Invulinstructie voorlopige einddatum FZ-titel

Voor het beoordelen van de rechtmatigheid van verleende Forensische Zorg zijn de start- en de einddatum van de FZ-titel van groot belang; zorg moet immers binnen de reikweidte van de titel vallen. In veel gevallen is de einddatum van de FZ-titel niet bekend, en het is onduidelijk of dit komt doordat de einddatum niet bekend is of dat die wel bekend is maar niet geregistreerd.