Nieuws

 • BIJ informatieblad voor Terbeschikkinggestelden

  Deze folder beschrijft de informatievoorziening 'Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ)' van de Minister van Veiligheid en Justitie naar burgemeesters van (bij dit project aangesloten) gemeentes.

  Nieuwsbericht
  19-12-2013
 • Onderzoek naar verkorten behandelduur Tbs

  Er komt een taskforce - onder voorzitterschap van Bas Eenhoorn - die zich gaat bezighouden met het verkorten van de behandelduur in de tbs. Dit als gevolg van afspraken van die staatssecretaris Teeven met GGZ Nederland en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland heeft gemaakt....

  Nieuwsbericht
  10-12-2013
 • Recidivecijfers per fpc

  Op 14 november jl. heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (VenJ) een tussentijdse rapportage van het WODC met betrekking tot recidivecijfers per forensisch psychiatrisch centrum (fpc) naar de kamer gestuurd. De rapportage is opgesteld in het kader van een lopend haalbaarheidsonderzoek dat begin 2013 is gestart. Centrale vraag in dit haalbaarheidsonderzoek is hoe een periodieke...

  Nieuwsbericht
  19-11-2013
 • Vernieuwde versie van het Handboek Forensische Zorg

  De vernieuwde versie van het 'Handboek Forensische Zorg' is beschikbaar. Deze nieuwe versie is de geüpdate opvolger van het eerder gepubliceerde en gelijknamige Handboek en is ook de opvolger van de eerder verschenen uitvoeringsprotocollen. Het handboek beschrijft het forensische zorgstelsel en verklaart de rolverdeling, de taken en verantwoordelijkheden die de verschillende ketenpartners...

  Nieuwsbericht
  02-10-2013
 • Offertes Forensische Zorg 2014 nu via het nieuwe FORZA

  Nieuw binnen het inkoopproces Forensische Zorg 2014 is de mogelijkheid om offertes in te dienen via onze online web-applicatie FORZA....

  Nieuwsbericht
  30-09-2013
 • Inkoop Forensische Zorg 2014

  Hier vindt u de inkoopdocumenten Forensische Zorg 2014.

  Nieuwsbericht
  20-09-2013
 • Prestatie-indicatoren 2012

  Hier vindt u de rapportage prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie over het verslagjaar 2012.

  Nieuwsbericht
  10-09-2013
 • Meerjarenbeleid inkoop forensische zorg 2014-2017

  Hier vindt u het meerjarenbeleid inkoop forensische zorg 2014-2017.

  Nieuwsbericht
  16-08-2013
 • Beleidskader repatriëring vreemdelingen in de Tbs

  Hier vindt u het beleidskader repatriëring vreemdelingen in de Tbs

  Nieuwsbericht
  15-08-2013
 • Planning Zorginkoop 2014

  Hier vindt u de planning inkoop OFZ en Tbs 2014.

  Nieuwsbericht
  09-07-2013

Pagina's