Nieuws

 • Facturatiestop na 20 december 2019

  In verband met het sluiten van het boekjaar 2019 kunnen na 20 december 2019 geen facturen meer worden ingediend.Dat betekent dat ingediende facturen na 20 december 2019 niet meer in behandeling worden genomen.De divisie ForZo/JJI adviseert zorgaanbieders rekening te houden met het verwerken van de facturen. Hierdoor is het raadzaam om een facturatiestop enkele dagen voor 20 december bij uw...

  Nieuwsbericht
  10-12-2019
 • Vervallen artikel 37 Sr als Forensische Zorgtitel per 1/1/2020

  Hierbij willen wij u informeren over de gevolgen van het vervallen van de forensische zorgtitel “Zorg zonder strafoplegging door opname in een psychiatrische ziekenhuis voor de duur van een jaar in het kader van de strafrechtelijke machtiging” (art. 37 jo 39 Wetboek van strafrecht) per 1 januari 2020. Per 1 januari 2020 zullen de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in...

  Nieuwsbericht
  05-12-2019
 • Publicatie documenten financiële bijeenkomst 15 oktober 2019

  Op 15 oktober 2019 is door de divisie ForZo/JJI een financiële bijeenkomst gehouden voor aanbieders van forensische zorg.De presentaties die op deze bijeenkomst zijn gegeven zijn, samen met de vragen die zijn gesteld door de aanbieders en de antwoorden op deze vragen, op de website van de divisie ForZo/JJI gepubliceerd.

  Nieuwsbericht
  21-11-2019
 • Publicatie accountantsprotocollen en vragenlijsten AO/IC 2019

  De accountantsprotocollen en vragenlijsten AO/IC voor de controles t.b.v. de jaarverantwoording 2019 zijn gepubliceerd op de website van de divisie ForZo/JJI. Het gaat om de volgende documenten:- Accountantsprotocol omzetverantwoording DBBC’s 2019- Accountantsprotocol omzetverantwoording ZZP’s, Extramurale parameters en VPT 2019- Accountantsprotocol PI Forensische Psychiatrie 2019- Vragenlijst...

  Nieuwsbericht
  21-11-2019
 • Herinnering: Regiobijeenkomsten kwaliteitskader forensische zorg

  De divisie ForZo/JJI ontwikkelde in samenwerking met het veld een eerste versie van een kwaliteitskader. Het betreft een dynamisch model dat wordt doorontwikkeld. Het kwaliteitskader is gebruikt bij het aanbesteden van de forensische zorg 2020 en voor het doorontwikkelen van de prestatie-indicatoren. In een aantal regiobijeenkomsten wil de divisie ForZo/JJI zorgaanbieders informeren over het...

  Nieuwsbericht
  04-11-2019
 • Inkoopprocedure Forensische Zorg

  Op 29 oktober is in CTM de tweede Nota van Inlichtingen gepubliceerd voor de inkoopprocedure Forensische Zorg 2020. In deze ronde zijn 106 vragen binnengekomen. De beantwoording van de vragen maakte het soms nodig om een aanpassing te doen in de gepubliceerde documenten. De aangepaste documenten zijn weer als bijlage opgenomen in CTM. De termijn voor het indienen van een offerte voor deze...

  Nieuwsbericht
  30-10-2019
 • Betalingsverkeer FCS hervat

  De oorzaak van de verstoring is vastgesteld en opgelost. Het betalingsproces verloopt daardoor weer zoals u gewend bent. Wij gaan ervan uit dat alle eerder ontvangen facturen deze week meegaan met de reguliere betalingsrun.

  Nieuwsbericht
  21-10-2019
 • Stand van zaken implementatie verbetermaatregelen forensische zorg

  Vandaag, 18 oktober, stuurt minister Dekker een brief aan de Tweede Kamer. Hierin staat de stand van zaken wat betreft de implementatie van de verbetermaatregelen naar aanleiding van Michael P. Verder informeert de minister de Tweede Kamer over het programma forensische zorg dat is opgestart. Dit programma gaat naast de implementatie van de verbetermaatregelen aan de slag met het herijken van...

  Nieuwsbericht
  18-10-2019
 • Inkoop forensische zorg 2020

  Dinsdag 15 oktober is in CTM de eerste Nota van Inlichtingen gepubliceerd voor de inkoopprocedure Forensische Zorg 2020. Er zijn in totaal 469 vragen binnengekomen. Met de beantwoording van vragen was het soms nodig om de gepubliceerde tekst in documenten aan te passen. Deze aangepaste documenten zijn nu weer als bijlage in CTM opgenomen. Als zorgaanbieders vragen hebben over de...

  Nieuwsbericht
  17-10-2019
 • Festival Forensische Zorg 2020

  We hebben al  veel leuke voorstellen binnen voor het Forensisch Festival, maar er kunnen nog meer bij. Jouw voorstel  is vast nog leuker! Wil je je voorstel, ideeën, presentatie of …? delen met je forensische collega’s, stuur deze dan uiterlijk 20 oktober as. toe via www.festivalforensischezorg.nl.Wellicht is het podium dan voor jou die dag!

  Nieuwsbericht
  17-10-2019

Pagina's