Gebruikershandleiding toegang tot dienstenportaal

Voor u ligt de handleiding die instructie geeft voor het connectie maken met Ifzo door middel van de UZI pas.