Nieuws

 • Publicatie regelgeving 2019 (NZa)

  Op dinsdag 19 juni is de regelgeving 2019 voor de forensische zorg vastgesteld. De circulaire waarmee dit is gecommuniceerd staat op: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_242280_22/1/ De informatieproducten (gebruikersdocumenten, toelichting validatieregels en toelichting codelijsten) en de tabellen (beslisboom, kenmerkende factoren, codelijsten en validatieregels) van de forensische zorg zijn...

  Nieuwsbericht
  06-07-2018
 • Aanlevering Q2 (Tussentijdse DBBC verantwoording)

  Vandaag (6 juli) wordt de tussentijdse DBBC verantwoording Q2 (stand per 30 juni) beschikbaar gesteld in FORZA. Deze tussentijdse DBBC verantwoording dient vóór 1 augustus 2018 ingediend te zijn bij ForZo/JJI via FORZA. Zoals in de handleiding Bekostiging & Verantwoording staat wordt een deel van de geleverde DBBC zorg voorgefinancierd op basis van 95% van de stand van het Onderhanden Werk...

  Nieuwsbericht
  06-07-2018
 • Signaalrapportage Q1

  De signaalrapportage op de aanlevering van Q1 is vertraagd. De verwachting is dat dit begin week 24 (11 - 15 juni 2018) wordt doorgestuurd via FORZA. Deze signaalrapportage is overigens gecomprimeerd en laat wel de fout-codes zien maar minder signaalcodes. Dit in verband met aanpassingen in de tussentijdse rapportages wegens het vanaf 2018 hanteren van integrale verblijfstarieven.

  Nieuwsbericht
  08-06-2018
 • Voorfinanciering zorgkosten DBBC (obv Q2 aanlevering)

  Zoals in de handleiding Bekostiging & Verantwoording staat wordt een deel van de geleverde DBBC zorg voorgefinancierd. De hoogte van de voorfinanciering van geleverde zorg wordt vastgesteld op basis van 95% van de stand van het Onderhanden Werk (OHW) zoals deze wordt verantwoord in de tussentijdse DBBC verantwoording Q2 (stand per 30 juni).Als blijkt dat het verschil tussen de uitstaande...

  Nieuwsbericht
  08-06-2018
 • DBBC sheet zichtbaar in eindverantwoordingsprocedure 2017 bij ZA met alleen ZZP/EP

  Het is gebleken dat in FORZA bij sommige zorgaanbieders met alleen een afspraak op ZZP’s en/of EP’s in 2017 ook een DBBC sheet te zien is in de eindverantwoordingsprocedure 2017. Het is niet duidelijk waarom het DBBC sheet in sommige gevallen wordt gegenereerd, maar het sheet kan niet geopend, aangepast of ingezonden worden en heeft ook geen effect op de processtappen die benodigd zijn in het...

  Nieuwsbericht
  08-06-2018
 • Definitieve verrekenbedragen DBBC transitieperiode en NHC.

  De divisie ForZo/JJI is onlangs gestart met de vaststelling van de definitieve verrekenbedragen DBBC 2013 en NHC 2013. Een aantal zorgaanbieders heeft hiervan reeds een concept-berekening ontvangen. Uit de reacties die hierop volgden bleek dat een groot aantal zorgaanbieders behoefte heeft om de afrekeningen van de DBBC transitiejaren 2013 t/m 2015 in één keer te ontvangen, zodat beter...

  Nieuwsbericht
  08-06-2018
 • VOLGEBOEKT!! Zorgaanbiedersbijeenkomst op 7 mei a.s. is volgeboekt!

  Op maandag, 7 mei a.s. organiseert de Divisie Individuele Zaken (DIZ)  in samenwerking met Functioneel Beheer Ifzo van 13.30 tot 16.30 uur een bijeenkomst voor gecontracteerde zorgaanbieders. Alle deelnemers hebben een bevestiging van deelname ontvangen, inclusief een routebeschrijving. Heeft u geen bevestiging ontvangen, dan bent u NIET aangemeld. Omdat de bijeenkomst is volgeboekt, is het...

  Nieuwsbericht
  03-05-2018
 • Opleiding Master forensisch sociale professional voor wettelijk collegegeld

  De deeltijdopleiding master forensisch sociale professional (FSP) van Hogeschool Utrecht (HU) wordt per 1 september 2018 een door de overheid bekostigde opleiding. Deze master is een HBO-masteropleiding voor professionals uit het justitiële werkveld. De laatste kennis over recidive, delictgedrag, risico’s en gedragsverandering wordt hier gedoceerd. Het collegegeld voor deze interdisciplinaire...

  Nieuwsbericht
  26-04-2018
 • Vrije callronde MO/RIBW 12 april 2018

  Het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) heeft een vrije callronde uitgezet, specifiek gericht op de MO/RIBW setting. Alle informatie hierover, zoals de calltekst en de procedures, is te vinden op de KFZ website. Alle (afgevaardigden van) zorginstellingen MO/RIBW bij wie de Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen forensische zorg inkoopt mogen projectvoorstellen indienen....

  Nieuwsbericht
  20-04-2018
 • Aanlevering tussentijdse DBBC verantwoording (Q1) vanaf 18 april mogelijk

  Onlangs heeft u een uitnodiging ontvangen waarin u bent gevraagd om de tussentijdse DBBC verantwoording in te dienen. Echter de wijzigingen omtrent de tarieven inclusief NHC zijn nog niet goed verwerkt. Hiervoor dienen nog enkele aanpassingen (waaronder de facturatiestanden) te worden doorgevoerd. De tussentijdse DBBC verantwoording kan daarom nog niet door u worden ingediend. De bovengenoemde...

  Nieuwsbericht
  17-04-2018

Pagina's