Nieuws

 • Aankondiging: Informatiebijeenkomst Zorginkoop 2017 op 8 september 2016

  Ook dit jaar organiseert de Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) een informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders. Tijdens deze bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de inkoopprocedure 2017 en kunnen aanwezigen vragen stellen over de offerteaanvraag en bijbehorende documenten. De informatiebijeenkomst is op donderdag 8 september 2016 van 13:30 tot 16:30 uur...

  Nieuwsbericht
  09-08-2016
 • Website Forensische Zorg in nieuw jasje

  Vanaf maart is de website van Forensische Zorg geactualiseerd en voorzien van een nieuwe lay out. De aanpassingen zijn gedaan om u als professional beter te kunnen faciliteren. Zo is de zoekfunctie beter ingericht en staan veel gevraagde documenten prominenter op de homepage. Ook is er algemene informatie over Forensische Zorg beschikbaar onder de kop ‘introductie’. Verder is er informatie over...

  Nieuwsbericht
  09-06-2016
 • Website continuïteit van zorg online!

  De website van het programma continuïteit van zorg is online. Deze website biedt belangstellenden en deelnemers informatie om de ontwikkelingen binnen het programma op de voet te volgen. De documenten staan online, deelnemende organisaties zijn overzichtelijk weergegeven en er is voldoende inhoudelijke informatie te vinden. Door middel van korte blog berichten van ketenpartners en deelnemers...

  Nieuwsbericht
  09-06-2016
 • Invoering materiële controle door de divisie ForZo/JJI

  De divisie ForZo/JJI heeft de opdracht om, als aangewezen zorgverzekeraar voor de forensische zorg in een strafrechtelijk kader, overeenkomstig de wettelijke plicht voor alle zorgverzekeraars tot uitvoering van materiële controles over te gaan. De divisie ForZo/JJI voert met ingang van 2016 de eerste materiële controles uit op de door zorgaanbieders gedeclareerde kosten forensische zorg....

  Nieuwsbericht
  09-06-2016
 • Doorontwikkeling productstructuur D(B)BC GGZ/FZ

  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werkt met organisaties van aanbieders, verzekeraars en patiënten aan het doorontwikkelen van de D(B)BC-productstructuur van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de forensische zorg (FZ). Het streven is om in 2019 met deze nieuwe productstructuur te werken. Uitgangspunten bij deze doorontwikkeling zijn dat de klinische herkenbaarheid toeneemt, de...

  Nieuwsbericht
  09-06-2016
 • Incidentele Budgetophoging (IBO)

  In 2015 ontvingen alle zorgaanbieders, in het kader van de overgangssituatie van herschikking naar Incidentele Budgetophoging (IBO), een uitnodiging om een voorstel voor een IBO in te dienen bij DForZo/JJI. In 2016 ontvangen alleen nog zorgaanbieders een uitnodiging die een aanvraag Bovenbudgettaire Plaatsing door de verwijzer (reclassering of DIZ) bij het Forensisch Plaatsings Loket (FPL)...

  Nieuwsbericht
  09-06-2016
 • Gewijzigd Beleidskader Plaatsing tbs-dwang

  Naast Veldzicht neemt sinds dit voorjaar ook FPC de Van Mesdag tbs-patiënten die tot ongewenst vreemdeling zijn of worden verklaard op. De capaciteit van 30 bedden bij Veldzicht is niet toereikend om deze groep tbs-gestelden behandeling te bieden die gericht is op terugkeer naar hun land van herkomst. Het betreft geen uitbreiding van de capaciteit bij de Van Mesdag, maar een differentiatie...

  Nieuwsbericht
  09-06-2016
 • Marktconsultatie zorginkoop 2017

  De Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) heeft in de afgelopen maanden twee marktconsultaties uitgezet en afgerond; één voor de inkoop 2017 en één specifiek voor het onderwerpverdiepingsdiagnostiek. Inkoop 2017 In aanloop naar het opstellen van de inkoopdocumenten voor 2017 en de uitwerking van de speerpunten in inkoopbeleid, heeft de Divisie ForZo/JJI de...

  Nieuwsbericht
  09-06-2016
 • Electronische verwerking van facturen mbt ZZP’s en extramurale parameters in 2016

  In de nieuwsflits van 04-02-2016 bent u geïnformeerd over de voortgang en planning van het project over de electronische verwerking van facturen van de door u geleverde zorgzwaartepakketten (ZZP’s) en extramurale parameters (EP's). De uitrol van de software naar productie heeft inmiddels plaatsgevonden. Dit betekent dat u de door u geleverde prestaties, via electronische weg kunt declareren bij...

  Nieuwsbericht
  20-04-2016
 • Afronden inkoopcontracten 2016

  Er zijn een aantal inkoopcontracten 2016 nog niet retour ontvangen (via FORZA). Zorgaanbieders wordt gevraagd om de beoordeling zo spoedig mogelijk af te ronden en het vereiste tekenblad ten behoeve van de fiattering van de inkoop- en subsidieafspraken 2016 in FORZA te uploaden en te versturen. Hierna pas kunnen de inkoop- en/of subsidie-afspraken 2016 in onze financieel administratieve...

  Nieuwsbericht
  24-03-2016

Pagina's