Nieuws

 • Tarieven 2020 perceel ambulante behandeling

  Naar aanleiding van de uitspraak van het kort geding heeft de Divisie ForZo/JJI met een vertegenwoordiging van het forensisch veld overleg gevoerd over de tariefstelling voor contractjaar 2020. Een van de uitkomsten van dit overleg is dat de in de aanbesteding forensische zorg 2020 opgenomen korting op de tarieven voor ambulante behandeling komt te vervallen. Zorgaanbieders moeten de tarieven...

  Nieuwsbericht
  31-03-2020
 • Financieel steunpakket n.a.v. Coronavirus

  Door de coronacrisis ervaren veel zorgaanbieders financiële onzekerheid. Dit geldt ook voor de aanbieders van forensische zorg. Het is van groot belang dat de continuïteit van de forensische zorg geborgd is en dat medewerkers veilig en verantwoord hun belangrijke werk kunnen blijven doen. Daarom heeft DJI maatregelen getroffen om de zorgaanbieders financiële zekerheid te bieden. Bijgaand vindt...

  Nieuwsbericht
  30-03-2020
 • Beëindiging voorbereiding van de aanbestedingstrajecten voor Verdiepingsdiagnostiek en Volledig Pakket Thuis

  In verband met de situatie rond het Coronavirus heeft DJI besloten de voorbereiding voor de aanbestedingstrajecten voor Verdiepingsdiagnostiek (VD) en Volledig Pakket Thuis (VPT) in de huidige vorm te beëindigen. De vorm en inhoud van de geplande aanbestedingstrajecten zouden niet passend zijn bij de huidige situatie. De ontwikkelingen van dit moment en de onzekerheid die hier mee samenhangt,...

  Nieuwsbericht
  30-03-2020
 • Extra tijd voor indienen ZZP/EP declaraties

  In het Declaratieprotocol forensische zorg (zie bijlage paragraaf 6.3, pagina 13) is vermeld dat alle declaraties voor ZZP en EP die betrekking hebben op contractjaar 2019 uiterlijk 1 april 2020 door de divisie ForZo/JJI ontvangen en goedgekeurd dienen te zijn. Gezien de huidige situatie vanwege het coronavirus heeft de divisie ForZo/JJI besloten om zorgaanbieders één maand extra de tijd te...

  Nieuwsbericht
  30-03-2020
 • Verantwoording DBBC eerste kwartaal 2020

  Zoals in de “Handleiding bekostiging en verantwoording 2020” is opgenomen vindt de Q1 aanlevering plaats via het berichtenverkeer (VECOZO). Dit betreft dan het Onderhandenwerk (OHW) en de afgesloten maar nog niet gefactureerde DBBC (ANG).In de handleiding is aangegeven dat vanaf 2020 twee aanleveringen worden gedaan: een conceptversie en een definitieve versie. Gezien de huidige situatie is...

  Nieuwsbericht
  30-03-2020
 • Vragen en onduidelijkheid n.a.v. de Corona-maatregelen

  Sinds de invoering van de Corona-maatregelen en de daarop volgende brief aan de Tweede Kamer van Minister Dekker over de extra maatregelen voor Justitiële Inrichtingen zijn er veel vragen binnengekomen van forensische zorgaanbieders over wat dit betekent voor hun werkzaamheden. Ook heeft DJI gemerkt dat er behoefte is aan nadere uitleg.In bijgaande Q&A zijn alle vragen met betrekking tot...

  Nieuwsbericht
  27-03-2020
 • Vragen en onduidelijkheid n.a.v. de Corona-maatregelen

  Sinds de invoering van de Corona-maatregelen en de daarop volgende brief aan de Tweede Kamer van Minister Dekker over de extra maatregelen voor Justitiële Inrichtingen zijn er veel vragen binnengekomen van forensische zorgaanbieders over wat dit betekent voor hun werkzaamheden. Ook heeft DJI gemerkt dat er behoefte is aan nadere uitleg.In bijgaande Q and A zijn alle vragen met betrekking tot...

  Nieuwsbericht
  20-03-2020
 • Tarieven forensische zorg

  28 januari heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in het kort geding tussen acht zorgaanbieders en DJI over de tarieven in de forensische zorg. Met deze uitspraak is helderheid gekomen over de tarieven voor de komende periode. DJI heeft met een vertegenwoordiging vanuit de forensische zorgaanbieders en in aanwezigheid van de voorzitter van het forensisch netwerk en de directeur GGZ...

  Nieuwsbericht
  18-03-2020
 • Beschik- en bereikbaarheid medewerkers divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen

  Gezien de huidige situatie in Nederland rondom het coronavirus werken de medewerkers van de divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen voor zover mogelijk vanuit huis. De inkoop en financiële contactpersonen van het SIC zijn zoals zorgaanbieders gewend zijn telefonisch en per mail bereikbaar. Ingeplande overleggen zullen niet fysiek meer plaats vinden maar via andere communicatie...

  Nieuwsbericht
  18-03-2020
 • Nieuwe bekostiging voor ggz en fz op koers!

  In 2022 komt er een nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg: het Zorgprestatiemodel. Een bekostiging met goede eigenschappen als eenvoudige regels en duidelijke nota’s. En met niet meer administratie dan nodig is. Het Zorgprestatiemodel geeft beter en sneller inzicht in zorguitgaven en maakt een einde aan bijvoorbeeld de dbc’s en het tijdschrijven. Wilt u...

  Nieuwsbericht
  11-03-2020

Pagina's