Financiële middelen Kwaliteitskader Forensische Zorg

Voor de implementatie van het Kwaliteitskader Forensische Zorg (KKFZ) is vanuit
het Coalitieakkoord een structurele verhoging van het macrobudget beschikbaar
gekomen, zodat alle partijen in de forensische sector eind 2028 volledig werken volgens het kader.