Kwaliteitskader Forensische Zorg 2022-2028

Dit Kwaliteitskader zet heldere lijnen uit waar we met de Forensische Zorg naartoe willen bewegen, wat we verstaan onder kwaliteit van de zorg, hoe kwaliteit een bijdrage kan leveren aan een veiligere samenleving, welke stappen daarin gezet moeten worden en welke ambities verder uitgewerkt moeten worden. Het onderliggende Kwaliteitskader geeft invulling aan die behoefte. Het is dan ook met trots dat wij het Kwaliteitskader Forensische Zorg presenteren.