Veel gestelde vragen

Waar kan ik terecht met vragen over het werken met DBBC's?

Voor vragen kunt u terecht bij de helpdesk forensische zorg van de NZa.
T 030 285 08 22
E helpdeskfz@dbconderhoud.nl

Welke documenten heeft een zorgaanbieder nodig voor het werken met DBBC’s en ZZP’s?

Zorgaanbieders hebben nodig:
De door de Nza vastgestelde Beleidsregels en nadere Regelgeving: http://werkenmetdbcs.nza.nl/forensischezorg
Op deze pagina vindt u het downloadcentrum, waar u uw document kunt zoeken.

Hoe werkt de eigen bijdrage van forensische patiënten in een zorginstelling?

In artikel 2.2.3 van de Wfz is bepaald dat van de forensische patiënt geen bijdrage in de kosten voor verblijf in een instelling kan worden gevraagd. Dit betekent dat met de invoering van de Wfz per 1 januari 2019 aan forensische patiënten geen eigen bijdrage voor het verblijf meer wordt gevraagd. Tot en met 31 december 2018 was het Interimbesluit FZ van kracht en wordt op grond van artikel 4.4 nog wel een eigen bijdrage voor het verblijf geïnd. Het innen van de nog verschuldigde eigen bijdrage voor verblijf over 2018 wordt zoals gebruikelijk uitgevoerd door VGZ. Meer informatie over de eigenbijdragen tot en met 31 december 2018 staat in de folder Eigen bijdrage zorg met verblijf bij strafrechtelijke titel.

 

Hoe werkt de ziektekostenverzekering van justitiabelen in een zorginstelling?

  1. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is naast de bekostiging van forensische zorg verantwoordelijk voor de somatische zorg voor gedetineerden, tbs-gestelden en jeugdige justitiabelen. Voor deze justitiabelen is de zorgverzekering opgeschort en zij vallen daarmee onder de zorgplicht van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Dit geldt niet voor tbs-gestelden tijdens proefverlof, tbs met voorwaardelijke beëindiging en gedetineerden die in het kader van art. 43.3 Pbw zijn overgeplaatst naar een zorgaanbieder. Zij maken wel aanspraak op hun individuele zorgverzekering. In het Vademecum verstrekkingenpakket medische zorg DJI staan de zorgplicht en de bijbehorende zorgaanspraken per onderdeel van DJI en per forensische zorgtitel uitgewerkt.
  2. Als een justitiabele, voordat er een forensische titel is opgelegd,  WLZ-zorg, verblijfszorg van de gemeente of klinische zorg uit de zorgverzekeringswet ontving (uitgezonderd tbs-gestelden en gedetineerden: zie punt 1), blijft deze zorg bekostigd door de Wet Langdurige Zorg (WLZ), Wet Maatschappelijke Opvang (WMO) of Zorgverzekeringswet. Noodzaakt de strafrechtelijke titel tot aanvullende zorg, dan is dit forensische zorg en wordt geïndiceerd door de drie reclasseringsorganisatie (3RO), Psycho Medisch Overleg (PMO) of het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, werkeenheid Indicatiestelling Forensische Zorg (NIFP/IFZ). Is er voorafgaand aan de strafrechtelijke titel sprake van ambulante zorg op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw), dan wordt alle zorg waar de strafrechtelijke titel toe noodzaakt, vergoed als forensische zorg. Dit gaat zowel om bestaande zorg, als het meerdere waartoe de titel noodzaakt, voor de duur van die forensische titel. Dit staat omschreven in het  Handboek Forensische zorg.

 

Documenten Vademecum 2019

Documenten Vademecum 2018

Documenten Vademecum 2017

Documenten Vademecum 2016