Nieuws

 • Vrije callronde KFZ van start!

  Onlangs startte de vrije callronde van Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ). Elke professional binnen het forensische werkveld krijgt hiermee de kans om namens hun zorginstelling een projectvoorstel in te dienen bij het Programma Kwaliteit Forensische Zorg, zonder restricties op het onderwerp.   In dit overzicht kunt u lezen hoe de Programmacommissie van KFZ de voorstellen beoordeelt, welke eisen...

  Nieuwsbericht
  24-02-2017
 • Formele afwikkeling overeenkomsten Forensische Zorg 2017

  De formele afronding met betrekking tot de inkoop 2017 is vertraagd. De verwachting is dat de formele afwikkeling op elk moment start. Medio week negen zullen de eerste overeenkomsten via ForZa worden verstuurd. Nadat u de overeenkomst via ForZa heeft ontvangen is het verzoek deze  zo spoedig mogelijk 2-zijdig te laten ondertekenen en via ForZa weer retour sturen.

  Nieuwsbericht
  24-02-2017
 • Facturatie ZZP/EP

  Gelet op het bovenstaande stelt de divisie ForZo/JJI de ZZP/EP zorgaanbieders (alleen voor de zorgaanbieders met een Overeenkomst OFZ regulier of een Meerjarige overeenkomst) in staat om alvast te kunnen factureren zonder 2-zijdig getekend contract. De divisie ForZo/JJI opent hiervoor alvast de betreffende contractnummers in het Facturatie Controle Systeem (FCS).   Echter dienen zij wel zo...

  Nieuwsbericht
  24-02-2017
 • Aanpassing artikelen Overeenkomst 2017 (DBBC)

  In de overeenkomst 2017 zijn twee wijzigingen aangebracht in artikel 10 en 12 ten opzichte van de modelovereenkomst. Deze wijzigingen in  Artikel 10  (OFZ regulier en Meerjarig) en Artikel  12 (FPK inkoop TBS) gaan over voorschot, zekerheidsstelling en alternatieve zekerheidsstelling. Deze  wijziging is toegepast omdat hiermee voor partijen inzichtelijk wordt hoe de bevoorschotting...

  Nieuwsbericht
  24-02-2017
 • Meervoudig onderhandse procedure (MOH) voor zorgexperimenten Volledig Pakket Thuis (VPT)

  De divisie ForZo/JJI bereidt in het kader van de innovatiebeleidsregel voor nieuwe zorgprestaties zes zorgexperimenten in drie verzorgingsgebieden (Noord Nederland, Midden Nederland en Zuid Nederland) voor. Het doel is in de komende twee jaar (2017-2019) uit te zoeken of de in-door-uitstroom vanuit behandelklinieken en RIBW-instellingen naar zelfstandig wonen (inclusief de aansluiting na het...

  Nieuwsbericht
  17-02-2017
 • Aanpak problematiek verwarde personen

  DJI wil samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie (DGSenB) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gericht een bijdrage leveren aan een sluitende aanpak voor de problematiek van verwarde personen in gemeenten. Voor met name dat deel van deze groep waarin recidiverisico een rol speelt, zet de divisie ForZo/JJI een pilot op in drie regio's. Deze pilot heeft tot doel het...

  Nieuwsbericht
  17-02-2017
 • Publicatie marktconsultatie Openbaar Ministerie

  Enige tijd geleden is een marktconsultatie uitgezet onder medewerkers van het Openbaar Ministerie. De vragen waren gericht op de wensen en ervaringen van het Openbaar Ministerie vooraan in de forensische zorgketen. Naast een online vragenlijst is ook een bijeenkomst georganiseerd met een aantal deelnemers. Uit beide onderdelen komt onder andere naar voren dat: De bekendheid met de divisie ForZo...

  Nieuwsbericht
  17-02-2017
 • Quantified Self in de forensische zorg

  DJI onderzoekt hoe innovatieve middelen de behandeling verbeteren en de kans op een geslaagde terugkeer vergroten. Quantified Self (QS) is een voorbeeld hiervan. QS is de trend waarbij de mens in toenemende mate technologie integreert in zijn leven, met het doel (fysiologische) informatie te verzamelen over zichzelf, deze te interpreteren en hiervan te leren. Slimme meetapparatuur maakt het...

  Nieuwsbericht
  17-02-2017
 • Leren om radicalisering te herkennen, voorkomen en bestrijden

  Het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR) verspreidt kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van radicalisering en de bestrijding van jihadisme. Dat gebeurt door het aanbieden van opleidingen voor professionals binnen de overheid en semioverheid, die deze thema’s in hun dagelijks werk tegen (kunnen) komen. Het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering is een...

  Nieuwsbericht
  17-02-2017
 • Festival Forensische Zorg 2017

  Op 24 januari was de negende editie van het Festival Forensische Zorg (FFZ). Dit jaar was het thema ‘de bedoeling’ en gingen we terug naar de essentie van ons werk. Elke dag leveren we ieder in onze eigen instelling de best mogelijke zorg aan onze cliënten. Betrokken, vakbekwaam en met hart voor ons werk. Dit jaar waren er rond de 800 bezoekers. Behalve professionals die in de forensische zorg...

  Nieuwsbericht
  17-02-2017

Pagina's