Nieuws

 • Aanlevering tussentijdse DBBC verantwoording (Q1) vanaf 18 april mogelijk

  Onlangs heeft u een uitnodiging ontvangen waarin u bent gevraagd om de tussentijdse DBBC verantwoording in te dienen. Echter de wijzigingen omtrent de tarieven inclusief NHC zijn nog niet goed verwerkt. Hiervoor dienen nog enkele aanpassingen (waaronder de facturatiestanden) te worden doorgevoerd. De tussentijdse DBBC verantwoording kan daarom nog niet door u worden ingediend. De bovengenoemde...

  Nieuwsbericht
  17-04-2018
 • Facturatie contractjaar 2018 DBBC

  In de nieuwsflits met de naam Facturatie ZZP en EP contractjaar 2017 is ook opgenomen dat ForZo/JJI een ketentest voor de DBBC facturatie (contractjaar 2018) op dat moment aan het uitvoeren was. Dit is succesvol verlopen. De reguliere DBBC’s kunnen vanaf heden worden gefactureerd. De contracten voor Verdiepingsdiagnostiek, VPT 2018, Meerjaren contracten 2017-2018 en Afbouwcontracten worden op...

  Nieuwsbericht
  28-03-2018
 • Facturatie ZZP en EP contractjaar 2017

  In het declaratieprotocol ZZP/EP is opgenomen dat uiterlijk voor 1 april (t) alle (correctie-)facturen (t-1) bij ForZo/JJI ingediend en goedgekeurd dienen te zijn. In de nieuwsflits van 14-02-2018 bent u hier vanuit ForZo/JJI nogmaals aan herinnerd. De (correctie-) facturen over contractjaar 2017 die op of na 1 april 2018 nog binnen komen worden niet meer in behandeling genomen. U heeft dan ook...

  Nieuwsbericht
  28-03-2018
 • Koers en kansen opent deuren voor projectvoorstellen

  Koers en kansen is op zoek naar projecten uit de praktijk. Vanaf nu kunnen partijen in de zorg, het justitie- en het lokaal domein voorstellen indienen die vernieuwend en domein overstijgend zijn. Het programma Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering van het ministerie van Justitie en Veiligheid is een samenwerking tussen justitie, zorg en het lokaal domein en maakt vernieuwing van de...

  Nieuwsbericht
  28-03-2018
 • Callronde KFZ maart 2018

  Ook dit voorjaar zet Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) weer een callronde uit, waarvoor je vanaf dit moment een projectvoorstel kunt indienen. Deze ronde kun je een voorstel indienen op één van de onderstaande onderwerpen: Precall 2018-78: Naastenbeleid in de FGGZ Precall 2018-79: Continuïteit van zorg en levensloopbenadering Precall 2018-80: Toepassing technologische innovaties in de FGGZ Call...

  Nieuwsbericht
  26-03-2018
 • Declaratiebestand 10B tandarts zonder eigen assistente 2018

  Eind vorig jaar zijn de declaratiebestanden voor de declaratie van de mondzorg in 2018 op onze website www.forensischezorg.nl gepubliceerd. In het declaratiebestand tandartsen zonder eigen assistentes zaten een tweetal fouten, namelijk: Het tarief voor de P30 staat erin voor 395,17 -> dit moet zijn 359,17 Het tarief voor de C86 staat erin voor 44,21 -> dit moet zijn 21,00 Er is een nieuw...

  Nieuwsbericht
  12-03-2018
 • Marrit de Vries nieuwe Directeur Inhoud bij NIFP

  Marrit de Vries is per 1 juni 2018 benoemd tot Directeur Inhoud bij het NIFP. Als voormalig hoofd vakgroep psychiatrie van het Pieter Baan Centrum is Marrit geen onbekende bij het NIFP. Marrit is momenteel medisch directeur van Symfora Meander in Amersfoort. De directie van het NIFP bestaat uit een algemeen directeur en een inhoudelijk directeur. De inhoudelijk directeur is primair...

  Nieuwsbericht
  06-03-2018
 • Herinnering opening dataportaal prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie verslagjaar 2017

  Op donderdag 8 maart a.s. wordt het dataportaal opengesteld voor instellingen die zich d.m.v. de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie over verslagjaar 2017 moeten verantwoorden. Instellingen die zich moeten verantwoorden zijn hierover begin oktober 2016 geïnformeerd. Ten opzichte van vorig jaar is er een aantal wijzingen: 1.       Opening dataportaal Het proces rondom de uitvraag in...

  Nieuwsbericht
  05-03-2018
 • Evaluatie aanbesteding forensische zorg 2018

  Januari jl. is de aanbesteding forensische zorg definitief afgerond. Om te kunnen leren van de ervaringen van de inschrijvende zorgaanbieders voor toekomstige inkoopprocedures, is aan alle deelnemers de mogelijkheid geboden om deze aanbesteding te evalueren. Bij deze evaluatie is gebruik gemaakt van een online vragenlijst die van 15 januari 2018 tot en met 2 februari 2018 onder alle partijen is...

  Nieuwsbericht
  23-02-2018
 • IFZO BIJEENKOMST ZORGAANBIEDERS 7 mei 2018

  Op maandag, 7 mei a.s. organiseert de Divisie Individuele Zaken (DIZ)  in samenwerking met Functioneel Beheer Ifzo van 14.30 tot 17.30 uur een bijeenkomst voor gecontracteerde zorgaanbieders. Reserveer deze datum alvast in uw agenda! Tijdens deze bijeenkomst willen wij o.a. de afspraken over indiceren en plaatsen verduidelijken en de inhoud van de eerstvolgende release van Ifzo aan u voorleggen...

  Nieuwsbericht
  21-02-2018

Pagina's