Nieuws

 • Aanbevelingen taskforce tbs leiden tot daling behandelduur

  De taskforce behandelduur tbs, onder voorzitterschap van Bas Eenhoorn, heeft haar opdracht volbracht. De gemiddelde behandelduur van de tbs-maatregel is teruggebracht van ruim 10 naar 8 jaar. Eenhoorn heeft aan zijn opdrachtgevers staatssecretaris Dijkhoff (ministerie van VenJ) en voorzitters Jacobine Geel (GGZ Nederland) en Heleen Dupuis (VGN) bericht dat hij, in samenwerking met de gehele...

  Nieuwsbericht
  09-07-2015
 • Marktconsultatiedocument Inkoop Forensische zorg 2016

  Begin april 2015 heeft de Directie Forensische Zorg (DForZo) van DJI de brancheorganisaties van een groot aantal zorgaanbieders aangeschreven in het kader van een openbare marktconsultatie zorginkoop forensische zorg 2016....

  Nieuwsbericht
  21-05-2015
 • Aankondiging Marktconsultatie voor Interventies

  De Directie Forensische Zorg (DForZo) is voornemens na de zomer van 2015 te starten met de inkoop van (gedrags-)interventies voor justitiabelen die zijn veroordeeld volgens het volwassenenstrafrecht. Doelstelling is om per 1 januari 2016 overeenkomsten voor verschillende interventies te sluiten. Ter voorbereiding op de inkoop organiseert DForZo een marktconsultatie. Doel van de marktconsultatie...

  Nieuwsbericht
  24-04-2015
 • Financiële informatiebijeenkomst DBBC’s 19 maart 2015

  Op 19 maart 2015 vond de eerste financiële informatiebijeenkomst van DForZo plaats in de Jaarbeurs te Utrecht. De opkomst van deze eerste bijeenkomst was met ruim 95 personen erg hoog. De bijeenkomst richtte zich voornamelijk op de DBBC-systematiek, waarbij stilgestaan is bij de ontstaansgeschiedenis van de DBBC’s en is teruggekeken op het verloop van het proces rondom de afrekeningen 2013....

  Nieuwsbericht
  20-03-2015
 • Geen herstelwerkzaamheden meer door het FPL in Ifzo

  In het kader van de overgangssituatie in de forensische zorg, van verwijsbrieven naar indicatiestelling in Ifzo, van budgetparameters naar DBBC’s en ZZP’s, heeft het Forensisch Plaatsingsloket (FPL), herstelwerkzaamheden verricht in Ifzo. Het ging hierbij om plaatsingen die niet conform de ketenafspraken zijn verlopen. Ondertussen zijn wij twee jaar verder en is er geen sprake meer van een...

  Nieuwsbericht
  15-01-2015
 • Daling van behandelduur tbs niet uitgesloten

  Daling van behandelduur tbs niet uitgesloten...

  Nieuwsbericht
  12-01-2015
 • Interimregeling aanwijzing forensische zorg

  Op 15 december 2014 is er tussen de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een akkoord bereikt op de ‘interimregeling aanwijzing forensische zorg’. Dit heeft geresulteerd in een publicatie in de Staatscourant op 23 december 2014. De interimregeling treedt op 1 januari 2015 in werking.  

  Nieuwsbericht
  05-01-2015
 • Forensische zorgwijzer

  De forensische zorgwijzer biedt u in één oogopslag een overzicht van de verschillende soorten forensische zorg in een pdf-bestand. Per soort forensische zorg kan worden doorgeklikt naar de achterliggende beschrijving. Het document kan gebruikt worden als overzicht, naslagwerk en hulpmiddel als er gesproken wordt over forensische zorg. Mochten er naar aanleiding van de zorgwijzer nog vragen zijn...

  Nieuwsbericht
  23-12-2014
 • Overdracht uitvoering plaatsingstaak van NIFP naar Hoofdkantoor DJI uitgesteld

  De eindverantwoordelijkheid voor de plaatsing van justitiabelen in de forensische zorg is sinds 2008 ondergebracht bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Momenteel is deze taak belegd bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) onder eindverantwoordelijkheid van DForZo. Een recente onafhankelijke audit gaf de aanbeveling om dit via Hoofdkantoor van de...

  Nieuwsbericht
  01-12-2014
 • Geen grote verschillen in recidive tbs-klinieken

  Bij geen enkele van de tien grotere tbs-klinieken wijkt de recidive af van wat men mag verwachten, als je kijkt naar de kenmerken van de tbs-populatie die zij behandelen....

  Nieuwsbericht
  25-11-2014

Pagina's