Zorgtrajecten in de praktijk

Het hanteren van het zorgtraject in de praktijk kent een aantal harde spelregels, maar ook nog invulbare scenario’s. Lees in dit document hoe daarmee om te gaan.