Gids prestatie indicatoren 2024

Deze gids is bedoeld om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken en te verbeteren en om te gebruiken ten behoeve van de verantwoording over de kwaliteit van de forensische zorg. De gids is samengesteld door het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) en de voorbereidingsgroep Forensische Prestatie-indicatoren in opdracht van Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI).