Nieuws

 • Website gegevensuitvraag.nl offline per 1 januari 2021

  Vanaf 2021 moeten de data van de prestatie-indicatoren forensische psychiatrie via CTM aangeleverd worden. Dat is een nieuwe werkwijze. De laatste 8 jaren is er gewerkt met het dataportaal via de website gegevensuitvraag.nl. Deze website wordt per 1 januari 2021 offline gehaald, wat betekent dat zorgaanbieders dan niet meer bij eventuele oude gegevens kunnen komen.Mochten zorgaanbieders...

  Nieuwsbericht
  18-12-2020
 • Frequentie verantwoorden DBBC forensische zorg 2021 - handleiding bekostiging & verantwoording 2021 OFZ

  In de handleiding bekostiging & verantwoording 2020 OFZ staat dat de frequentie van verantwoorden van DBBC gerelateerde zorg met ingang van 2021 iedere maand moet plaatsvinden. Na bedachtzaam wegen en overleg met de werkgroep FVFZ is besloten om de frequentie van verantwoorden voor 2021 gelijk te houden aan de bestaande cyclus van verantwoorden in 2020, dat betekent: ieder kwartaal. De...

  Nieuwsbericht
  14-12-2020
 • Webinars zorgprestatiemodel

  Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Onlangs organiseerde het landelijk programma zorgprestatiemodel drie webinars voor professionals: terugkijken kan via de site. 

  Nieuwsbericht
  14-12-2020
 • Voorlopige opgave meerkosten Covid-19

  In het kader van de Beleidsregel continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus (BR/REG-20157) is de divisie Forensische Zorg/Justitiële Jeugd Inrichtingen (verder ForZo/JJI) in samenwerking met de Nederlandse GGZ, Valente, VGN en het Leger des Heils tot een uitwerking gekomen. De uitwerking geldt voor alle forensische zorgaanbieders. De uitwerking is...

  Nieuwsbericht
  04-12-2020
 • Uiterste aanleverdatum zorgdeclaraties via FCS is 22 december a.s.

  Wegens de jaarafsluiting kunnen zorgaanbieders tot uiterlijk 22 december zorgdeclaraties aanbieden via FCS.Deze declaraties zullen dan voor de jaarwisseling worden afgehandeld en uitbetaald.Het systeem is gesloten voor declaraties vanaf 23 december 2020 en wordt weer opengesteld op 4 januari 2021.

  Nieuwsbericht
  04-12-2020
 • Tarieven 2021

  Via de open house procedure zijn de percelen “TBS Inkoop”, “Klinische Zorg”, “Ambulante Behandeling” en “Ambulante Begeleiding en Verblijfszorg” door de Divisie ForZo/JJI voor de jaren 2020 en 2021 ingekocht. De tarieven voor het tweede contractjaar 2021 zijn bekend en worden ingeregeld in de ICT systemen van de Divisie ForZo/JJI. Om zorgaanbieders voldoende gelegenheid te geven deze tarieven...

  Nieuwsbericht
  01-12-2020
 • Voortzetting Verdiepingsdiagnostiek tot april 2021

  In de nieuwsflits van 28 juli jl. stond  dat het product Verdiepingsdiagnostiek (VD) tijdelijk was weggevallen. De reclassering kon VD niet meer aanvragen, totdat de nieuwe aanbesteding werd afgerond (naar verwachting april 2021). Vanwege het maatschappelijk belang van de voortzetting van dit product, waarvan de urgentie ook vanuit het zorg- en gevangeniswezen is benadrukt, heeft DJI in nauw...

  Nieuwsbericht
  25-11-2020
 • Tijdelijke regeling financiering voorbereiding zorgmachtiging vanuit detentie

  De tijdelijke regeling financiering voorbereiding zorgmachtiging vanuit detentie treedt per 30 november in werking. Ondanks dat het hier om civiele cliënten gaat en geen forensische, heeft DJI (divisie ForZo/JJI) ingestemd met het financieren van het voorbereiden zorgmachtiging vanuit detentie als tijdelijke maatregel, omdat deze gedetineerden geen zorgverzekering hebben van waaruit de...

  Nieuwsbericht
  25-11-2020
 • Update Taskforce fz: STOP DE (INDIRECTE) TIJD!

  Administratieve lastenverlichting in de forensische zorg Het experiment is van start! We hebben u eerder geïnformeerd over het experiment minutenregistratie indirecte tijd. Dit experiment is vanuit de Taskforce forensische zorg opgestart om de administratieve lasten te verminderen binnen de forensische zorg. Dit is een van de projecten die voorkomt uit de afspraken die gemaakt zijn in de...

  Nieuwsbericht
  18-11-2020
 • Volg de live webinars over het zorgprestatiemodel

  Op dinsdag 24 november, maandag 30 november en vrijdag 4 december zijn er live webinars over het zorgprestatiemodel. In elk webinar geeft programmamanager Cornelis Jan Diepeveen u de ins en outs van het zorgprestatiemodel. U bent in een keer op de hoogte over de nieuwe zorgprestaties, settings, zorgvraagtypering, simulatie en nog veel meer. Na de presentatie gaat dagvoorzitter Maarten Bouwhuis...

  Nieuwsbericht
  18-11-2020

Pagina's