Nieuws

 • Voortzetting Verdiepingsdiagnostiek tot april 2021

  In de nieuwsflits van 28 juli jl. stond  dat het product Verdiepingsdiagnostiek (VD) tijdelijk was weggevallen. De reclassering kon VD niet meer aanvragen, totdat de nieuwe aanbesteding werd afgerond (naar verwachting april 2021). Vanwege het maatschappelijk belang van de voortzetting van dit product, waarvan de urgentie ook vanuit het zorg- en gevangeniswezen is benadrukt, heeft DJI in nauw...

  Nieuwsbericht
  25-11-2020
 • Tijdelijke regeling financiering voorbereiding zorgmachtiging vanuit detentie

  De tijdelijke regeling financiering voorbereiding zorgmachtiging vanuit detentie treedt per 30 november in werking. Ondanks dat het hier om civiele cliënten gaat en geen forensische, heeft DJI (divisie ForZo/JJI) ingestemd met het financieren van het voorbereiden zorgmachtiging vanuit detentie als tijdelijke maatregel, omdat deze gedetineerden geen zorgverzekering hebben van waaruit de...

  Nieuwsbericht
  25-11-2020
 • Update Taskforce fz: STOP DE (INDIRECTE) TIJD!

  Administratieve lastenverlichting in de forensische zorg Het experiment is van start! We hebben u eerder geïnformeerd over het experiment minutenregistratie indirecte tijd. Dit experiment is vanuit de Taskforce forensische zorg opgestart om de administratieve lasten te verminderen binnen de forensische zorg. Dit is een van de projecten die voorkomt uit de afspraken die gemaakt zijn in de...

  Nieuwsbericht
  18-11-2020
 • Volg de live webinars over het zorgprestatiemodel

  Op dinsdag 24 november, maandag 30 november en vrijdag 4 december zijn er live webinars over het zorgprestatiemodel. In elk webinar geeft programmamanager Cornelis Jan Diepeveen u de ins en outs van het zorgprestatiemodel. U bent in een keer op de hoogte over de nieuwe zorgprestaties, settings, zorgvraagtypering, simulatie en nog veel meer. Na de presentatie gaat dagvoorzitter Maarten Bouwhuis...

  Nieuwsbericht
  18-11-2020
 • Tarieven ingeregeld m.b.t. max max 2020 OFZ en FPK zorgaanbieders

  In het jaar 2020 is een aantal tarieven door een opslag op de maximale NZa tarieven gewijzigd in zogenaamde max max tarieven. Deze bijgestelde tarieven dienen door alle OFZ en FPK zorgaanbieders (indien deze productgroep is gecontracteerd) te worden gehanteerd en ingeregeld in de ict systemen. De max max tarieven gelden voor het gehele contractjaar 2020. Vanaf heden, met terugwerkende kracht...

  Nieuwsbericht
  16-11-2020
 • Eindverantwoording 2020 – wat betekent dat voor u als zorgaanbieder?

  Het proces Verantwoording forensische zorg staat in de steigers en zorgaanbieders krijgen te maken met wijzigingen. Om die reden zijn de afgelopen maanden diverse nieuwsberichten uitgebracht en worden om de zes weken bijeenkomsten met leden uit de keten, waaronder zorgaanbieders, georganiseerd. Voor de volledigheid hebben wij de belangrijkste wijzigingen die zorgaanbieders moeten implementeren...

  Nieuwsbericht
  05-11-2020
 • Deel je ideeën, ook ONLINE

  Online Dinsdag 26 januari 2021 is het weer zo ver: het jaarlijkse Festival voor en door medewerkers in de forensische zorg. FFZ is in 2021 voor het eerst online, voor onze gezondheid houden we een veilige afstand. Online betekent: vanaf je eigen huis of werkplek, zonder reistijd, met alle deelsessies en deelnemers dichtbij binnen handbereik. Online betekent ook meer flexibiliteit in je deelname...

  Nieuwsbericht
  20-10-2020
 • Eindrapportage Prestatie-indicatoren 2019 en nieuw Kwaliteitskader 2020 tbv de inkoop Forensische Zorg DJI

  Om de kwaliteit van de forensische zorg inzichtelijk te maken en te verbeteren werkt de divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) sinds 2012 met de prestatie indicatoren forensische psychiatrie (PI FP). Deze indicatoren worden gebruikt bij de verantwoording over de kwaliteit van de geleverde zorg. Het doel is dat deze indicatoren bijdragen aan het terugdringen van...

  Nieuwsbericht
  06-10-2020
 • Gids prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2021

  De Divisie Forzo/JJI publiceert jaarlijks de kernset Prestatie Indicatoren Forensische Psychiatrie. De gids 2021 is vanaf heden op de website forensischezorg.nl te vinden of via deze link

  Nieuwsbericht
  06-10-2020
 • Q3-2020 DBBC verantwoording

  De verantwoordingscyclus voor het 3e kwartaal startte op 1 oktober 2020. Ook dit kwartaal wordt gewerkt met een concept en een definitieve aanlevering. De deadlines zijn respectievelijk 15 oktober en 31 oktober.Bij de verantwoording over het tweede kwartaal bleek dat de reden van het afkeuren in de aanlevering voornamelijk te maken had met de status van de plaatsingsbesluiten. Daarom ook deze...

  Nieuwsbericht
  06-10-2020

Pagina's