Inkoop forensische zorg

 

De Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI, onderdeel van DJI) is verantwoordelijk voor de inkoop, de financiering en de kwaliteit van alle forensische zorg in een strafrechtelijk kader.

Voor de contractering van forensische zorg zijn voorwaarden en procedure(s) opgesteld. In het jaar waarin de huidige contracten aflopen, start de inkoopprocedure een paar maanden voor de contractering van zorg voor (het) daaropvolgende ja(a)r(en).

Nieuwe inkoopstrategie

Begin 2021 startte DJI met het uitwerken van een nieuwe inkoopstrategie voor 2024, klik hier om daar meer over te lezen.

Handboek Forensische Zorg

In het  Handboek Forensische Zorg staat informatie over het stelsel van forensische zorg en de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende ketenpartners.

Presentaties voor nieuwe zorgaanbieders

Op 17 maart zou er een bijeenkomst plaatsvinden speciaal voor zorgaanbieders die sinds 1 januari 2020 voor het eerst een contract hebben voor het leveren van Forensische Zorg. Door de Corona-maatregelen hebben wij deze bijeenkomst moeten uitstellen. Naar nu te bezien valt, zal het nog even duren voordat een dergelijke grote bijeenkomst weer mogelijk is. Daarom hebben wij besloten de presentaties die klaarstonden voor deze bijeenkomst op onze website te presenteren.

Mocht je naar aanleiding van deze presentaties vragen hebben, dan nodigen we je van harte uit deze tot uiterlijk 31 augustus 2020 te stellen per e-mail. We verzoeken je vriendelijk hierbij duidelijk aan te geven over welk onderwerp/welke presentatie je vraag gaat.

Wij zullen deze vragen zo snel mogelijk na 31 augustus beantwoorden en gebundeld publiceren op deze pagina. Over het verschijnen daarvan zullen wij uiteraard per Nieuwsflits communiceren.

 

Algemene introductie Forzo


 

Bekostiging & Verantwoording


 

Kwaliteitskader


 

Indicatiestelling en plaatsing