Nieuws

 • Uiterste aanleverdatum zorgdeclaraties via FCS

  Zoals in de vorige nieuwsflits reeds is gemeld kunnen in verband met de jaarafsluiting zorgaanbieders tot uiterlijk 24 december 18:00 uur declaraties aanbieden via FCS. Alleen dan ontvangen de zorgaanbieders over de ingediende declaraties een retourbericht. Na 18:00 uur (op 24 december 2021) wordt het FCS systeem gesloten voor declaraties. Tussen 24 december 18:00 uur en 3 januari 09:00 uur is...

  Nieuwsbericht
  14-12-2021
 • Harde stop DBBC’s

  Bij de overgang naar de nieuwe bekostigingsvorm van het zorprestatiemodel is gekozen voor een “harde overgang”. Dat betekent dat lopende DBBC prestaties op 31-12-2021 worden beëindigd en afgerekend, en met ingang van 1-1-2022 gelden alleen nog de prestaties van het zorgprestatiemodel. Rond deze harde stop van de DBBC’s zijn een aantal afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn terug te lezen in het...

  Nieuwsbericht
  02-12-2021
 • Aankondiging Aanbesteding 2024

  Zoals bekend is DJI dit jaar gestart met de uitwerking van een nieuwe inkoopstrategie op grond van het advies van Significant. Afgelopen jaar heeft DJI het veld betrokken bij de nadere uitwerking van de inkoopstrategie middels een marktconsultatie. Mede op basis van de input uit deze marktconsultatie heeft DJI geconcludeerd dat het verstandiger is om meer tijd te nemen voor een zorgvuldige...

  Nieuwsbericht
  02-12-2021
 • Digitale communicatie middag forensische zorg

  Op dinsdag 7 december van 15.00 tot 16.00 uur organiseert het ministerie van Justitie en Veiligheid een digitale communicatiemiddag forensische zorg. Alle communicatieprofessionals werkzaam in of betrokken bij de forensische zorg zijn uitgenodigd om mee te denken. Tijdens de middag worden de handvatten voor crisiscommunicatie in de Communicatierichtlijn forensische zorg besproken, wordt...

  Nieuwsbericht
  02-12-2021
 • Uiterste aanleverdatum zorgdeclaraties via FCS

  In verband met de jaarafsluiting kunnen zorgaanbieders tot uiterlijk 24 december 18:00 uur zorgdeclaraties aanbieden via FCS.  Over alle voor bovengenoemd tijdstip ingediende declaraties ontvangen zorgaanbieders in december een retourbericht.  Na 24 december 18:00 uur wordt het FCS systeem gesloten voor declaraties en zal op maandag 3 januari 09:00 uur weer  worden geopend. Tussen 24 december...

  Nieuwsbericht
  02-12-2021
 • Inloopuurtje Zorgprestatiemodel

  Woensdag 10 november vond het derde ‘inloopuurtje’ plaats waarbij zorgaanbieders de mogelijkheid hadden vragen te stellen over het Zorgprestatiemodel en verlengingen van de raamovereenkomsten 2022. Tijdens deze sessie kwamen veel vragen naar voren welke verwerkt zijn in een ‘Vraag en Antwoord’ module. Deze staat op de website. Deze sessie is ook opgenomen, zodat zorgaanbieders die niet aanwezig...

  Nieuwsbericht
  02-12-2021
 • Nieuwe datum Dag van de Forensische Zorg: 24 mei 2022

  Vanwege het nog steeds heersende coronavirus heeft de organisatie besloten de Dag van de Forensische Zorg op dinsdag 25 januari 2022 te verplaatsen. Er is een nieuwe datum gekozen, dinsdag 24 mei 2022. We hopen je spoedig te informeren over de mogelijkheid tot aanmelden.

  Nieuwsbericht
  02-12-2021
 • Onderzoek zorgvraagtypering fz

  Veel zorgaanbieders zijn in de afgelopen weken benaderd door het onderzoeksteam Forensische Zorgvraagtypering voor het invullen en verspreiden van een vragenlijst. Om het belang van het invullen van deze vragenlijst te benadrukken volgt hieronder een toelichting. In opdracht van de werkgroep zorgvraagtypering van het Zorgprestatiemodel (ZPM) zijn de contouren geschetst van een alternatief voor...

  Nieuwsbericht
  05-11-2021
 • Vertraging afhandeling zorgdeclaraties is opgelost

  De via berichtenverkeer aangeboden zorgdeclaraties, hebben de afgelopen weken vertraging in de afhandeling opgelopen. De oorzaak van de vertraging betrof een rijksbrede verstoring die grotendeels is opgelost. De divisie Forzo/JJI zorgt ervoor dat de nog openstaande declaraties met spoed zullen worden doorgezet naar het betaalsysteem, waarmee ook de retourberichten zullen worden verzonden. De...

  Nieuwsbericht
  05-11-2021
 • Indicatorengids verslagjaar 2022

  De indicatorengids met de prestatie-indicatoren Forensische psychiatrie (Pi’s) over 2022 staat nog niet op de website (www.forensischeziorg.nl). De reden hiervoor is dat er aan de technische kant gekeken wordt wat voor effect de invoering van het Zorgprestatiemodel (ZPM) heeft op de registratie van de Pi’s. Wanneer er duidelijk is wat voor consequenties de invoering van het ZPM heeft zal de...

  Nieuwsbericht
  05-11-2021

Pagina's