Nieuws

 • Opgave meerkosten wegens Corona

  In het kader van de Beleidsregel continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus (BR/REG-20157) is de divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) in samenwerking met de Nederlandse GGZ, Valente, VGN en het Leger des Heils tot een uitwerking gekomen. De divisie ForZo/JJI heeft gekozen voor een uitwerking van de meerkosten die...

  Nieuwsbericht
  17-02-2021
 • Opname financiële informatiebijeenkomst staat online

  Op 9 februari 2021 vond een online financiële informatiebijeenkomst plaats. Hierbij waren ruim 100 zorgaanbieders aanwezig. Gedurende de bijeenkomst zijn de volgende onderwerpen besproken:1. Zorgprestatiemodel2. FiZZa3. Materiële controle4. Horizontaal Toezicht Heeft u deze bijeenkomst gemist? Het is mogelijk om de opname online terug te kijken. Daarnaast is ook de losse presentatie digitaal...

  Nieuwsbericht
  17-02-2021
 • Start gegevens uitvraag prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie verslagjaar 2020

  Op dinsdag 9 maart aanstaande  wordt de vragenlijst opengesteld voor zorgaanbieders die zich door middel van de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie (hierna PI FP) over verslagjaar 2020 moeten verantwoorden. Dit zal in tegenstelling tot voorgaande jaren plaatsvinden in CTM. Instellingen die zich moeten verantwoorden zijn hierover, alsmede over welke zorgsetting(en), in oktober 2019...

  Nieuwsbericht
  17-02-2021
 • Gewijzigde vervoersbeweging DV&O

  De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) van DJI heeft de vervoersbeweging (deels) binnen de regio overgedragen aan de nationale politie (met een tijdelijke uitzondering van de regio’s Midden Nederland en Noord Nederland). Vanaf 1 februari 2021 gaat de Nationale Politie het BIARR vervoer op basis van de nieuwe gerechtelijke landkaart zelf uitvoeren.Dit brengt verschillende wijzigingen met...

  Nieuwsbericht
  17-02-2021
 • Gewijzigde vervoersbeweging DV&O

  De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) van DJI heeft de vervoersbeweging (deels) binnen de regio overgedragen aan de nationale politie (met een tijdelijke uitzondering van de regio’s Midden Nederland en Noord Nederland). Vanaf 1 februari 2021 gaat de Nationale Politie het BIARR vervoer op basis van de nieuwe gerechtelijke landkaart zelf uitvoeren.Dit brengt verschillende wijzigingen met...

  Nieuwsbericht
  17-02-2021
 • Compliance t.a.v. het niet behalen van de VOV-norm in 2020 en 2021

  Als gevolg van Covid-19 wijkt bij een aantal zorgaanbieders in 2020 de geleverde VOV-inzet af van de VOV-norm en gefactureerde verblijfsprestaties. De afwijking was niet voorzien en is een direct gevolg van de uitbraak van Covid-19 en de daarmee samenhangende coronamaatregelen van het Rijk en de veiligheidsregio’s, welke zijn vertaald naar de forensische instellingen.De zorgaanbieders en het...

  Nieuwsbericht
  02-02-2021
 • Eindverantwoording 2020

  Start eindverantwoording 2020 Vanaf 18 januari wordt FiZZa open gesteld voor de eindverantwoording. Zorgaanbieders ontvangen een geautomatiseerd bericht wanneer voor hun organisatie de zaak beschikbaar is met daarin het overzicht met de in 2020 goedgekeurde facturatie.Alle niet goedgekeurde facturatie, het OHW en/of het ANG, moet via het berichtenverkeer wat via Vecozo verloopt worden...

  Nieuwsbericht
  14-01-2021
 • Volg de live webinar FZ 2021

  Op dinsdag 9 februari 13:00 - 14:30 is er een live webinar waarbij verschillende sprekers meer vertellen over het zorgprestatiemodel, horizontaal toezicht, FiZZa, materiële controle en meer.Na de live webinar zijn zorgaanbieders op de hoogte van de ins & outs en nieuwe ontwikkelingen rondom bovenstaande thema’s. Zorgaanbieders kunnen tijdens de live webinar tussentijds vragen stellen....

  Nieuwsbericht
  29-12-2020
 • Publicatie aanbesteding Volledig Pakket Thuis 2021

  Op woensdag 16 december 2020 zijn de aanbestedingsdocumenten en bijlagen gepubliceerd voor de aanbesteding Volledig Pakket Thuis 2021. Deze aanbesteding wordt via het digitale aanbestedingsplatform CTM uitgevoerd. De divisie ForZo/JJI bereidt in het kader van de innovatiebeleidsregel voor nieuwe zorgprestaties twaalf zorgexperimenten in zes verzorgingsgebieden voor. De raamovereenkomsten hebben...

  Nieuwsbericht
  18-12-2020
 • Voorbereidingen voor aanbesteding Verdiepingsdiagnostiek 2021

  De divisie ForZo/JJI heeft er voor de inkoop van Verdiepingsdiagnostiek (VD) voor gekozen om op basis van de procedure voor SAS-diensten een enkelvoudige onderhandse gunning voor te bereiden. Op basis van de uit de marktconsultatie verkregen informatie over hoe het zorgproduct het best ingekocht kan worden, zal ForZo/JJI daarom in januari gesprekken voeren met vooraf geselecteerde...

  Nieuwsbericht
  18-12-2020

Pagina's