Nieuws

 • MST Congres 4 september 2014

  In 10 jaar tijd is Multi Systeem Therapie (MST) in Nederland een vaste waarde geworden bij de aanpak van ernstige gedragsproblemen van jongeren. Agressie van jongeren thuis en op straat, jeugddelinquentie, middelenmisbruik en schooluitval, dat zijn de problemen waar MST voor is gemaakt!...

  Nieuwsbericht
  25-07-2014
 • Veldzicht zoekt samenwerking met COA

  FPC wordt P&FC en gaat zich ook richten op vreemdelingen...

  Nieuwsbericht
  02-07-2014
 • Nieuwe site TBS Nederland

  TBS Nederland is een initiatief van de forensisch psychiatrische centra en klinieken in Nederland. Op deze site vindt u informatie over ‘terbeschikkingstelling’ (tbs) en de wijze waarop we de behandeling en veiligheid binnen de tbs-maatregel vormgeven. Naast nieuws over tbs vindt u hier ook onze gezamenlijke visie op actuele onderwerpen binnen de tbs-sector. U vindt de site ook op onze...

  Nieuwsbericht
  30-06-2014
 • Invoering Wet forensische zorg uitgesteld

  Voorlopig wordt er nog niet gestemd over de Wet forensische zorg. De Eerste Kamer heeft dat vorige week in samenspraak met staatssecretaris Teeven besloten. Het wetsvoorstel regelt de invoering van een nieuw stelsel voor forensische zorg....

  Nieuwsbericht
  10-04-2014
 • Minder tbs-gestelden ongeoorloofd afwezig

  In 2013 was er 35 maal sprake van een ongeoorloofde afwezigheid van een tbs’er. Dit is een daling ten opzichte de 56 in 2012. Alle tbs-gestelden die in 2013 waren verdwenen, zijn weer terug in de kliniek waar zij zaten. In 22 gevallen was dat binnen 24 uur. Dit schrijft staatssecretaris Teeven in een brief aan de Tweede Kamer. Teeven voerde vorig jaar de maatregel "één jaar geen verlof" in –...

  Nieuwsbericht
  28-03-2014
 • Betalingen voorschotten maart 2014

  In maart zullen de voorschotten voor de inkoop overige zorg conform inkoopafspraak 2014 worden overgemaakt. Zorgaanbieders hebben daartoe een brief van DForZo ontvangen....

  Nieuwsbericht
  13-03-2014
 • Betere doorstroming binnen Forensische Zorg

  De afgelopen periode constateert DForZo dat er sprake is van incidentele wachttijden bij het plaatsen van justitiabelen in een klinische behandelsetting en/of verblijfsvoorziening. Met de beschikbare middelen, die de komende periode onder druk staan, zal alleen de noodzakelijke zorg geboden kunnen worden als er een verschuiving in het zorgaanbod gerealiseerd wordt van intensief en hoog...

  Nieuwsbericht
  07-02-2014
 • Nieuw Beleidskader Plaatsing TBS-dwang voor 2014

  De directie Forensische Zorg plaatst vanaf 1 januari 2014 TBS-gestelden met dwangverpleging op basis van de regio van herkomst. Om die reden heeft DForZo een nieuw beleidskader Plaatsing TBS dwang 2014 het licht doen zien.Lees meer.

  Nieuwsbericht
  04-02-2014
 • Nieuw format voor verlofaanvragen tbs

  De positie van het slachtoffer wordt zwaar meegewogen in de beslissing rond een verlofaanvraag voor terbeschikkinggestelden (tbs'ers). De belangen van het slachtoffer en het resocialisatiebelang van de tbs'er worden standaard goed in kaart gebracht en afgewogen....

  Nieuwsbericht
  31-01-2014

Pagina's