Gids prestatie-indicatoren verslagjaar 2023

Deze gids is bedoeld om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken en te verbeteren en om te gebruiken ten behoeve van de verantwoording over de kwaliteit van de forensische zorg. Deze gids is tot stand gekomen in opdracht van de Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI). De (door-)ontwikkeling van de prestatie-indicatoren vindt plaats in een voorbereidingsgroep onder projectleiding van het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP).