Nieuws

 • Webinars zorgprestatiemodel

  Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Onlangs organiseerde het landelijk programma zorgprestatiemodel drie webinars voor professionals: terugkijken kan via de site. 

  Nieuwsbericht
  14-12-2020
 • Voorlopige opgave meerkosten Covid-19

  In het kader van de Beleidsregel continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus (BR/REG-20157) is de divisie Forensische Zorg/Justitiële Jeugd Inrichtingen (verder ForZo/JJI) in samenwerking met de Nederlandse GGZ, Valente, VGN en het Leger des Heils tot een uitwerking gekomen. De uitwerking geldt voor alle forensische zorgaanbieders. De uitwerking is...

  Nieuwsbericht
  04-12-2020
 • Uiterste aanleverdatum zorgdeclaraties via FCS is 22 december a.s.

  Wegens de jaarafsluiting kunnen zorgaanbieders tot uiterlijk 22 december zorgdeclaraties aanbieden via FCS.Deze declaraties zullen dan voor de jaarwisseling worden afgehandeld en uitbetaald.Het systeem is gesloten voor declaraties vanaf 23 december 2020 en wordt weer opengesteld op 4 januari 2021.

  Nieuwsbericht
  04-12-2020
 • Tarieven 2021

  Via de open house procedure zijn de percelen “TBS Inkoop”, “Klinische Zorg”, “Ambulante Behandeling” en “Ambulante Begeleiding en Verblijfszorg” door de Divisie ForZo/JJI voor de jaren 2020 en 2021 ingekocht. De tarieven voor het tweede contractjaar 2021 zijn bekend en worden ingeregeld in de ICT systemen van de Divisie ForZo/JJI. Om zorgaanbieders voldoende gelegenheid te geven deze tarieven...

  Nieuwsbericht
  01-12-2020
 • Voortzetting Verdiepingsdiagnostiek tot april 2021

  In de nieuwsflits van 28 juli jl. stond  dat het product Verdiepingsdiagnostiek (VD) tijdelijk was weggevallen. De reclassering kon VD niet meer aanvragen, totdat de nieuwe aanbesteding werd afgerond (naar verwachting april 2021). Vanwege het maatschappelijk belang van de voortzetting van dit product, waarvan de urgentie ook vanuit het zorg- en gevangeniswezen is benadrukt, heeft DJI in nauw...

  Nieuwsbericht
  25-11-2020
 • Tijdelijke regeling financiering voorbereiding zorgmachtiging vanuit detentie

  De tijdelijke regeling financiering voorbereiding zorgmachtiging vanuit detentie treedt per 30 november in werking. Ondanks dat het hier om civiele cliënten gaat en geen forensische, heeft DJI (divisie ForZo/JJI) ingestemd met het financieren van het voorbereiden zorgmachtiging vanuit detentie als tijdelijke maatregel, omdat deze gedetineerden geen zorgverzekering hebben van waaruit de...

  Nieuwsbericht
  25-11-2020
 • Update Taskforce fz: STOP DE (INDIRECTE) TIJD!

  Administratieve lastenverlichting in de forensische zorg Het experiment is van start! We hebben u eerder geïnformeerd over het experiment minutenregistratie indirecte tijd. Dit experiment is vanuit de Taskforce forensische zorg opgestart om de administratieve lasten te verminderen binnen de forensische zorg. Dit is een van de projecten die voorkomt uit de afspraken die gemaakt zijn in de...

  Nieuwsbericht
  18-11-2020
 • Volg de live webinars over het zorgprestatiemodel

  Op dinsdag 24 november, maandag 30 november en vrijdag 4 december zijn er live webinars over het zorgprestatiemodel. In elk webinar geeft programmamanager Cornelis Jan Diepeveen u de ins en outs van het zorgprestatiemodel. U bent in een keer op de hoogte over de nieuwe zorgprestaties, settings, zorgvraagtypering, simulatie en nog veel meer. Na de presentatie gaat dagvoorzitter Maarten Bouwhuis...

  Nieuwsbericht
  18-11-2020
 • Tarieven ingeregeld m.b.t. max max 2020 OFZ en FPK zorgaanbieders

  In het jaar 2020 is een aantal tarieven door een opslag op de maximale NZa tarieven gewijzigd in zogenaamde max max tarieven. Deze bijgestelde tarieven dienen door alle OFZ en FPK zorgaanbieders (indien deze productgroep is gecontracteerd) te worden gehanteerd en ingeregeld in de ict systemen. De max max tarieven gelden voor het gehele contractjaar 2020. Vanaf heden, met terugwerkende kracht...

  Nieuwsbericht
  16-11-2020
 • Eindverantwoording 2020 – wat betekent dat voor u als zorgaanbieder?

  Het proces Verantwoording forensische zorg staat in de steigers en zorgaanbieders krijgen te maken met wijzigingen. Om die reden zijn de afgelopen maanden diverse nieuwsberichten uitgebracht en worden om de zes weken bijeenkomsten met leden uit de keten, waaronder zorgaanbieders, georganiseerd. Voor de volledigheid hebben wij de belangrijkste wijzigingen die zorgaanbieders moeten implementeren...

  Nieuwsbericht
  05-11-2020

Pagina's