Nieuws

 • Afdeling Zorginkoop in rustiger vaarwater

  Wegens onderbezetting van het team op de afdeling Zorginkoop, was 2011 een extra druk jaar voor deze afdeling. Vooral tijdens de inkoopprocedure was de druk met 130 offertes, de beoordelingsprocedure, het voeren van inkoopgesprekken en het afronden van de contracten, hoger dan vorig jaar. In de tweede week van januari 2012 zijn de meeste overeenkomsten, inkoopbrieven en aangepaste...

  Nieuwsbericht
  01-02-2012
 • Documenten Inkoop 2013 gepubliceerd

  Half juni was al het Inkoopplan ten behoeve van de inkoop forensische zorg 2013 gepubliceerd. Per 1 augustus zijn nu ook de andere relevante documenten voor de inkoop en financiering 2013 gepubliceerd. Dit zijn de volgende documenten:...

  Nieuwsbericht
  07-12-2011
 • Normatieve Huisvesting Component

  In 2013 wordt de Normatieve Huisvesting Component (NHC) ingevoerd. De NHC is een vaste opslag bovenop de DB(B)C’s om via de reguliere zorgproducten ook de kapitaalslasten te vergoeden. Dit is de introductie van integrale tarieven voor verblijf, waardoor kapitaallastenbekostiging met de NHC productieafhankelijk wordt....

  Nieuwsbericht
  11-11-2011

Pagina's