Programma van Eisen - bijlage 3

In dit documnet (Bijlage 3) zijn de eisen opgenomen die gelden voor de aanbesteding Nieuwe toetreders overige forensische zorg. Waar in dit Programma van Eisen begrippen staan vermeld met een hoofdletter wordt verwezen naar de begrippen zoals gedefinieerd in de Inschrijvingsleidraad/Raamovereenkomst.