Nieuws

 • Erratum en gids Prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie 2019

  Een erratum en een aangepaste gids zijn gepubliceerd op www.forensischezorg.nl met betrekking tot de Prestatie-Indicatoren Forensische Psychiatrie verslagjaar 2019. De reden hiervan is dat er wijzigingen zijn doorgevoerd voor de zorgsetting FPC. In de tekst over de zorgsetting FPC was een aantal fouten geconstateerd (waaronder het per abuis toevoegen van indicator 2) die om directe...

  Nieuwsbericht
  31-07-2019
 • Denk jij mee over de arbeidsmarktaanpak forensische zorg?

  De druk op de forensische zorg is de afgelopen jaren toegenomen. Er is een tekort aan goed geschoold en ervaren personeel en de administratieve lasten in de sector zijn te hoog. In de Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg 2018-2021 hebben het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), GGZ Nederland, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de Federatie Opvang (FO) en de RIBW...

  Nieuwsbericht
  16-07-2019
 • Informatie over Besluit forensische zorg beschikbaar

  Het Besluit forensische zorg (Bfz) regelt de nadere uitwerking van de Wet forensische zorg die op 1 januari 2019 in werking is getreden. De inhoud van het Bfz en de onderliggende Regeling forensische zorg (Rfz) brengt een aantal wijzigingen met zich mee. Een paar belangrijke wijzigingen zijn: De plaatser verstrekt afschriften van rapportages uit het persoonsdossier aan de zorgaanbieder ten...

  Nieuwsbericht
  08-07-2019
 • Inkoopprocedure Volledig Pakket Thuis (VPT)

  Op 20 september 2019 publiceert de Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) de documenten voor de inkoopprocedure Volledig Pakket Thuis. De huidige contractperiode loopt eind 2019 af. De inkoop wordt door middel van het digitale inkoopplatform CTM (vervanger inkoopportaal FORZA) uitgevoerd. De precieze invulling van deze inkoopprocedure ligt op dit moment nog niet...

  Nieuwsbericht
  08-07-2019
 • Marktconsultatie forensische zorg 25 juni jl.

  Op 25 juni jl. is de marktconsultatie forensische zorg georganiseerd door de divisie ForZo/JJI. Hieronder zijn de presentatie en het verslag van de bijeenkomst te downloaden. Presentatie marktconsultatie forensische zorg Verslag marktconsultatie forensische zorg

  Nieuwsbericht
  03-07-2019
 • Wijziging proces aanlevering Q2 (alleen DBBC)

  Vanaf aankomend kwartaal (tussentijdse DBBC verantwoording Q2) krijgt iedere DBBC zorgaanbieder  de mogelijkheid om zijn tussentijdse DBBC verantwoording voor de 17e van de indieningsmaaand in te dienen. Voor de komende aanlevering (Q2) betekent dit voor 17 juli. Dit is eerder dan in de tijdsplanning van de handleiding Bekostiging en Verantwoording is opgenomen. De DBBC zorgaanbieders zijn dan...

  Nieuwsbericht
  24-06-2019
 • Plaatsingsbesluitnummer (PBN) in de tussentijdse verantwoording Q2

  Zoals in voorgaande verantwoordingen (eind 2018 en de tussentijdse verantwoording Q1), moeten zorgaanbieders ook in de tussentijdse verantwoording over het 2e kwartaal het plaatsingsbesluitnummer (PBN) vermelden. De toevoeging van dit nummer stelt de divisie ForZo/JJI in staat de aangeleverde data door de zorgaanbieders te verifiëren op correctheid en volledigheid. De divisie ForZo/JJI voegt...

  Nieuwsbericht
  24-06-2019
 • Verantwoordingen vanaf 2020

  In het kader van de uitfasering van het inkoop- en verantwoordingportaal FORZA werkt de divisie ForZo/JJI aan een passende oplossing voor beide procedures. Dinsdag 25 juni 2019 vindt de bijeenkomst van de marktconsultatie voor de inkoopprocedure forensische zorg plaats. Zorgaanbieders ontvingen eerder een online vragenlijst. Naast de inkoop gerelateerde vragen bevatte deze online...

  Nieuwsbericht
  24-06-2019
 • Aanbesteding Verdiepingsdiagnostiek

  Op 20 september 2019 publiceert de Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) de aanbestedingsdocumenten voor de Sociale en andere Specifieke Diensten (SAS)-procedure voor Verdiepingsdiagnostiek. Verdiepingsdiagnostiek wordt sinds 2012 ingekocht door Divisie ForZo/JJI en is bedoeld om (aanwijzingen van) psychische problemen, verslavingsproblematiek, een verstandelijke...

  Nieuwsbericht
  24-06-2019
 • Het zorgprestatiemodel als nieuwe bekostiging voor de ggz en fz

  De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert om per 2022 een nieuwe bekostiging in te voeren in de generalistische basis ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg: het zorgprestatiemodel. De huidige bekostiging in de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg is niet meer geschikt om deze zorg op een toekomstbestendige manier  te bekostigen, zo vinden partijen in de forensische en...

  Nieuwsbericht
  23-05-2019

Pagina's