Declaratieprotocol Verstrekkingen Medische Zorg 2023 - bijlage 18c

Het declaratieprotocol wordt gepubliceerd bij het Vademecum dat jaarlijks door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) wordt opgesteld. Het doel van het protocol is te beschrijven hoe zorg ten behoeve van justitiabelen kan worden gefactureerd. In het Vademecum wordt beschreven welke zorg voor vergoeding in aanmerking komt en
kan worden gefactureerd.
Voor psychiatrische- en psychologische hulpverlening aan justitiabelen gelden andere procedures en processen, deze worden in dit document niet beschreven.