Gebruikershandleiding FiZZa

Deze handleiding is ter ondersteuning aan het in gebruik nemen van het zaakmanagementsysteem FiZZa door medewerkers van forensische zorgaanbieders. Het document dient 2 doeleinden:

  1. Stap voor stap doorlopen werkproces ten behoeve van een verantwoordingscyclus.
  2. Uitleg functionaliteit FiZZa.