Nieuws

 • Pilot Horizontaal Toezicht forensische zorg van start

  Op woensdag 9 september heeft de divisie ForZo/JJI gezamenlijk met de pilotzorgaanbieders de formele start gemaakt met de pilot Horizontaal Toezicht in de forensische zorg. De divisie ForZo/JJI startte deze pilot met de Oostvaarderskliniek, Van Mesdag, Pompestichting en stichting Transfore. De aanleiding voor het opstarten van het traject Horizontaal Toezicht (HT) komt voort uit de behoefte om...

  Nieuwsbericht
  10-09-2020
 • ForZa wordt FiZZa

  Vanaf 15 september 2020 gaat FORZA uit de lucht en kan hier niet meer op worden ingelogd. Hiervoor komt FiZZa (Financiële informatie Zorg per Zorgaanbieder of per Zaak) in de plaats. Zoals ook eerder gecommuniceerd worden  eerst de DBBC zorgaanbieders aangesloten. De reden hiervoor is omdat FiZZa als eerste het DBBC verantwoordingsproces (Q3) gaat ondersteunen. Daarna volgen de overige ...

  Nieuwsbericht
  04-09-2020
 • Presentaties over FiZZa

  In de komende weken vindt de live-gang van FiZZa plaats. Dit is het nieuwe zaakmanagementsysteem wat in eerste instantie ondersteuning biedt aan het verantwoordingsproces. In het vervolg zullen we additionele functionaliteiten en processen toevoegen die de communicatie over en (financiële) afwikkeling van forensische zorg mogelijk gaan maken. Het eerstvolgende proces wat wordt ondersteund is de...

  Nieuwsbericht
  04-09-2020
 • Wouter Boogaard divisiedirecteur Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen

  Wouter Boogaard wordt per 1 oktober 2020 divisiedirecteur Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen. Hij volgt Goof van Gemert op die eind september stopt als divisiedirecteur. Wouter keert na 1,5 jaar weer terug bij DJI. Hij maakte eerder de overstap naar het ministerie van justitie en veiligheid als directeur Politieorganisatie & Middelen bij het Directoraat Politie en...

  Nieuwsbericht
  04-09-2020
 • Arbeidsmarkt campagne: Werken in de Forensische Zorg

  Maandag 31 augustus lanceerde Minister Dekker officieel de website   http://www.werkeninforensischezorg.nl/‘Werken in de Forensische Zorg’.  De website is een initiatief van de Taskforce Forensische Zorg (een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse ggz, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Federatie Opvang en Valente). Geïnteresseerden vinden op deze...

  Nieuwsbericht
  04-09-2020
 • Marktconsultaties voor Verdiepingsdiagnostiek en Volledig Pakket Thuis vanaf heden op TenderNed

  Per 1 april 2021 beoogt de divisie ForZo/JJI de inkoop van zowel Verdiepingsdiagnostiek als Volledig Pakket Thuis af te ronden. In het kader van de voorbereiding van de inkoopstrategie van beide aanbestedingen, zijn de marktconsultaties vanaf heden beschikbaar op TenderNed.Het doel van deze consultaties is om informatie in te winnen om te bepalen hoe de divisie ForZo/JJI beide zorgproducten het...

  Nieuwsbericht
  27-08-2020
 • Stand van zaken Zorgprestatiemodel

  Binnen het programma Zorgprestatiemodel (ZPM) werkt DJI, samen met  andere partijen,  aan de voorbereidingen voor de invoer van het nieuwe bekostigingsmodel voor de ggz en fz per 1 januari 2022. De definitive besluitvorming over de invoerdatum ligt nu voor aan de Kamer. De prestatielijst is compleet. De bijbehorende tarieven worden de komende periode door de NZa berekend. Daarnaast werken de...

  Nieuwsbericht
  27-08-2020
 • Update Taskforce fz: STOP DE (INDIRECTE) TIJD!

  Administratieve lastenverlichting in de forensische zorg Een van de taken van de Taskforce forensische zorg in het kader van de meerjarenovereenkomst forensische zorg 2018-2021 is het verlichten van de administratieve lasten. Daarom nemen GGNet en Fivoor deel aan een pilot om te stoppen met het schrijven van indirecte tijd. Door deel te nemen aan het experiment, dat samen met Dienst Justitiële...

  Nieuwsbericht
  27-08-2020
 • Publicatie berichtenstandaard t.b.v. Eindverantwoording 2020 (DBBC en/of ZZP/EP/VPT)

  Met het uitfaseren van FORZA per 15-9-2020 is het niet langer mogelijk om een eindverantwoording via deze applicatie aan te bieden. DJI heeft begin dit jaar het berichtenverkeer van VECOZO succesvol in gebruik genomen met betrekking tot de tussentijdse DBBC verantwoordingen.Vanaf nu wordt het berichtenverkeer ook ingezet ten behoeve van de eindverantwoording. In samenwerking met Vektis heeft...

  Nieuwsbericht
  19-08-2020
 • Voorfinanciering van DBBC- zorgkosten 2020

  De divisie ForZo/JJI zal ook een deel van de reeds geleverde DBBC-zorg in 2020 voorfinancieren op basis van 95% van de stand van het Onderhanden Werk inclusief NHC (OHW), zoals deze recent door de zorgaanbieder is verantwoord in de Q2 (stand per 30 juni) van de DBBC- verantwoording. Gelet op de bijzondere omstandigheden dit jaar wordt het uitstaande bedrag ter voorfinanciering niet verlaagd ten...

  Nieuwsbericht
  19-08-2020

Pagina's