Beschermd wonen

Klinische zorg Beveiligingsniveau 1 Beveiligingsniveau 2 Beveiligingsniveau 3 Beveiligingsniveau 4Verblijfszorg Beschermd wonen VG VerblijfAmbulante zorg Ambulante behandeling Ambulante begeleiding Ambulante dagbesteding VerdiepingsdiagnostiekStapelzorg Behandeling + begeleiding en/of dagbesteding en/of crisis/time-outBegeleiding + dagbestedingBeschermd wonen + dagbesteding en/of behandeling en en/of crisis time-outVG-verblijf + dagbesteding en/of behandeling en en/of crisis time-out

Verblijfszorg – beschermd wonen (BW)

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen die niet (meer) zelfstandig kunnen wonen vanwege langdurige psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Bewoners ontvangen persoonlijke verzorging, ondersteunende begeleiding en verblijf. Patiënten wonen beschut/beschermd, d.w.z. bijvoorbeeld geclusterd of groepswonen, dichtbij of in ‘moederhuis’, kleinschalige beschermde woonvormen, dependances.

De mate van begeleiding binnen een instelling voor BW kan variëren van licht tot zwaar en is onderverdeeld in verschillende Zorgzwaartepakketten (ZZP’s).

NB. Het betreft hier geen behandelinstelling, maar enkel een verblijfsvoorziening. Bij de zorgverlening zijn geen behandelaars betrokken.

Zorgaanbieders die beschermd wonen bieden kunt u vinden op de landkaart [Doorlinken naar landkaart]

Zorgzwaartepakket C1 Beschermd wonen met begeleiding

Deze cliëntgroep heeft vanwege een lichte psychiatrische aandoening, begeleiding en vooral bescherming en stabiliteit nodig, in een veilige en weinig eisende woonomgeving. Er kan worden volstaan met beschikbaarheid.

Verblijfskenmerken

Setting: beschut/beschermd wonen (geclusterd of groepswonen, dichtbij of in ‘moederhuis’), kleinschalige beschermende woonvormen, dependances
Nachtdienst: wacht op afroep/slaapwacht
Zorgverlener: volgens afspraak en direct oproepbaar
Aantal begeleidingsuren per week (excl. dagbesteding): 3,5 tot 5,5 uur

ZZP C2 Gestructureerd beschermd wonen met uitgebreide begeleiding

Deze cliëntgroep heeft als gevolg van een psychiatrische aandoening continu begeleiding nodig. De cliënten hebben structuur, stabiliteit, bescherming en veiligheid biedende woonomgeving nodig, waarin toezicht wordt gehouden en die weinig eisen stelt.

Verblijfskenmerken

Setting: beschut/beschermd wonen
Nachtdienst: wakende nacht/in nabijheid
Zorgverlener: voortdurend in nabijheid
Aantal begeleidingsuren per week (excl. dagbesteding): 8,5 tot 10,5 uur

ZZP C3 Beschermd wonen met intensieve begeleiding

Deze cliëntgroep heeft als gevolg van een psychiatrische aandoening intensieve begeleiding nodig. De cliënten hebben een veilige, weinig eisende en prikkelarme woonomgeving nodig die bescherming, stabiliteit en structuur biedt. De symptomatologie is bij deze cliënten naar de achtergrond geschoven en de beperkingen staan op de voorgrond. De begeleiding is dan ook met name gericht op het omgaan met deze beperkingen.

Verblijfskenmerken

Setting: beschut/beschermd wonen
Nachtdienst: wakende nacht/in nabijheid
Zorgverlener: voortdurend in nabijheid
Aantal begeleidingsuren per week (excl. dagbesteding): 9,5 tot 12 uur

ZZP C4 Gestructureerd beschermd  wonen met intensieve begeleiding en verzorging

Deze cliëntgroep heeft vanwege een complexe psychiatrische aandoening intensieve begeleiding nodig. De cliënten hebben een structuur en toezicht biedende beschermende woonomgeving nodig, die deels een besloten karakter kan hebben (gecontroleerde in- en uitgang). Er is ondersteuning van taken op alle levensterreinen nodig, inclusief hulp vanwege (somatische) gezondheidsbeperkingen.

Verblijfskenmerken

Setting: beschut/beschermd groepswonen (eventueel besloten karakter).
Nachtdienst: wakende nacht/in nabijheid
Zorgverlener: voortdurend in nabijheid
Aantal begeleidingsuren per week (exc. dagbesteding): 12 tot 15 uur

ZZP C5 Beschermd wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering

De cliëntgroep heeft vanwege een complexe psychiatrische aandoening intensieve begeleiding nodig. De cliënten hebben een structuur en toezicht biedende beschermende woonomgeving nodig, die deels een besloten karakter kan hebben (gecontroleerde in- en uitgang). Er is ondersteuning van taken op alle levensterreinen nodig.

Verblijfskenmerken

Setting: beschut/beschermd groepswonen (eventueel besloten karakter).
Nachtdienst: wakende nacht/in nabijheid
Zorgverlener: voortdurend in nabijheid
Aantal begeleidingsuren per week (excl. dagbesteding): 13,5 tot 16,5 uur