Nieuws

 • Deel je ideeën, ook ONLINE

  Online Dinsdag 26 januari 2021 is het weer zo ver: het jaarlijkse Festival voor en door medewerkers in de forensische zorg. FFZ is in 2021 voor het eerst online, voor onze gezondheid houden we een veilige afstand. Online betekent: vanaf je eigen huis of werkplek, zonder reistijd, met alle deelsessies en deelnemers dichtbij binnen handbereik. Online betekent ook meer flexibiliteit in je deelname...

  Nieuwsbericht
  20-10-2020
 • Eindrapportage Prestatie-indicatoren 2019 en nieuw Kwaliteitskader 2020 tbv de inkoop Forensische Zorg DJI

  Om de kwaliteit van de forensische zorg inzichtelijk te maken en te verbeteren werkt de divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) sinds 2012 met de prestatie indicatoren forensische psychiatrie (PI FP). Deze indicatoren worden gebruikt bij de verantwoording over de kwaliteit van de geleverde zorg. Het doel is dat deze indicatoren bijdragen aan het terugdringen van...

  Nieuwsbericht
  06-10-2020
 • Gids prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2021

  De Divisie Forzo/JJI publiceert jaarlijks de kernset Prestatie Indicatoren Forensische Psychiatrie. De gids 2021 is vanaf heden op de website forensischezorg.nl te vinden of via deze link

  Nieuwsbericht
  06-10-2020
 • Q3-2020 DBBC verantwoording

  De verantwoordingscyclus voor het 3e kwartaal startte op 1 oktober 2020. Ook dit kwartaal wordt gewerkt met een concept en een definitieve aanlevering. De deadlines zijn respectievelijk 15 oktober en 31 oktober.Bij de verantwoording over het tweede kwartaal bleek dat de reden van het afkeuren in de aanlevering voornamelijk te maken had met de status van de plaatsingsbesluiten. Daarom ook deze...

  Nieuwsbericht
  06-10-2020
 • De Forensische Leerlijn breidt uit

  De Forensische Leerlijn is een online leeromgeving voor alle medewerkers in de forensische zorg waarin deskundigheidsbevordering en inhoudelijke kennis wordt geboden. De modules zijn toegespitst op het forensisch werken en zijn state-of-the-art. Je kunt helemaal je eigen traject bepalen; of je nu beginnend of ervaren bent, ambulant of klinisch werkt, je wilt ontwikkelen op vakgebied, binnen een...

  Nieuwsbericht
  06-10-2020
 • Herinnering: marktconsultaties voor Verdiepingsdiagnostiek en Volledig Pakket Thuis op TenderNed

  Per 1 april 2021 beoogt de divisie ForZo/JJI de inkoop van zowel Verdiepingsdiagnostiek als Volledig Pakket Thuis af te ronden. In het kader van de voorbereiding van de inkoopstrategie van beide aanbestedingen zijn de marktconsultaties nog tot 24 september 2020 beschikbaar op TenderNed. Het doel van deze consultaties is informatie in te winnen om te bepalen hoe de divisie ForZo/JJI beide...

  Nieuwsbericht
  22-09-2020
 • Eindverantwoordingsproces ZZP/EP/VPT 2020 via berichtenverkeer VECOZO

  Eerder is medegedeeld dat de eindverantwoording 2020 van ZZP/EP/VPT gerelateerde zorg moet gebeuren aan de hand van de FZ811 v2.0 vektis standaard (https://www.vektis.nl/standaardisatie/standaarden/FZ811-2.0).Additioneel is het noodzakelijk dat het aanbieden van het bericht plaatsvindt via het berichtenverkeer van VECOZO. Om dit mogelijk te maken moeten zorgaanbieders zich aanmelden voor de...

  Nieuwsbericht
  15-09-2020
 • E-herkenning ten behoeve van inloggen FiZZa met ingang van kalenderjaar 2021

  Het nieuwe zaakmanagementsysteem FiZZa is live. Op dit moment is inloggen in het programma alleen mogelijk via 2-factor authenticatie. Met ingang van het eindverantwoordingsproces 2020 zal de 2-factor authenticatie worden vervangen door E-herkenning. E-herkenning is het digitale paspoort waarmee ondernemers zich identificeren aan de overheid. Het biedt de garantie dat op een veilige en gepaste...

  Nieuwsbericht
  15-09-2020
 • Pilot Horizontaal Toezicht forensische zorg van start

  Op woensdag 9 september heeft de divisie ForZo/JJI gezamenlijk met de pilotzorgaanbieders de formele start gemaakt met de pilot Horizontaal Toezicht in de forensische zorg. De divisie ForZo/JJI startte deze pilot met de Oostvaarderskliniek, Van Mesdag, Pompestichting en stichting Transfore. De aanleiding voor het opstarten van het traject Horizontaal Toezicht (HT) komt voort uit de behoefte om...

  Nieuwsbericht
  10-09-2020
 • ForZa wordt FiZZa

  Vanaf 15 september 2020 gaat FORZA uit de lucht en kan hier niet meer op worden ingelogd. Hiervoor komt FiZZa (Financiële informatie Zorg per Zorgaanbieder of per Zaak) in de plaats. Zoals ook eerder gecommuniceerd worden  eerst de DBBC zorgaanbieders aangesloten. De reden hiervoor is omdat FiZZa als eerste het DBBC verantwoordingsproces (Q3) gaat ondersteunen. Daarna volgen de overige ...

  Nieuwsbericht
  04-09-2020

Pagina's