Nieuws

 • Toevoegen plaatsingsbesluitnummer (PBN) aan de verantwoording

  Om de kwaliteit van de verantwoording en de aangeleverde data te verbeteren, wordt de aankomende eindverantwoording (2018), voor zowel DBBC als ZZP/EP als TBS uitgebreid met een plaatsingsbesluitnummer (PBN). De toevoeging van dit nummer stelt de divisie Forzo/JJI in staat de aangeleverde data door de zorgaanbieders te verifiëren op correctheid en volledigheid Ook wordt het...

  Nieuwsbericht
  10-12-2018
 • Vaststellen definitieve verrekening transitieperiode

  De transitie-omzetten voor de transitieperiode 2013-2015 zijn vastgesteld door de NZa. Deze omzetten waren het vangnet en de daaruit volgende transitiebedragen waren voorlopige verrekeningen.. De definitieve verrekening is het verschil tussen de vooraf bepaalde DBBC omzet en de daadwerkelijke facturatie voor dat jaar. Nu de facturatie over de contractjaren 2013 tot en met 2015 is afgerond...

  Nieuwsbericht
  10-12-2018
 • Verrekenbedragen NHC

  De definitieve verrekenbedragen NHC OFZ en TBS van de jaren 2013 tot en met 2017 worden vastgesteld nadat de laatste DBBC facturen van contractjaar 2017 zijn afgehandeld. Dit zal naar verwachting in de tweede helft van het jaar 2019 zijn. De reden dat de divisie ForZo/JJI dit in één keer afhandelt is om eventuele verwarring tussen aansluitingen over de verschillende zorgjaren te voorkomen. Dat...

  Nieuwsbericht
  10-12-2018
 • Nieuwe aanbesteding 2020

  De divisie ForZo/JJI heeft besloten de raamovereenkomst(en) Forensische Zorg 2018-2019 niet te verlengen. Een nieuwe aanbesteding voor contractjaar 2020 en eventueel verder vindt plaats in 2019. Een gevolg van het niet verlengen van de raamovereenkomst(en) Forensische Zorg 2018-2019 is dat paragraaf 4.4 van de Aanbestedingsleidraad 2018 niet meer van toepassing is. Dat betekent voor...

  Nieuwsbericht
  28-11-2018
 • Verstrekkingenpakket medische zorg DJI 2019 (Vademecum)

  Met dit nieuwsbericht informeren wij u over het nieuwe vademecum, het medisch verstrekkingenpakket van DJI, dat op 1 januari 2019 van kracht wordt. Het vademecum wordt uitsluitend digitaal beschikbaar gesteld en vindt u via deze link.

  Nieuwsbericht
  14-11-2018
 • Nieuw beleidskader Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg

  De Minister voor Rechtsbescherming heeft het beleidskader Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg (LFPZ) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het beleidskader LFPZ betreft een herziening van het Beleidskader Longstay Forensische Zorg 2009 en treedt per 1 januari 2019 in werking. Hier vindt u het beleidskader Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg. Het beleidskader is aangepast naar aanleiding...

  Nieuwsbericht
  09-11-2018
 • Aanwijzingsbesluit zorgaanbieders DJI

  Eén van de gevolgen van de invoering van de Wet Forensische Zorg (WFZ) per 1 januari 2019 is dat zorgaanbieders van DJI in het bezit moeten zijn van een aanwijzingsbesluit. Dit staat in artikel 3.2 tweede lid van de WFZ. De divisie ForZo/JJI stuurt rond 1 januari 2019 deze aanwijzing naar de gecontracteerde zorgaanbieders. Dat betekent dat zorgaanbieders zelf geen aanvraagformulier hoeven in te...

  Nieuwsbericht
  09-11-2018
 • Nieuw beleidskader Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg

  De Minister voor Rechtsbescherming heeft het beleidskader Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg (LFPZ) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het beleidskader LFPZ betreft een herziening van het Beleidskader Longstay Forensische Zorg 2009 en treedt per 1 januari 2019 in werking. Hier vindt u het beleidskader Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg.

  Nieuwsbericht
  06-11-2018
 • Vooraankondiging aanpassing tussentijdse verantwoordingen

  De divisie ForZo/JJI gaat de informatievraag uitbreiden vanaf Q4 2018. De uitbreiding houdt in dat vanaf Q4 ook het plaatsingsbesluitnummer dient te worden toegevoegd aan de verantwoordingen. Over de exacte invulling van het plaatsingsnummer in de tussentijdse verantwoordingen wordt u nog nader geïnformeerd.

  Nieuwsbericht
  26-10-2018
 • Facturatiestand Q3 2018

  In de facturatiestand met betrekking tot de verantwoordingsheet Q3 zijn dagen opgenomen uit voorgaande jaren. Aanbieders hebben daardoor onjuiste informatie ontvangen. Dit wordt gecorrigeerd. Deze correctie gebeurt geheel ‘onder water’ en heeft geen invloed op de informatie die zorgaanbieders bij de divisie ForZo/JJI hebben aangeleverd.

  Nieuwsbericht
  26-10-2018

Pagina's