Nieuws

 • Publicatie Controleprotocol 2015

  De onderstaande (concept) controleprotocollen 2015 zijn donderdag 24 maart 2016 op de website gepubliceerd: Controleprotocol Omzetverantwoording DBBC’s 2015; Controleprotocol Productieverantwoording Inkoop Forensische Zorg 2015 (OFZ/FZG/PPC); Controleprotocol TBS 2015 (gesubsidiëerde TBS en Inkoopplaatsen TBS); Vragenlijst AO/IB 2015 omzet DBBC’s; Regeling AO/IB 2015. Inzake bovenstaande...

  Nieuwsbericht
  24-03-2016
 • Eindverantwoordingen 2015

  ForZo/JJI werkt op dit moment hard aan de processtappen aangaande de eindverantwoordingen 2015 inclusief Controleverklaring (Budgetparameters, DBBC en TBS). Per 1 april 2016 (streefdatum) zal het volgende in FORZA beschikbaar worden gesteld: Verantwoordingsheet Budgetparameters (BP) 2015 (incl. Controleverklaring) Verantwoordingsheet TBS 2015 (incl. Controleverklaring) Verantwoordingsheet DBBC...

  Nieuwsbericht
  24-03-2016
 • Geactualiseerde informatiefolder “eigen bijdrage zorg met verblijf bij strafrechtelijke titel”

  De informatiefolder “eigen bijdrage zorg met verblijf bij strafrechtelijke titel” is geactualiseerd en gepubliceerd op de website. In de informatiefolder is aangegeven dat, net als bij een vrijwillige opname op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), een eigen bijdrage voor het verblijf in de instelling moet worden betaald. Hierbij geldt dat met...

  Nieuwsbericht
  28-01-2016
 • Niewe versie Indicatorgids Prestatie Indicatoren Forensische Psychiatrie verslagjaar 2015

  De Divisie Forzo/JJI publiceert jaarlijks de kernset Prestatie Indicatoren Forensische Psychiatrie. Er zijn wijzigingen in de gids met betrekking tot de Prestatie Indicatoren verslagjaar 2015 doorgevoerd. Per indicator is er een stap-voor-stap toegevoegd, dit zal het proces mbt het registreren in het data portaal vergemakkelijken. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen in de PI aangebracht,...

  Nieuwsbericht
  04-01-2016
 • Belangrijke update inkoop (gedrags-)interventies

  Op 29 december 2015 heeft Divisie ForZo/JJI medegedeeld dat de planning voor de inkoop van gedragsinterventies vertraging heeft opgelopen. Er worden een aantal zaken uitgezocht. Om die reden is het op dit moment helaas niet mogelijk een nieuwe planning te bepalen en wordt de procedure tot nader order uitgesteld. U wordt per mail op de hoogte gebracht, zodra nieuwe informatie bekend is. U vindt...

  Nieuwsbericht
  20-11-2015
 • RINO Groep Forensisch Congres: What Works, maandag 7 december 2015

  Binnen de reguliere (j)ggz, jeugdzorg en RIBW’s wordt het steeds noodzakelijker om risico’s en beschermende factoren te taxeren. Risicomanagement krijgt ook een steeds belangrijkere rol als het gaat om herstel c.q. de veiligheid van de cliënt en zijn omgeving. Dit zijn dan ook de uitgangspunten van dit forensisch congres van de RINO Groep op maandag 7 december 2015 waarvoor nu ingeschreven kan...

  Nieuwsbericht
  29-10-2015
 • Financiële bijeenkomst DBBC's en Facturatie ZZP 20 augustus 2015

  Op 20 augustus 2015 vond de tweede financiële informatiebijeenkomst van DForZo plaats, wederom in de Jaarbeurs te Utrecht. De bijeenkomst bestond uit 2 delen: onduidelijkheden DBBC en facturatie ZZP / extramurale parameters. In dit eerste deel van de bijeenkomst werd nader ingegaan op de onduidelijkheden rondom het verrekenbedrag 2011 en 2012, het structurele voorschot en de efficiencykorting....

  Nieuwsbericht
  21-08-2015
 • Aanbevelingen taskforce tbs leiden tot daling behandelduur

  De taskforce behandelduur tbs, onder voorzitterschap van Bas Eenhoorn, heeft haar opdracht volbracht. De gemiddelde behandelduur van de tbs-maatregel is teruggebracht van ruim 10 naar 8 jaar. Eenhoorn heeft aan zijn opdrachtgevers staatssecretaris Dijkhoff (ministerie van VenJ) en voorzitters Jacobine Geel (GGZ Nederland) en Heleen Dupuis (VGN) bericht dat hij, in samenwerking met de gehele...

  Nieuwsbericht
  09-07-2015
 • Marktconsultatiedocument Inkoop Forensische zorg 2016

  Begin april 2015 heeft de Directie Forensische Zorg (DForZo) van DJI de brancheorganisaties van een groot aantal zorgaanbieders aangeschreven in het kader van een openbare marktconsultatie zorginkoop forensische zorg 2016....

  Nieuwsbericht
  21-05-2015
 • Aankondiging Marktconsultatie voor Interventies

  De Directie Forensische Zorg (DForZo) is voornemens na de zomer van 2015 te starten met de inkoop van (gedrags-)interventies voor justitiabelen die zijn veroordeeld volgens het volwassenenstrafrecht. Doelstelling is om per 1 januari 2016 overeenkomsten voor verschillende interventies te sluiten. Ter voorbereiding op de inkoop organiseert DForZo een marktconsultatie. Doel van de marktconsultatie...

  Nieuwsbericht
  24-04-2015

Pagina's