Inkoop forensische zorg

De Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (onderdeel van DJI) is verantwoordelijk voor de inkoop, de financiering en de kwaliteit van alle forensische zorg in een strafrechtelijk kader.

Voor het inkoopproces zijn voorwaarden en procedure(s) opgesteld. Organisaties die voor het eerst een offerte willen indienen, kunnen (met unieke en tijdelijke inloggegevens) een account aanmaken via het mailadres: inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl. Organisaties die hieraan voldoen kunnen éénmaal per jaar (september) een offerte indienen.  

Inkoopronde

Ieder jaar start een inkoopronde in september. Op deze website verschijnen alle documenten die van belang zijn voor deze inkoopronde, zoals het handboek en het inkoopplan Forensische Zorg, een offerteaanvraag en de handleiding financiering&registratie.

Handboek Forensische Zorg

In het  Handboek Forensische Zorg staat informatie over het stelsel van forensische zorg en de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende ketenpartners.

Inkoopplan Forensische Zorg

In het inkoopplan Forensische Zorg staat een analyse van het aanbod van en de vraag naar forensische zorg. Dit is de basis voor de uitgangspunten die de Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen hanteert bij het inkopen van zorg voor het komende jaar.

Offerteaanvraag

De offerteaanvraag biedt informatie over het indienen van een offerte. Hier staat onder meer informatie over de wensen en eisen ten aanzien van de gevraagde zorg, de geschiktheidseisen en uitsluitingsgronden, de inkoopprocedure, de planning en het beoordelingskader.

Handleiding Financiering & Registratie

In de handleiding Financiering & Registratie staat alle relevante informatie over de bekostigingssystematiek, de manier van registreren, de bevoorschotting, de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC), de registratiesystemen zoals IFZO en Repad, het opleveren van data door zorgaanbieders en de verantwoording.