Nieuws

 • Nieuwsflits Forensische Zorg

  Deadline ZZP- en EP-declaraties 2021 Net als voorgaande jaren moeten alle ZZP- en EP-declaraties die betrekking hebben op het contractjaar 2021 vóór 1 april 2022 door de divisie ForZo/JJI zijn ontvangen en goedgekeurd. Declaraties die na deze datum worden ontvangen, worden niet meer in behandeling genomen. Uitbetaling declaraties 2022 Op 1 maart 2022 is medegedeeld dat momenteel enkele facturen...

  Nieuwsbericht
  24-03-2022
 • Nieuwsflits Forensische Zorg

  Bijlage bij nieuwsflits maandag 7 maart 2022 Maandag 7 maart is er een nieuwsflits verstuurd over een marktonderzoek naar potentiële aanbieders van tbs-dwang (beveiligingsniveau 4). In deze tekst wordt verwezen naar een enquête. In vraag 4 van deze betreffende enquête wordt verwezen naar een bijlage, deze bijlage is echter enkel gepubliceerd in CTM. Om verwarring te voorkomen is daarom de...

  Nieuwsbericht
  14-03-2022
 • Start gegevens uitvraag prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie verslagjaar 2021

  Op woensdag 9 maart aanstaande staat de vragenlijst open voor zorgaanbieders die zich door middel van de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie (hierna PI FP) over verslagjaar 2021 moeten verantwoorden. Dit vindt plaats in CTM. Instellingen die zich moeten verantwoorden zijn hierover, alsmede over welke zorgsetting(en), in oktober 2020 geïnformeerd.Hieronder de belangrijkste informatie...

  Nieuwsbericht
  08-03-2022
 • Nieuwsflits Forensische Zorg

  Significant Synergy voert in opdracht van DJI een marktonderzoek uit naar potentiële aanbieders van tbs-dwang (beveiligingsniveau 4). Per 1 januari 2023 lopen de huidige contracten die DJI heeft voor de levering van tbs-dwang (beveiligingsniveau 4) af en DJI onderzoekt momenteel de wijze van het inkopen van deze zorg voor de periode vanaf 1 januari 2023. Als onderdeel hiervan heeft DJI aan...

  Nieuwsbericht
  07-03-2022
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief forensische zorg Drie à vier keer per jaar een update op hoofdlijnen over wat er speelt binnen de forensische zorg; dat is het doel van deze nieuwsbrief waarvan dit de eerste editie is. In deze nieuwsbrief is er onder andere  aandacht voor de nieuwe inkoopstrategie, het kwaliteitskader forensische zorg en het Zorgprestatiemodel. Ook is er een column over forensisch vakmanschap en...

  Nieuwsbericht
  01-03-2022
 • Uitbetaling declaraties 2022

  Vanwege de komst van het ZPM zijn de systemen binnen de divisie ForZo/JJI omgezet om de ZPM declaraties te kunnen verwerken. Door deze omzetting worden momenteel enkele facturen (gedeeltelijk) afgekeurd waardoor de declaraties niet uitbetaald kunnen worden. De wijzigingen die gedaan zijn in het financiële systeem moeten nu tijdelijk worden teruggedraaid, om op die manier de contracten ZZP/EP...

  Nieuwsbericht
  01-03-2022
 • Controleplan Forensische Zorg 2022

  In aanvulling op de publicatie van de Landelijke risicolijst FZ 2022 is na consultatie met de landelijke werkgroep HT/MC vanaf nu ook het Controleplan Forensische Zorg 2022 beschikbaar. Het controleplan beschrijft op welke wijze de divisie ForZo/JJI invulling geeft aan haar verantwoordelijkheid om controles uit te voeren richting de gecontracteerde forensische zorgaanbieders. In bijlage 1 bij...

  Nieuwsbericht
  01-03-2022
 • Inkoopstrategie Forensische zorg

  DJI heeft de afgelopen maanden gewerkt aan de uitwerking van een nieuwe inkoopstrategie voor de inkoop van Forensische Zorg. DJI heeft dit gedaan op basis van het advies dat Significant in mei 2021 heeft uitgebracht en mede op basis van de uitkomsten van de marktconsultatie in het najaar van 2021. Ter afronding van de inkoopstrategie wil DJI alle geïnteresseerde aanbieders graag uitnodigen voor...

  Nieuwsbericht
  21-02-2022
 • Inloopuurtje 16 februari

  Zoals in de nieuwsflits van 1 februari 2022 stond, organiseert de divisie ForZo/JJI dit jaar weer een reeks inloopmomenten. Het eerste moment vindt woensdag 16 februari plaats van 13:00 - 14:00 uur. Onderstaande TEAMS link verschaft toegang tot het inloopuur.  Kort samengevat:Wanneer: 16 februariTijdstip: 13:00 – 14:00 uur TEAMS LINK:Click here to join the meeting  

  Nieuwsbericht
  15-02-2022
 • Landelijke uitrol nieuwe werkwijze toegang tot afschriften persoonsdossier/ UJD

  Sinds juni 2019 is wettelijk geregeld dat de minister van Justitie en Veiligheid afschriften van rapporten uit het persoonsdossier en justitiële gegevens aan forensische zorgaanbieders mag verstrekken ten behoeve van de te verlenen forensische zorg. Tot op heden werden - als tijdelijke werkwijze – documenten uit het persoonsdossier door de reclassering via de Bestandenpostbus overgedragen aan...

  Nieuwsbericht
  15-02-2022

Pagina's