Nieuws

 • Bas Eenhoorn benoemd als voorzitter Taskforce Veiligheid en Kwaliteit in de forensische zorg

  Minister Dekker (Rechtsbescherming) en vertegenwoordigers van GGZ Nederland (GGZ NL), de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de Federatie Opvang (FO) en de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Alliantie hebben de heer Bas Eenhoorn bereid gevonden om de rol van voorzitter te vervullen voor de Taskforce Veiligheid en Kwaliteit in de forensische zorg. Deze Taskforce op het...

  Nieuwsbericht
  27-09-2018
 • Koers en kansen start de tweede tranche, opzoek naar vernieuwende projectvoorstellen

  Koers en kansen is op zoek naar projecten uit de praktijk. Vanaf nu kunnen partijen in de zorg, het justitie- en het lokaal domein voorstellen indienen die vernieuwend en domein overstijgend zijn. De voorstellen uit de eerste tranche zijn inmiddels beoordeeld. De tweede tranche van pilot uitvraag is in juli  van start gegaan. Het programma Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering van het...

  Nieuwsbericht
  16-08-2018
 • Wet Forensische Zorg en artikel 37 plaatsingen

  Hierbij willen wij u informeren over de gevolgen van de invoering van de Wet forensische zorg (Wfz) voor de forensische zorgtitel “ Zorg zonder strafoplegging door opname in een psychiatrische ziekenhuis voor de duur van een jaar in het kader van de strafrechtelijke machtiging” (art. 37 jo 39 Wetboek van strafrecht). Op 23 januari 2018 is de Wfz door de Eerste Kamer aangenomen en deze treedt op...

  Nieuwsbericht
  27-07-2018
 • Doorontwikkeling prestatie-indicator 2 (continuïteit van zorg) vanaf verslagjaar 2019

  In september 2018 wordt de Kernset prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie 2019 gepubliceerd. Deze nieuwsflits is bedoeld om het forensische veld tijdig op de hoogte te brengen van de ingrijpende wijziging in indicator 2, die waarschijnlijk een aanpassing in de registratie of in het EPD behoeft.De gewijzigde indicator 2 meet naast de noodzaak voor vervolgzorg ook de gewenste vorm van...

  Nieuwsbericht
  27-07-2018
 • Deadline verlengd voor enquete "onderzoek gebruik en doorstroom naar en vanuit Forensisch Beschermd Wonen en (begeleid) wonen"

  Op 4 juli jl. heeft u een uitnodiging ontvangen voor een enquête. Met deze enquête doen we onderzoek naar gebruik en doorstroom naar en vanuit forensisch beschermd wonen. De enquête kon tot 18 juli ingevuld worden.   Op dit moment hebben al 50 zorgaanbieders een reactie gegeven. Graag geven we zoveel mogelijk zorgaanbieders nog de gelegenheid om de enquête in te vullen door de deadline te...

  Nieuwsbericht
  19-07-2018
 • Overeenkomst voor veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg

  Minister Dekker (Rechtsbescherming) en vertegenwoordigers van GGZ Nederland (GGZ NL), de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en de Federatie Opvang (FO) hebben vrijdag 13 juli de meerjarenovereenkomst Forensische Zorg getekend. In deze overeenkomst staan afspraken om de werkdruk te verlagen en de veiligheid te vergroten. Er is in totaal 28,5 miljoen euro extra beschikbaar. Uit...

  Nieuwsbericht
  13-07-2018
 • Veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg

  Onlangs informeerde minister Dekker de Tweede Kamer over de veiligheid en de kwaliteit in de forensische zorg. Op 21 juni was er in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg (AO) over tbs. Waar kritische vragen over dit rapport zijn gesteld. De uitkomsten van het AEF-onderzoek, de verschillende onderzoeken van de Inspecties en het RSJ-advies maken gezamenlijk duidelijk dat de randvoorwaarden voor...

  Nieuwsbericht
  09-07-2018
 • Informatieblad behandelduur tbs

  Het informatieblad behandelduur tbs (zie hier) heeft tot doel inzicht te bieden in de verschillende manieren waarop de behandelduur van de tbs kan worden gemeten, de beperkingen die daarbij horen en een toelichting welke methode DJI gebruikt bij de berekening en waarom.

  Nieuwsbericht
  06-07-2018
 • Wijziging verlofregeling tbs

  Per 7 juli 2018 is de verlofregeling tbs gewijzigd. Deze aanpassing is een gevolg van gewijzigd beleid over de levenslange gevangenisstraf. Het in 2017 ingestelde Adviescollege Levenslanggestraften adviseert de minister bij 25 jaar detentie of een levenslanggestrafte kan worden toegelaten tot re-integratieactiviteiten, waaronder mogelijk verlof en adviseert welke activiteiten nodig zijn. Een...

  Nieuwsbericht
  06-07-2018
 • DBBC contractjaren 2013 t/m 2015 worden gesloten in FCS

  In het kader van de vaststelling van de definitieve verrekenbedragen DBBC 2013 t/m 2015 moeten de contractjaren 2013 t/m 2015  volledig gefactureerd zijn. Dit betekent dat er geen openstaand ANG in de verantwoording mag staan voor de desbetreffende contractjaren. Zorgaanbieders met openstaand ANG zijn verzocht de openstaande facturatie alsnog te factureren of af te boeken. Een eventuele...

  Nieuwsbericht
  06-07-2018

Pagina's