Plaatsingskader Verblijfszorg

Per 1 januari 2019 vormen de Aanbestedingswet 2012 en de Wet forensische zorg het kader voor de inkoop van forensische zorg. Een transparante plaatsingssystematiek is een van de eisen die op basis van deze wetgeving aan de inkoop van dit type diensten is gesteld. Met dit plaatsingskader wordt hierin voorzien.