Nieuws

 • Wijzigingen penitentiair programma vanaf 1 juli 2021

  Op 1 juli a.s. treedt de Wet Straffen en Beschermen partieel inwerking. Dit heeft consequenties voor zorgtrajecten in het kader van het penitentiair programma. Onderstaand wordt u hierover geïnformeerd.  Wat verandert er in het penitentiair programma op 1 juli? Op 1 juli a.s. treedt de Wet Straffen en Beschermen partieel inwerking. Wat meteen geldt, zonder overgangsrecht, is dat in het kader...

  Nieuwsbericht
  29-06-2021
 • Verlofregeling TBS gewijzigd

  De Verlofregeling TBS is gewijzigd Staatscourant 2021, 30687 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl) De wijziging treedt op 21 juni 2021 in werking. De wijziging houdt in dat bij een onttrekking aan verlof of indien een tbs-gestelde wordt verdacht van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, het verlof niet langer automatisch voor één jaar...

  Nieuwsbericht
  21-06-2021
 • Malinche van der Hoog hoofd inkoop en kwaliteit divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen

  Op 5 juli start Malinche van der Hoog als hoofd inkoop en kwaliteit bij de divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen. Momenteel werkt Malinche bij het ministerie van VWS als programmamanager Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein. Zij begon haar carrière met een afstudeerstage geneeskunde waarin zij de taken van een afdelingsarts vervulde bij een diagnostiekafdeling voor forensisch...

  Nieuwsbericht
  25-05-2021
 • Aanvullende informatie Doelmatigheidsinstrument

  De Werkgroep Doelmatigheid heeft de afgelopen maanden gesproken over de doorontwikkeling van het doelmatigheidsinstrument.Deze werkgroep bestaat uit een afvaardiging van de forensische zorgaanbieders, de Nederlandse GGZ en DJI.Conform het addendum dat vorig jaar is uitgegeven voor het doelmatigheidsinstrument, is het instrument verder ontwikkeld en zijn aanvullende afspraken gemaakt.Op de...

  Nieuwsbericht
  25-05-2021
 • Geen signaalrapportages Q1-verantwoording DBBC-zorgaanbieders

  Voor de Q1-aanleveringen van de DBBC-verantwoording 2021 worden er vanaf dit moment alleen omzetrapportages opgeleverd in FiZZa. Onlangs zijn er technische problemen geconstateerd in een aantal signaalrapportages, waardoor de juistheid en volledigheid hiervan niet gegarandeerd kan worden. In FiZZa zal voor de zorgaanbieders waar wel een signaalrapportage verwacht wordt, geen document geüpload...

  Nieuwsbericht
  10-05-2021
 • Pagina Zorgprestatiemodel online!

  Op de website www.forensischezorg.nl staat vanaf nu specifiek voor de Forensische Zorg (FZ) informatie over de ontwikkelingen op het gebied van het Zorgprestatiemodel (ZPM). Dit is te vinden onder het kopje Zorginkoop & Financiering > Zorgprestatiemodel. Door middel van deze pagina neemt de divisie ForZo/JJI zorgaanbieders mee in genomen beslissingen en informatie toegespitst op de FZ....

  Nieuwsbericht
  10-05-2021
 • Digitaliseren plaatsingsbesluit

  Het proces rondom het plaatsingsbesluit FZ wordt gedigitaliseerd, en de eerste livegang vindt plaats op 1 juli as. Aanleiding Vanaf 1 juli 2021 wordt de standaard voor een digitaal plaatsingsbesluit geleidelijk aan in gebruik genomen. Dit betekent dat gegevens over de aanmelding en de plaatsing van Forensische Zorg geautomatiseerd naar een zorgaanbieder worden verzonden, in plaats van via het...

  Nieuwsbericht
  10-05-2021
 • Nieuwsflits Zorgvraagtypering Zorgprestatiemodel

  Introductie Het Zorgprestatiemodel wordt als nieuwe bekostiging samen met een specifiek model voor zorgvraagtypering binnen de forensische zorg ingevoerd per 1 januari 2022. Het doel van zorgvraagtypering is om naast een financieel model ook een inhoudelijk element op te nemen in de toekomstige bekostiging. Deze zorgvraagtypering bevat informatie over de zorgbehoefte van de cliënt. Voor de...

  Nieuwsbericht
  04-05-2021
 • Deadline DBBC verantwoording eerste kwartaal (Q1) 2021: uiterlijk 30 april 2021

  Zorgaanbieders met een DBBC contract moeten uiterlijk 30 april 2021 een goedgekeurde tussentijdse verantwoording over Q1 2021 aanleveren. Bij het niet of niet tijdig aanleveren van deze verantwoording worden de facturen niet in behandeling genomen totdat de nodige informatie is aangeleverd bij de divisie ForZo/JJI. In de eerste week van mei 2021 worden de omzet- en signaalrapportagse...

  Nieuwsbericht
  26-04-2021
 • Vertraging afwikkeling Meerkosten en Continuïteitsbijdrage

  Op 9 april is in de nieuwsflits toegelicht dat de divisie ForZo/JJI is gestart met het beoordelen van de ingezonden stukken met betrekking tot meerkosten en continuïteitsbijdrage. Het streven was om de beoordeling in april af te ronden. Gezien de hoeveelheid en verscheidenheid aan vervolgvragen die DJI heeft naar aanleiding van  de ingezonden stukken lukt het niet om de beoordeling in april af...

  Nieuwsbericht
  26-04-2021

Pagina's