Inkoopdocumenten 2016

Incidentele Budgetophoging (IBO) 2016

Informatiebijeenkomst Zorginkoop 2016

   

  Inkoopdocumenten

  Bijlagen bij offerteaanvraag

  Bijlagen checklists en akkoordverklaringen

  Bijlagen die van toepassing zijn op alle contracten

  Bijlagen die aanvullend van toepassing (kunnen) zijn op het regulier contract OFZ

  Bijlagen die aanvullend van toepassing (kunnen) zijn op het afbouwcontract 2016

  Bijlagen die aanvullend van toepassing (kunnen) zijn op het doorstroomperceel 2016

  Bijlagen die aanvullend van toepassing (kunnen) zijn op het contract tbs niet-justitiële fpc's

  Verdiepingsdiagnostiek

  Ondersteunende documenten 

  Marktconsultatie

  Bijlagen bij Handleiding Planning & Control (Particulier en Rijks)

   

  Inkoopdocumenten PPC

  Bijlagen bij inkoopdocumenten PPC