Inkoopdocumenten 2015

Presentatie informatiebijeenkomst Zorginkoop

Inkoopdocumenten

Bijlagen bij Offerteaanvraag

Bijlagen checklists en akkoordverklaringen

Bijlagen die van toepassing zijn op alle contracten

Bijlagen die aanvullend van toepassing (kunnen) zijn op het regulier contract OFZ

Bijlagen die aanvullend van toepassing (kunnen) zijn op het Afbouwcontract 2015

Bijlagen die aanvullend van toepassing (kunnen) zijn op het contract  Nieuw Initiatief 2015

Bijlagen die aanvullend van toepassing (kunnen) zijn op het contract Tbs niet-justitiële FPC’s

Ondersteunende documenten 

Bijlagen bij Handleiding Planning & Control (Particulier en Rijks)

Verantwoording 2015