Nieuws

 • Tarieven GGZ 2014 en 2015

  De tariefsaanpassing (hersteltarief 2017) zoals deze door NZa is opgesteld voor de reguliere GGZ is niet van toepassing op de forensische zorg. De ggz-tarieven voor 2016 blijven ongewijzigd. Dat geldt ook voor alle tarieven voor de forensische zorg. Meer informatie staat op de site van de Nza.

  Nieuwsbericht
  25-10-2016
 • Uitvraag realisatie ZZP en EP 2016

  Op 30 september 2016 ging een nieuwsflits uit met het verzoek om de realisatie van de Zorg ZwaartePakketten (ZZP) en de Extramurale Parameters (EP) over het jaar 2016 binnen twee weken aan te leveren. Tot op heden heeft 60% van de betrefffende zorgaanbieders de benodigde gegevens aangeleverd.   Voor de zorgaanbieder die op 26 oktober 2016 nog geen uitnuttingscijfers ZZP/EP heeft aangeleverd en...

  Nieuwsbericht
  25-10-2016
 • Productievaststellingsbrief 2015 OFZ / TBS

  De meeste productievaststellingsbrieven 2015 voor de Overige Forensische Zorg staan afgewikkeld in ForZa (in dossier) of worden uiterlijk begin volgende week afgewikkeld.   Voor de tbs (alle FPC’s en de niet justitiele FPC’s) geldt dat het niet mogelijk is om de productievaststellingsbrief tbs tijdig (voor 1 november) op te kunnen leveren. Met deze zorgaanbieders stemt de divisie ForZo/JJI...

  Nieuwsbericht
  25-10-2016
 • Aanpassen software in verband met verschillende tarieven

  De divisie ForZo/JJI heeft, als tegemoetkoming op de vraag uit de markt om de tarieven voor de ambulante behandel trajecten te verruimen, prijsdifferentiatie in de ambulante behandeltarieven toegepast. Deze aanpassing is nadrukkelijk uit de markt consultatie naar voren gekomen. Daarom komt ForZo/JJI daar aan tegemoet in haar inkoopbeleid.   Als een zorgaanbieder verschillende tarieven voor...

  Nieuwsbericht
  23-09-2016
 • Tarieven ‘aan middelen gebonden stoornis’ OFZ

  Het is gebleken uit een vraag voor de Nota van Inlichtingen dat voor de productgroep ‘Aan middel gebonden stoornis’ de korting niet op de juiste manier staat omschreven in de Offerteaanvraag  2017 (zie 7.1.1, 1e en 2e punt). Er is in deze tekst geen rekening gehouden met het stapsgewijs toepassen van de korting, zoals wel bij de overige tarieven is toegepast. Daarentegen zijn de kortingen bij...

  Nieuwsbericht
  23-09-2016
 • Twee wijzigingen in offerteaanvraag 2017

  Aanstaande maandag, 26 september 2016, publiceert de divisie ForZo/JJI de Nota van Inlichtingen. Ondanks zorgvuldigheid is helaas een omissie ontstaan in de totstandkoming van de tarieven ‘Aan middelen gebonden stoornis’, in de Offerteaanvraag 2017 en de bijbehorende offertesheets waarvoor excuses. Gelet op de impact van deze wijziging wordt u nu via deze nieuwsflits geïnformeerd.

  Nieuwsbericht
  23-09-2016
 • Nieuwe callronde programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) september 2016

  Op 7 september zijn de onderstaande calls uitgezet: Call 2016-54: Krachtgericht werken aan veiligheid in de opvang Call 2016-55: Proactief handelen bij dreigende agressie in de opvang Call 2016-56: Samenwerking bij forensische cliënten in de opvangVoor deze calls is het ook mogelijk om als kennisinstituut, universiteit of expertisecentrum als hoofdindiener voor de aanvraag te fungeren. Wel...

  Nieuwsbericht
  20-09-2016
 • Prestatie-Indicatoren Forensische Psychiatrie verslagjaar 2017 beschikbaar

  Prestatie-Indicatoren Forensische Psychiatrie verslagjaar 2017 beschikbaar De Divisie Forzo/JJI publiceert jaarlijks de kernset Prestatie Indicatoren Forensische Psychiatrie. Op 8 september jl. is door het Forensisch Netwerk de gids over verslagjaar 2017 geaccordeerd. De nieuwe gids is te vinden op de website www.forensischezorg.nl of via deze link.

  Nieuwsbericht
  19-09-2016
 • Nieuwe editie Handboek Forensische Zorg

  Op de site van forensische zorg staat een nieuwe uitgave van het Handboek Forensische Zorg (editie augustus 2016). Deze uitgave vervangt de vorige editie uit 2013. Met het verschijnen van de nieuwe website bleek dat deze completer is dan het Handboek en ook makkelijker up-to-date te houden is. Er is daarom besloten dat de nu gepubliceerde editie van het Handboek de laatste versie is. Vanaf de...

  Nieuwsbericht
  09-09-2016
 • Terugblik informatiebijeenkomst Zorginkoop 2017

  Terugblik informatiebijeenkomst Zorginkoop 2017   Op donderdag 8 september 2016 vond de informatiebijeenkomst “Zorginkoop 2017" in Utrecht plaats. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde de Divisie ForZo/JJI het inkoopproces 2017. Er waren 110 personen aanwezig van 66 zorgaanbieders. Nieuw dit jaar is de prijsdifferentiatie op ambulante DBBC’s en de meerjarige prestatiecontracten. De presentatie...

  Nieuwsbericht
  09-09-2016

Pagina's