Nieuws

 • Inloopuurtje 16 februari

  Zoals in de nieuwsflits van 1 februari 2022 stond, organiseert de divisie ForZo/JJI dit jaar weer een reeks inloopmomenten. Het eerste moment vindt woensdag 16 februari plaats van 13:00 - 14:00 uur. Onderstaande TEAMS link verschaft toegang tot het inloopuur.  Kort samengevat:Wanneer: 16 februariTijdstip: 13:00 – 14:00 uur TEAMS LINK:Click here to join the meeting  

  Nieuwsbericht
  15-02-2022
 • Landelijke uitrol nieuwe werkwijze toegang tot afschriften persoonsdossier/ UJD

  Sinds juni 2019 is wettelijk geregeld dat de minister van Justitie en Veiligheid afschriften van rapporten uit het persoonsdossier en justitiële gegevens aan forensische zorgaanbieders mag verstrekken ten behoeve van de te verlenen forensische zorg. Tot op heden werden - als tijdelijke werkwijze – documenten uit het persoonsdossier door de reclassering via de Bestandenpostbus overgedragen aan...

  Nieuwsbericht
  15-02-2022
 • Rectificatie eindverantwoording 2021

  Ter aanvulling op de Nieuwsflits van 13 januari 2022 inzake de eindverantwoording 2021, is het van belang om te vermelden dat de voorwaarden voor ontheffing van de controleverklaring bij de eindverantwoording is verruimd. In de nieuwsflits van 21 december 2021 zijn de accountantsprotocollen opgenomen waarin de voorwaarden zijn toegelicht. In de tekst van de nieuwsflits is per abuis vermeld dat...

  Nieuwsbericht
  20-01-2022
 • Verlofregeling TBS

  Op 13 januari 2022 is een wijziging van de Verlofregeling TBS gepubliceerd in de Staatscourant ([CB] Staatscourant 2022, 545 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)). De wijziging betekent ten eerste een verruiming van het verlof van tbs-gestelden zonder rechtmatig verblijf in Nederland en ten tweede zijn wijzigingen doorgevoerd in het format verlofaanvraag.Met...

  Nieuwsbericht
  20-01-2022
 • Eindverantwoordingsperiode 2021 van start

  Op 1 januari 2022 is de eindverantwoordingsperiode 2021 van start gegaan voor alle in 2021 gecontracteerde zorgaanbieders. In de Nieuwsflits van 14 december 2021 stond het proces hiervan verder toegelicht. Graag benadrukt de divisie ForZo/JJI de uiterste deadline van 15 februari 2022 voor het aanleveren van een goedgekeurde verantwoording (inclusief een toelichting op een eventuele...

  Nieuwsbericht
  13-01-2022
 • Inloopuurtje ZPM

  Woensdag 15 december vond het vierde ‘inloopuurtje’ plaats waarbij zorgaanbieders de mogelijkheid hadden om vragen te stellen rondom het Zorgprestatiemodel en verlengingen van de raamovereenkomsten 2022. Tijdens deze sessie kwamen veel vragen welke verwerkt zijn in de vorm van een ‘Vraag en Antwoord’ module op de website. Deze sessie is ook opgenomen, zodat ook de zorgaanbieders die niet...

  Nieuwsbericht
  13-01-2022
 • Voorfinanciering start Zorgprestatiemodel (ZPM)

  Bij aanvang van het Zorgprestatiemodel (ZPM) is een aantal zorgaanbieders nog niet direct in staat om ZPM-declaraties succesvol in te dienen bij de divisie ForZo/JJI. Hierdoor zal, afhankelijk van het moment waarop ZPM declareren mogelijk is, mogelijk een oplopende liquiditeitsbehoefte ontstaan. Om hier aan tegemoet te komen heeft de divisie ForZo/JJI de volgende regeling getroffen: Het...

  Nieuwsbericht
  27-12-2021
 • Update handreiking zorgvraagtypering fz

  In oktober is de handreiking zorgvraagtypering fz gepubliceerd. In deze handreiking was een aantal tabellen nog niet (volledig) gevuld, gezien de lopende onderzoeken. Inmiddels zijn deze onderzoeken afgerond, en daarmee is er ook een update gekomen op de bestaande handreiking. Enkele aanvullingen omvatten de omschrijvingen voor de risk levels van geweldsrecidive, cutoff scores van verschillende...

  Nieuwsbericht
  27-12-2021
 • Landelijke risicolijst FZ 2022 als basis voor procesgerichte verantwoording en horizontaal toezicht

  In het bestuurlijk akkoord: “meerjarenovereenkomst Forensische Zorg 2018-2021”, zijn afspraken gemaakt over het verminderen van de administratieve lasten. Als eerste stap is door een werkgroep een kader ontwikkeld voor de mogelijkheid tot procesgerichte benadering bij de materiële controle vanaf 2020. Vervolgens is in 2020/2021 een pilot uitgevoerd om ook horizontaal toezicht vanaf 2022...

  Nieuwsbericht
  22-12-2021
 • Instructie verkrijgen zorgtrajectnummers FZ

  Tijdens het inloopuurtje dat plaatsvond op 10 november 2021 werd de vraag gesteld of er een handleiding kon worden opgesteld voor zorgaanbieders over het verkrijgen van zorgtrajectnummers in de FZ voor lopende plaatsingen. Inmiddels is gewerkt aan een dergelijke instructie en deze is bij de nieuwsflits toegevoegd als bijlage. De instructie beschrijft dat de gegevens van zorgtrajecten voor...

  Nieuwsbericht
  21-12-2021

Pagina's