Nieuws

 • Nieuwsflits Forensische Zorg

  Reminder indienen eindverantwoording 2022 De deadline voor het aanleveren van de eindverantwoording 2022 van zowel de ZZP/EP/VPT-aanlevering als de ZPM-aanlevering staat op 15 februari a.s. Tot op heden heeft de divisie ForZo/JJI slechts enkele (goedgekeurde) aanleveringen ontvangen. De verantwoordingen zijn nodig om een definitief beeld te krijgen van de uitnutting van het macrokader 2022,...

  Nieuwsbericht
  06-02-2023
 • Nieuwsflits Forensische Zorg

  ZZP/EP/VPT: Start facturatie 2023 Volgend op de nieuwsflits van 15 december 2022: zorgaanbieders kunnen vanaf nu starten met factureren van de ZZP-, EP- en VPT-zorg over 2023. Het factuurreferentienummer en de tarieven voor 2023 zijn te vinden in CTM.   ZPM facturatie Over de facturatie van de ZPM-zorg (2022 en 2023) worden de zorgaanbieders nader geïnformeerd.   Voor vragen kunnen...

  Nieuwsbericht
  30-01-2023
 • Nieuwsflits Forensische Zorg

  ZZP/EP/VPT: facturatiebestanden eindverantwoording 2022 in FiZZa Op 25 januari jl. zijn de facturatiebestanden ZZP/EP/VPT ten behoeve van de eindverantwoording 2022 geüpload in FiZZa. Deze zijn te vinden onder de eindverantwoordingszaak van 2022 in FiZZa. Voor vragen kunnen zorgaanbieders contact opnemen met hun financieel adviseur van de divisie ForZo/JJI.

  Nieuwsbericht
  26-01-2023
 • Nieuwsflits Forensische Zorg

  Prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie De verantwoordingsbrieven voor het verslagjaar 2023 zijn verstuurd via CTM naar alle zorgaanbieders. De brief vermeldt welke zorgsettingen dit betreft. Zorgaanbieders moeten zich verantwoorden voor elke zorgsetting waar er in de eerste 8 maanden van 2022 een instroom is van 15 of meer (unieke) cliënten, zoals beschreven in de gids voor prestatie...

  Nieuwsbericht
  19-01-2023
 • Nieuwsflits Forensische Zorg

  Eindverantwoordingsperiode 2022 van start Op 1 januari 2023 startte de eindverantwoordingsperiode 2022 voor alle in 2022 gecontracteerde zorgaanbieders. De uiterste deadline voor het aanleveren van een goedgekeurde verantwoording is 15 februari 2023. Start op tijd met het indienen van een verantwoordingsbericht zodat eventuele foutmeldingen op een aanlevering nog voor de deadline opgelost...

  Nieuwsbericht
  04-01-2023
 • Nieuwsflits Forensische Zorg

  Betalingen declaraties ingediend na 23 december In de nieuwsflits van 2 december jl. stond dat alle declaraties die na 23 december worden ingediend niet eerder dan in 2023 in behandeling worden genomen. Wegens aanpassingen in de systemen zullen deze ingediende declaraties later worden uitbetaald dan zorgaanbieders van DJI gewend zijn. De verwachting is dat deze declaraties niet eerder dan eind...

  Nieuwsbericht
  22-12-2022
 • Nieuwsflits Forensische Zorg

  Accountantscontroleprotocol ZPM In de handleiding Bekostiging en Verantwoording, die onderdeel vormt van de raamovereenkomst(en) Forensische Zorg 2020 én de raamovereenkomst TBS-dwang 2021-2022, heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid de mogelijkheid ingeregeld voor het toezicht, onder andere in de vorm van een accountantsonderzoek. De doelstelling van het jaarlijkse...

  Nieuwsbericht
  22-12-2022
 • Nieuwsflits Forensische Zorg

  ZZP/EP/VPT en ZPM: Planning inregelen facturatie voor 2023 Er worden bij ForZo/JJI momenteel voorbereidingen getroffen voor het indienen van de facturen voor 2023. De planning hiervoor ziet er als volgt uit: De komende vijf weken worden de gegevens zoals het factuurreferentienummer (het nummer waarmee de zorgaanbieder de geleverde zorg over 2023 factureert) en de tarieven voor 2023 in CTM...

  Nieuwsbericht
  15-12-2022
 • Nieuwsflits Forensische Zorg

  Uiterste aanleverdatum zorgdeclaraties via FCS Wegens de jaarafsluiting ontvangen zorgaanbieders over de declaraties die uiterlijk 23 december om 18:00 uur via FCS zijn ingediend een retourbericht. Hierna worden de declaraties tot 2 januari niet meer in behandeling genomen. Zorgaanbieders hebben wel nog steeds de mogelijkheid in de tussenliggende periode declaraties in te dienen, maar...

  Nieuwsbericht
  05-12-2022
 • Nieuwsflits Forensische Zorg

  ZPM verantwoording Q4 In eerdere nieuwsflitsen stond dat de UPM van Q4 zal afwijken van de voorgaande kwartalen. In de nieuwe versie van de UPM zijn er 2 kolommen bijgevoegd, namelijk het strafrechtketennummer (SKN) en plaatsingsbesluitnummer (PBN). Het uitgangspunt voor het invullen van de UPM zal dus niet meer slechts de prestatie zijn, maar de unieke combinatie van SKN - PBN - prestatie. In...

  Nieuwsbericht
  30-11-2022

Pagina's