Inkoop forensische zorg

De Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI, onderdeel van DJI) is verantwoordelijk voor de inkoop, de financiering en de kwaliteit van alle forensische zorg in een strafrechtelijk kader.

Voor de contractering van forensische zorg zijn voorwaarden en procedure(s) opgesteld. Organisaties die voor het eerst forensische zorg willen leveren, kunnen zich inschrijven voor eventueel uitstaande aanbestedingen.

Aanbestedingsronde

In het jaar waarin de huidige contracten aflopen, start een reguliere aanbesteding in augustus voor de contractering van zorg voor (het) daaropvolgende ja(a)r(en). Op deze website verschijnen alle documenten die van belang zijn voor deze inkoopronde, zoals de Aanbestedingsleidraad inclusief bijlagen en de Handleiding Bekostiging & Verantwoording.

Handboek Forensische Zorg

In het  Handboek Forensische Zorg staat informatie over het stelsel van forensische zorg en de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende ketenpartners.

Aanbestedingsleidraad

De Aanbestedingsleidraad, voorheen offerteaanvraag, biedt informatie over het indienen van een inschrijving op de raamovereenkomsten. Hier staat onder meer informatie over de wensen en eisen ten aanzien van de gevraagde zorg, de geschiktheidseisen en uitsluitingsgronden, de vormvereisten en de planning.

Handleiding Bekostiging & Verantwoording

In de Handleiding Bekostiging & Verantwoording, voorheen Financiering & Registratie, staat alle relevante informatie over de bekostigingssystematiek, de manier van registreren, de bevoorschotting, de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC), de registratiesystemen zoals Ifzo en Repad, het aanleveren van data door zorgaanbieders en de verantwoording.