Stapelzorg

Klinische zorg Beveiligingsniveau 1 Beveiligingsniveau 2 Beveiligingsniveau 3 Beveiligingsniveau 4Verblijfszorg Beschermd wonen VG VerblijfAmbulante zorg Ambulante behandeling Ambulante begeleiding Ambulante dagbesteding VerdiepingsdiagnostiekStapelzorg Behandeling + begeleiding en/of dagbesteding en/of crisis/time-outBegeleiding + dagbestedingBeschermd wonen + dagbesteding en/of behandeling en en/of crisis time-outVG-verblijf + dagbesteding en/of behandeling en en/of crisis time-out

Als iemand woonachtig is in een begeleidingsinstelling of zelfstandig woont, dan kan dat gecombineerd worden met ambulante behandeling/begeleiding/dagbesteding. Op deze manier zijn verschillende manieren van ‘stapelzorg’ te realiseren. De volgende combinaties van stapelzorg zijn mogelijk:

  • Behandeling + begeleiding en/of dagbesteding en/of crisis/time-out
  • Begeleiding + dagbesteding
  • Beschermd wonen + dagbesteding en/of behandeling en en/of crisis time-out
  • VG-verblijf + dagbesteding en/of behandeling en en/of crisis time-out

Crisis of time-out (klinisch)

Als opmaat voor of ondersteuning van de ambulante behandeling of beschermd wonen, is klinische behandeling in geval van crisisinterventie of time-out ook mogelijk. De opname is dan een korte onderbreking om de patiënt (en het  systeem) tot rust en op kracht te laten komen. De crisis time-out is dus een terugvaloptie, als de patiënt het tijdelijk niet meer zelfstandig redt.

De mogelijkheid van een (klinische) crisis time-out dient opgenomen te zijn in het vonnis.