Nieuws

 • Digitaal versturen plaatsingsbesluitbrieven vertraagd

  Tot 1 oktober 2012 kunnen gecontracteerde zorgaanbieders plaatsingsbesluitenbrieven digitaal ontvangen als zij zijn aangesloten op het systeem Ifzo. In de gevallen waarbij de zorgaanbieder nog niet is aangesloten, blijft ontvangst per post mogelijk....

  Nieuwsbericht
  31-05-2012
 • Verlofaanvraag kan niet zonder gedegen slachtofferonderzoek

  Vorige week donderdag vond bij het Openbaar Ministerie in Arnhem het symposium ‘Slachtoffers in tbs-zaken’ plaats. Dit was onder meer gewijd aan een advies voor FPC’s over hoe er rekening gehouden kan worden met slachtoffers en nabestaanden bij verlofverlening aan tbs-gestelden....

  Nieuwsbericht
  24-05-2012
 • Recidive tbs neemt verder af

  De recidive onder ex-tbsgestelden blijft sinds de invoering van het systeem dalen, het beleid ten aanzien van de weigerende observandi begint zijn vruchten af te werpen en de productie van het Pieter Baan Centrum is weer op peil. De regeling “Eén jaar geen verlof na ongeoorloofde afwezigheid” is in 2011 bij 17 tbs-gestelden toegepast....

  Nieuwsbericht
  10-05-2012
 • Wet Forensische Zorg besproken in Tweede Kamer

  Op 2 april is in een Algemeen Overleg de Wet Forensische Zorg besproken in de Tweede Kamer. Hieronder zijn de belangrijkste punten opgenomen....

  Nieuwsbericht
  05-04-2012
 • Tender III

  In het Onderling Directeuren Overleg (ODO) van 23 februari zijn op hoofdlijnen de gevolgen van de heraanbesteding van tender III capaciteit besproken. Eind 2012 loopt voor 492 gecontracteerde tender III capaciteitsplaatsen de contractperiode af. De resterende 55 plaatsen tender III lopen eind 2014 af. De Directie Forensische Zorg is van plan om een deel van de aflopende tender III capaciteit te...

  Nieuwsbericht
  01-03-2012
 • Toename afspraken in DB(B)C

  Voor het tweede achtereenvolgende jaar zijn de productieafspraken van 2012, naast de NZa budgetparameters, ook in DB(B)C’s gemaakt. DB(B)C staat voor Diagnose Behandeling (Beveiliging) Combinaties....

  Nieuwsbericht
  09-02-2012
 • Ifzo bijeenkomsten

  Op 31 januari vond de voorlopig laatste informatiebijeenkomst plaats die Directie Forensische Zorg (DForZo) had georganiseerd voor de gecontracteerde zorgaanbieders. Tijdens deze bijeenkomsten werden zij o.a. nader geïnformeerd over het inkoopproces, de functies van het Forensisch PlaatsingsLoket en het werken met de systemen Ifzo en RePaD. Ook werden instellingen geïnformeerd over de voordelen...

  Nieuwsbericht
  02-02-2012
 • Afdeling Zorginkoop in rustiger vaarwater

  Wegens onderbezetting van het team op de afdeling Zorginkoop, was 2011 een extra druk jaar voor deze afdeling. Vooral tijdens de inkoopprocedure was de druk met 130 offertes, de beoordelingsprocedure, het voeren van inkoopgesprekken en het afronden van de contracten, hoger dan vorig jaar. In de tweede week van januari 2012 zijn de meeste overeenkomsten, inkoopbrieven en aangepaste...

  Nieuwsbericht
  01-02-2012
 • Documenten Inkoop 2013 gepubliceerd

  Half juni was al het Inkoopplan ten behoeve van de inkoop forensische zorg 2013 gepubliceerd. Per 1 augustus zijn nu ook de andere relevante documenten voor de inkoop en financiering 2013 gepubliceerd. Dit zijn de volgende documenten:...

  Nieuwsbericht
  07-12-2011
 • Normatieve Huisvesting Component

  In 2013 wordt de Normatieve Huisvesting Component (NHC) ingevoerd. De NHC is een vaste opslag bovenop de DB(B)C’s om via de reguliere zorgproducten ook de kapitaalslasten te vergoeden. Dit is de introductie van integrale tarieven voor verblijf, waardoor kapitaallastenbekostiging met de NHC productieafhankelijk wordt....

  Nieuwsbericht
  11-11-2011

Pagina's