Veel gestelde vragen

Waar kan ik terecht met vragen over het werken met DBBC's?

Voor vragen kunt u terecht bij de NZa.

Welke documenten heeft een zorgaanbieder nodig voor het werken met DBBC’s en ZZP’s?

Zorgaanbieders hebben nodig:
De door de Nza vastgestelde Beleidsregels en nadere Regelgeving.

Hoe werkt de ziektekostenverzekering van justitiabelen in een zorginstelling?

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is naast de bekostiging van forensische zorg verantwoordelijk voor de somatische zorg voor gedetineerden, tbs-gestelden en jeugdige justitiabelen. Voor deze justitiabelen is de zorgverzekering opgeschort en zij vallen daarmee onder de zorgplicht van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Dit geldt niet voor tbs-gestelden tijdens proefverlof, tbs met voorwaardelijke beëindiging en gedetineerden die in het kader van art. 43.3 Pbw zijn overgeplaatst naar een zorgaanbieder. Zij maken wel aanspraak op hun individuele zorgverzekering. In het Vademecum verstrekkingenpakket medische zorg DJI staan de zorgplicht en de bijbehorende zorgaanspraken per onderdeel van DJI en per forensische zorgtitel uitgewerkt.