Nieuws

 • Verdiepingsdiagnostiek gecontinueerd in 2015

  Nu de aanbesteding Verdiepingsdiagnostiek eind 2014 afloopt, heeft DForZo beoordeeld of en op welke wijze het product gecontinueerd wordt. In de afgelopen twee jaar zijn 12 zorgaanbieders in de gelegenheid geweest om verdiepingsdiagnostiek te leveren.Uit de terugkoppeling van de betrokken partijen werd duidelijk dat het product meerwaarde biedt voor het reclasseringsadvies en een bijdrage kan...

  Nieuwsbericht
  05-11-2014
 • Risicotaxatie instrument HKT-R digitaal beschikbaar

  De HKT (Historisch, Klinisch, Toekomst) is samen met de HCR20V3 (Historical, Clinical, and Risk Management) het belangrijkste risicotaxatie-instrument voor klinisch opgenomen forensische patiënten. De HCR20V3 is een engelstalig instrument (wel in het Nederlands beschikbaar), voor de HKT geldt dat deze in en voor Nederland ontwikkeld is. De afgelopen jaren is, onder andere met financiële...

  Nieuwsbericht
  23-10-2014
 • Eerste repatriëring vreemdeling op basis van art. 38la Sr. een feit

  Naast de rechter kan tegenwoordig de minister dan wel staatssecretaris  de TBS van een ongewenst verklaarde vreemdeling beëindigen met het oog op repatriëring  naar het land van herkomst. Hierbij moet zijn voldaan aan een aantal voorwaarden. Zo dienen – onder meer - de risico`s van repatriëring in kaart te worden gebracht en dient er een passende voorziening - in ieder geval gericht op...

  Nieuwsbericht
  23-10-2014
 • Update van de Format(s) TBS 2014

  Op 1 mei 2014 werd een vernieuwd plaatsingsformat gepubliceerd....

  Nieuwsbericht
  14-10-2014
 • Update Zorginkoop 2015

  Nota van Inlichtingen gepubliceerd...

  Nieuwsbericht
  01-10-2014
 • Overdracht uitvoering plaatsingstaak van het NIFP naar het Hoofdkantoor van DJI

  Per 1 januari 2008 ligt de verantwoordelijkheid voor de plaatsing van justitiabelen in de forensische zorg bij de Minister van Veiligheid en Justitie en is ondergebracht bij DJI. Een justitiabele wordt op basis van een indicatiestelling en een plaatsingsbrief bij de juiste zorgaanbieder geplaatst. Om ervoor te zorgen dat de zorgbehoefte en het beveiligingsniveau centraal staan, is het...

  Nieuwsbericht
  22-09-2014
 • Update zorginkoop 2015

  FORZA opengesteld voor indiening offerte 2015...

  Nieuwsbericht
  16-09-2014
 • Informatiebijeenkomst zorginkoop 11 september

  Donderdag 11 september organiseert DForZo een informatiebijeenkomst over de zorginkoop Forensische Zorg 2015. Tijdens deze bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de Inkoopprocedure 2015 en wordt u in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over de Zorginkoop 2015 . Meld via inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl aan met hoeveel personen uw organisatie aanwezig zal zijn onder ver...

  Nieuwsbericht
  09-09-2014
 • Open Dag TBS Nederland

  Op zaterdag 11 oktober 2014 openen zeven Forensisch Psychiatrische Centra (FPC) en Forensische Psychiatrische Klinieken (FPK) hun deuren voor het publiek. Bezoekers kunnen een kijkje nemen achter de muren van een tbs-kliniek en antwoord te krijgen op vragen over terbeschikkingstelling (tbs) en de behandeling. Inschrijven is verplicht en kan tot en met zondag 28 september....

  Nieuwsbericht
  08-09-2014
 • Documenten Zorginkoop 2015 gepubliceerd

   ...

  Nieuwsbericht
  22-08-2014

Pagina's