dit moment hebben al 50 zorgaanbieders een reactie gegeven. Graag geven we zoveel mogelijk zorgaanbieders nog de gelegenheid om de enquête in te vullen door de deadline te...

  Nieuwsbericht
  19-07-2018
 • Overeenkomst voor veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg

  Minister Dekker (Rechtsbescherming) en vertegenwoordigers van GGZ Nederland (GGZ NL), de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en de Federatie Opvang (FO) hebben vrijdag 13 juli de meerjarenovereenkomst Forensische Zorg getekend. In deze overeenkomst staan afspraken om de werkdruk te verlagen en de veiligheid te vergroten. Er is in totaal 28,5 miljoen euro extra beschikbaar. Uit...

  Nieuwsbericht
  13-07-2018
 • Veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg

  Onlangs informeerde minister Dekker de Tweede Kamer over de veiligheid en de kwaliteit in de forensische zorg. Op 21 juni was er in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg (AO) over tbs. Waar kritische vragen over dit rapport zijn gesteld. De uitkomsten van het AEF-onderzoek, de verschillende onderzoeken van de Inspecties en het RSJ-advies maken gezamenlijk duidelijk dat de randvoorwaarden voor...

  Nieuwsbericht
  09-07-2018
 • Informatieblad behandelduur tbs

  Het informatieblad behandelduur tbs (zie hier) heeft tot doel inzicht te bieden in de verschillende manieren waarop de behandelduur van de tbs kan worden gemeten, de beperkingen die daarbij horen en een toelichting welke methode DJI gebruikt bij de berekening en waarom.

  Nieuwsbericht
  06-07-2018
 • Wijziging verlofregeling tbs

  Per 7 juli 2018 is de verlofregeling tbs gewijzigd. Deze aanpassing is een gevolg van gewijzigd beleid over de levenslange gevangenisstraf. Het in 2017 ingestelde Adviescollege Levenslanggestraften adviseert de minister bij 25 jaar detentie of een levenslanggestrafte kan worden toegelaten tot re-integratieactiviteiten, waaronder mogelijk verlof en adviseert welke activiteiten nodig zijn. Een...

  Nieuwsbericht
  06-07-2018
 • DBBC contractjaren 2013 t/m 2015 worden gesloten in FCS

  In het kader van de vaststelling van de definitieve verrekenbedragen DBBC 2013 t/m 2015 moeten de contractjaren 2013 t/m 2015  volledig gefactureerd zijn. Dit betekent dat er geen openstaand ANG in de verantwoording mag staan voor de desbetreffende contractjaren. Zorgaanbieders met openstaand ANG zijn verzocht de openstaande facturatie alsnog te factureren of af te boeken. Een eventuele...

  Nieuwsbericht
  06-07-2018
 • Publicatie regelgeving 2019 (NZa)

  Op dinsdag 19 juni is de regelgeving 2019 voor de forensische zorg vastgesteld. De circulaire waarmee dit is gecommuniceerd staat op: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_242280_22/1/ De informatieproducten (gebruikersdocumenten, toelichting validatieregels en toelichting codelijsten) en de tabellen (beslisboom, kenmerkende factoren, codelijsten en validatieregels) van de forensische zorg zijn...

  Nieuwsbericht
  06-07-2018
 • Aanlevering Q2 (Tussentijdse DBBC verantwoording)

  Vandaag (6 juli) wordt de tussentijdse DBBC verantwoording Q2 (stand per 30 juni) beschikbaar gesteld in FORZA. Deze tussentijdse DBBC verantwoording dient vóór 1 augustus 2018 ingediend te zijn bij ForZo/JJI via FORZA. Zoals in de handleiding Bekostiging & Verantwoording staat wordt een deel van de geleverde DBBC zorg voorgefinancierd op basis van 95% van de stand van het Onderhanden Werk...

  Nieuwsbericht
  06-07-2018
 • Signaalrapportage Q1

  De signaalrapportage op de aanlevering van Q1 is vertraagd. De verwachting is dat dit begin week 24 (11 - 15 juni 2018) wordt doorgestuurd via FORZA. Deze signaalrapportage is overigens gecomprimeerd en laat wel de fout-codes zien maar minder signaalcodes. Dit in verband met aanpassingen in de tussentijdse rapportages wegens het vanaf 2018 hanteren van integrale verblijfstarieven.

  Nieuwsbericht
  08-06-2018

Pagina's