Handreiking zorgtrajecten IFZO

Deze handreiking bevat uitleg over het omgaan in IFZO met het zorgtraject, zorgtrajectnummer en trajectverantwoordelijke. Ook biedt het oplossingen voor veelvoorkomende fouten en vragen. De handreiking wordt afgesloten met begripsdefinities.