Nieuws

 • Nieuwsflits Forensische Zorg

  Groot onderhoud DJI netwerkIn de avond en nacht van 13 op 14 mei voert de Justitiële ICT Organisatie (JIO) (voorheen bekend als SSC-I) tussen 18.00 en 06.00 uur groot onderhoud uit aan het DJI netwerk. Dit heeft in beperkte mate invloed op de DJI applicaties die gebruikt worden door de particuliere instellingen (o.a. MITS, JVS, IFZO). Voor de rijksklinieken heeft dit betrekking op alle...

  Nieuwsbericht
  20-04-2022
 • Nieuwsflits Forensische Zorg

  Publicatie aanbesteding Overige Forensische Zorg inclusief tbs-zorg beveiligingsniveau 3 De publicatie van de selectieleidraad en bijbehorende bijlagen, behorend tot de aanbesteding Overige Forensische zorg inclusief tbs-zorg beveiligingsniveau 3 is op 11 april 2022, verzonden aan Tender Electronic Daily (TED) en TenderNed en is onder nummer 295209 te vinden op CTM Solutions:LINK In de...

  Nieuwsbericht
  14-04-2022
 • Nieuwsflits Forensische Zorg

  Facturatieafspraken 2022 In de nieuwsflits van 13 januari jl. stond dat de facturatieafspraken 2022 voor de voorbereiding van zorgmachtigingen bij einde detentie zijn gepubliceerd op de website van ForZo/JJI met een link naar het betreffende document. Gebleken is dat in dat document nog niet de definitieve NZa-tarieven voor 2022 waren opgenomen, maar de tarieven uit de B-release. Inmiddels is...

  Nieuwsbericht
  31-03-2022
 • Facturatieafspraken voorbereiding zorgmachtiging 2022

  In de Nieuwsflits van 13 januari 2022 is onderstaand bericht gepubliceerd: Op 1 januari 2020 zijn de Wvggz en de schakelbepaling artikel 2.3 Wfz in werking getreden. Het ontbreken van financiering van de voorbereiding van de zorgmachtiging vanuit detentie is één van de knelpunten die tijdens de implementatie is gesignaleerd. Aangezien een structurele oplossing voor dit knelpunt niet snel te...

  Nieuwsbericht
  29-03-2022
 • Nieuwsbrief maart 2022

  Nieuwsbrief forensische zorg Drie à vier keer per jaar een update op hoofdlijnen over wat er speelt binnen de forensische zorg; dat is het doel van deze nieuwsbrief waarvan dit de eerste editie is. In deze nieuwsbrief is er onder andere  aandacht voor de nieuwe inkoopstrategie, het kwaliteitskader forensische zorg en het Zorgprestatiemodel. Ook is er een column over forensisch vakmanschap en...

  Nieuwsbericht
  29-03-2022
 • Nieuwsflits Forensische Zorg

  Deadline ZZP- en EP-declaraties 2021 Net als voorgaande jaren moeten alle ZZP- en EP-declaraties die betrekking hebben op het contractjaar 2021 vóór 1 april 2022 door de divisie ForZo/JJI zijn ontvangen en goedgekeurd. Declaraties die na deze datum worden ontvangen, worden niet meer in behandeling genomen. Uitbetaling declaraties 2022 Op 1 maart 2022 is medegedeeld dat momenteel enkele facturen...

  Nieuwsbericht
  24-03-2022
 • Nieuwsflits Forensische Zorg

  Bijlage bij nieuwsflits maandag 7 maart 2022 Maandag 7 maart is er een nieuwsflits verstuurd over een marktonderzoek naar potentiële aanbieders van tbs-dwang (beveiligingsniveau 4). In deze tekst wordt verwezen naar een enquête. In vraag 4 van deze betreffende enquête wordt verwezen naar een bijlage, deze bijlage is echter enkel gepubliceerd in CTM. Om verwarring te voorkomen is daarom de...

  Nieuwsbericht
  14-03-2022
 • Start gegevens uitvraag prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie verslagjaar 2021

  Op woensdag 9 maart aanstaande staat de vragenlijst open voor zorgaanbieders die zich door middel van de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie (hierna PI FP) over verslagjaar 2021 moeten verantwoorden. Dit vindt plaats in CTM. Instellingen die zich moeten verantwoorden zijn hierover, alsmede over welke zorgsetting(en), in oktober 2020 geïnformeerd.Hieronder de belangrijkste informatie...

  Nieuwsbericht
  08-03-2022
 • Nieuwsflits Forensische Zorg

  Significant Synergy voert in opdracht van DJI een marktonderzoek uit naar potentiële aanbieders van tbs-dwang (beveiligingsniveau 4). Per 1 januari 2023 lopen de huidige contracten die DJI heeft voor de levering van tbs-dwang (beveiligingsniveau 4) af en DJI onderzoekt momenteel de wijze van het inkopen van deze zorg voor de periode vanaf 1 januari 2023. Als onderdeel hiervan heeft DJI aan...

  Nieuwsbericht
  07-03-2022
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief forensische zorg Drie à vier keer per jaar een update op hoofdlijnen over wat er speelt binnen de forensische zorg; dat is het doel van deze nieuwsbrief waarvan dit de eerste editie is. In deze nieuwsbrief is er onder andere  aandacht voor de nieuwe inkoopstrategie, het kwaliteitskader forensische zorg en het Zorgprestatiemodel. Ook is er een column over forensisch vakmanschap en...

  Nieuwsbericht
  01-03-2022

Pagina's