Nieuws

 • Nieuw beleidskader Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg

  De Minister voor Rechtsbescherming heeft het beleidskader Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg (LFPZ) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het beleidskader LFPZ betreft een herziening van het Beleidskader Longstay Forensische Zorg 2009 en treedt per 1 januari 2019 in werking. Hier vindt u het beleidskader Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg.

  Nieuwsbericht
  06-11-2018
 • Vooraankondiging aanpassing tussentijdse verantwoordingen

  De divisie ForZo/JJI gaat de informatievraag uitbreiden vanaf Q4 2018. De uitbreiding houdt in dat vanaf Q4 ook het plaatsingsbesluitnummer dient te worden toegevoegd aan de verantwoordingen. Over de exacte invulling van het plaatsingsnummer in de tussentijdse verantwoordingen wordt u nog nader geïnformeerd.

  Nieuwsbericht
  26-10-2018
 • Facturatiestand Q3 2018

  In de facturatiestand met betrekking tot de verantwoordingsheet Q3 zijn dagen opgenomen uit voorgaande jaren. Aanbieders hebben daardoor onjuiste informatie ontvangen. Dit wordt gecorrigeerd. Deze correctie gebeurt geheel ‘onder water’ en heeft geen invloed op de informatie die zorgaanbieders bij de divisie ForZo/JJI hebben aangeleverd.

  Nieuwsbericht
  26-10-2018
 • OHW bepaling eindverantwoording 2018 (DBBC)

  De waardebepaling van het onderhanden werk kan nu nog worden bepaald aan de hand van twee opties: 1) Bepaling waarde behandelcomponent OHW DBBC’s middels de voorlopige productgroep DBBC (fictieve afsluiting per kwartaal). 2) Bepaling waarde behandelcomponent OHW DBBC’s op basis van het eigen intern uurtarief (als optie 1 niet mogelijk is). Onlangs is in overleg met een afvaardiging van...

  Nieuwsbericht
  26-10-2018
 • Afrekenen op gemiddelde dagprijs per beveiligingsniveau (DBBC)

  Vanaf contractjaar 2016 geldt voor de beveiligingsniveaus (DBBC) een afgesproken gemiddelde dagprijs. Deze dagprijs mag niet worden overschreden, zoals onder meer is opgenomen in de handleiding Financiering  en Bekostiging 2016 . Nadat het contractjaar is afgesloten (en dicht gezet) wordt over dat contractjaar de gemiddelde dagprijs per beveiligingsniveau vastgesteld. Deze dagprijs wordt...

  Nieuwsbericht
  26-10-2018
 • Erratum Indicatorengids Prestatie-Indicatoren Forensische Psychiatrie 2018

  Er zijn wijzigingen in de gids met betrekking tot de Prestatie Indicatoren verslagjaar 2018 doorgevoerd.  Ten tijde van de uitvraag van de PI 2017, zijn enkele fouten in de gids ontdekt. Per abuis was bijvoorbeeld een stap van indicator 3.2 bij drie zorgsettingen weggevallen. Hier is een herstelactie voor uitgevoerd. De aanbieders op wie dit van invloed was, zijn in een eerder stadium hierover...

  Nieuwsbericht
  16-10-2018
 • Publicatie Indicatorengids Prestatie-Indicatoren Forensische Psychiatrie 2019

  De divisie ForZo/JJI publiceert jaarlijks de Kernset Prestatie-Indicatoren Forensische Psychiatrie. De gids verslagjaar 2019 is op 6 september jl. door het Forensisch Netwerk geaccordeerd en is vanaf nu beschikbaar. De nieuwe gids is te vinden op deze site via deze link. Let er op dat u versie 2.0 gebruikt.

  Nieuwsbericht
  16-10-2018
 • Minder kans op ontlopen tbs door investering in expertise en duidelijkere wetgeving

  Minister Dekker (Rechtsbescherming) neemt maatregelen om de problematiek van ‘weigeraars’ verder aan te pakken. Dat is nodig omdat verdachten soms bewust weigeren mee te werken aan het onderzoek dat bepaalt of er sprake is van een psychische stoornis. Er wordt daarom niet altijd een tbs-maatregel opgelegd. Dit vormt een onnodig risico voor de samenleving. De minister wil dat verdachten en...

  Nieuwsbericht
  08-10-2018
 • Vooraankondiging aanpassing tussentijdse verantwoordingen

  De divisie ForZo/JJI breidt de informatievraag uit vanaf Q4 2018. De uitbreiding houdt in dat vanaf Q4 ook het plaatsingsbesluitnummer moet worden toegevoegd aan de verantwoordingen. Over de exacte invulling van het plaatsingsnummer in de tussentijdse verantwoordingen ontvangen aanbieders op een later moment bericht.

  Nieuwsbericht
  27-09-2018
 • Tussentijdse aanlevering Q3

  Vanaf medio week 40 wordt de tussentijdse aanlevering Q3 via FORZA beschikbaar gesteld. Ook hierbij geldt dat voor de contractjaren 2017 en eerder in het OHW en ANG de kosten voor verblijf inclusief het NHC dient te worden opgenomen. In de tarieven 2018 voor verblijf zit het NHC al in het verblijfstarief.

  Nieuwsbericht
  27-09-2018

Pagina's