Inkoop forensische zorg

De Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI, onderdeel van DJI) is verantwoordelijk voor de inkoop, de financiering en de kwaliteit van alle forensische zorg in een strafrechtelijk kader.

Voor de contractering van forensische zorg zijn voorwaarden en procedure(s) opgesteld. In het jaar waarin de huidige contracten aflopen, start de inkoopprocedure een paar maanden voor de contractering van zorg voor (het) daaropvolgende ja(a)r(en).

Handboek Forensische Zorg

In het  Handboek Forensische Zorg staat informatie over het stelsel van forensische zorg en de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende ketenpartners.