VG verblijf

Klinische zorg Beveiligingsniveau 1 Beveiligingsniveau 2 Beveiligingsniveau 3 Beveiligingsniveau 4Verblijfszorg Beschermd wonen VG VerblijfAmbulante zorg Ambulante behandeling Ambulante begeleiding Ambulante dagbesteding VerdiepingsdiagnostiekStapelzorg Behandeling + begeleiding en/of dagbesteding en/of crisis/time-outBegeleiding + dagbestedingBeschermd wonen + dagbesteding en/of behandeling en en/of crisis time-outVG-verblijf + dagbesteding en/of behandeling en en/of crisis time-out

Verblijfszorg – VG-verblijf

In een woonvorm voor personen met een verstandelijke beperking (VG-verblijf) wordt persoonlijke verzorging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding en verblijf geboden. De mate van begeleiding binnen een VG-verblijf kan variëren van licht tot zwaar en is onderverdeeld in verschillende Zorgzwaartepakketten (ingekocht worden ZZP-VG 1-4 en ZZP-VG 6 en 7).

NB.  Bij ZZP VG 1 en 2 zijn geen behandelaars betrokken, vanaf ZZP VG 3 is dit wel het geval.

Zorgaanbieders die VG-verblijf bieden kunt u vinden op de landkaart

ZZP VG 1 Wonen met enige begeleiding

Deze cliëntgroep functioneert sociaal redelijk zelfstandig. Cliënten kunnen ondersteuning soms moeilijk accepteren.

Verblijfskenmerken

Setting: beschermd wonen, kleine woonvorm of zelfstandige woning.
Nachtdienst: oproepbare wacht
Zorgverlener: volgens afspraak en direct oproepbaar of voortdurend in de nabijheid
Aantal begeleidingsuren per week (incl. dagbesteding): 10,0 tot 12,0 uur

ZZP VG 2 Wonen met begeleiding

Deze cliëntgroep functioneert sociaal beperkt zelfstandig. Cliënten zijn zich onvoldoende bewust van hun verstandelijke beperking, waardoor er op sociaal-emotioneel gebied problemen kunnen  ontstaan. In de vaste vertrouwde omgeving kan de cliënt zich oriënteren.

Verblijfskenmerken

Setting: beschermd verblijf
Nachtdienst: wakende of slapende wacht
Zorgverlener: voortdurend in de nabijheid.
Aantal begeleidingsuren per week (incl. dagbesteding): 12,5 tot 15,0 uur

ZZP VG 3 Wonen met begeleiding en verzorging

Deze cliëntgroep functioneert sociaal beperkt zelfstandig. De cliënten wordt een veilige en vertrouwde leef- en werkwoonomgeving geboden. Het tijdsbesef is beperkt. De ondersteuning is gericht op het stimuleren van de zelfredzaamheid bij het uitvoeren van taken en op regievoering over het eigen leven.

Verblijfskenmerken

Setting: beschermd verblijf
Nachtdienst: wakende of slapende wacht
Zorgverlener: voortdurend in de nabijheid
Aantal begeleidingsuren per week (incl. dagbesteding): 15,0 tot 18,5 uur

ZZP VG 4 Wonen met begeleiding en intensieve verzorging

De cliënten functioneren sociaal zeer beperkt zelfstandig. Een belangrijk doel van de begeleiding is het bieden van een veilige en vertrouwde leef- en werkwoonomgeving.Deelname aan het maatschappelijk leven is slechts met begeleiding mogelijk.

Verblijfskenmerken

Setting: beschermd verblijf
Nachtdienst: wakende of slapende wacht
Zorgverlener: voortdurend in de nabijheid
Aantal begeleidingsuren per week (incl. dagbesteding): 17,0 tot 21,0 uur

ZZP VG 6 Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering

Deze cliëntgroep functioneert sociaal (zeer) beperkt zelfstandig en is intensief begeleidingsbehoeftig. Naast  een verstandelijke beperking is er sprake van gedragsproblematiek en/of psychiatrische problematiek. De begeleiding is vaak individueel en structuurbiedend, gericht op veiligheid en er worden grenzen gesteld door anderen. Er is sprake van een voorspelbare invulling van de dag en van vaste leefregels. Veiligheidsrisico’s voor de begeleiders zijn
beperkt.

Verblijfskenmerken

Setting: beschermd verblijf
Nachtdienst: wakende of slapende wacht
Zorgverlener: voortdurend in de nabijheid
Aantal begeleidingsuren per week (incl. dagbesteding): 21,0 tot 26,0 uur

ZZP VG 7 (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (SGLVG SGEVG)

Dit profiel is gericht op de doelgroepen SGLVG- en SGEVG-cliënten. Beide cliëntgroepen functioneren sociaal beperkt of nauwelijks zelfstandig en zijn intensief begeleidingsbehoeftig, gecombineerd met gedrags- en/of psychiatrische problematiek. De cliënten hebben permanent structuur, veiligheid en bescherming nodig. De begeleiding is vaak individueel en structuurbiedend, waarbij de nadruk ligt op voorspelbaarheid van de invulling van de dag en vaste leefregels. Er is sprake van risicovol gedrag en maatschappelijk probleemgedrag. Cliënten zijn vaak zelf niet gemotiveerd voor behandeling. In verband met veiligheidsrisico’s zijn doorgaans meerdere begeleiders tegelijkertijd aanwezig.

Verblijfskenmerken

Setting: beschermd verblijf
Nachtdienst: wakende of slapende wacht
Zorgverlener: 24 uur per dag direct aanwezig

Aantal begeleidingsuren per week (incl. dagbesteding): 30,5 tot 37,0 uur