Beveiligingsniveau 4

Klinische zorg Beveiligingsniveau 1 Beveiligingsniveau 2 Beveiligingsniveau 3 Beveiligingsniveau 4Verblijfszorg Beschermd wonen VG VerblijfAmbulante zorg Ambulante behandeling Ambulante begeleiding Ambulante dagbesteding VerdiepingsdiagnostiekStapelzorg Behandeling + begeleiding en/of dagbesteding en/of crisis/time-outBegeleiding + dagbestedingBeschermd wonen + dagbesteding en/of behandeling en en/of crisis time-outVG-verblijf + dagbesteding en/of behandeling en en/of crisis time-out

Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) en Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC)

Een FPC (tbs-kliniek) is een gesloten instelling waar patiënten verblijven aan wie de maatregel tbs met verpleging van overheidswege is opgelegd. In een tbs-kliniek worden mensen met een psychiatrische aandoening behandeld, die een ernstig strafbaar feit hebben begaan.

De tbs-behandeling is een intensieve en gefaseerde behandeling. De behandeling is zowel gericht op het verkleinen van het risico dat de patiënt nogmaals een delict pleegt en het beheersbaar maken van de achterliggende oorzaken van het delictgedrag. De verblijfsintensiteit kan variëren.

Er is sprake van een gesloten setting met zeer hoge materiële en immateriële beveiligingsmaatregelen in combinatie met zeer geringe bewegingsvrijheid. Het volledige aanbod van behandel-, therapie- en recreatieve faciliteiten is aanwezig binnen de dubbele beveiligingsring.

Meer informatie over tbs-klinieken kun je vinden op de website van DJI.

Binnen een PPC wordt psychiatrische zorg aan gedetineerden geboden. Patiënten ontvangen zorg in het PPC wanneer uitplaatsing vanuit de PI naar de ggz niet mogelijk is. Bijvoorbeeld vanwege een te hoog risico of niet willen meewerken aan de uitplaatsing naar de ggz, dit betreft het zogenoemde ggz-tenzij principe.

Meer informatie over een PPC kun je vinden op de website van DJI.

Mate van beveiliging

  • Op beveiligingsniveau 4 worden patiënten geplaatst die langdurig onder zeer hoge beveiliging moeten verblijven.
  • Er is sprake van een gesloten setting met zeer geringe bewegingsvrijheid binnen het gebouw.
  • (Im)materiële beveiliging (aanvullend op niveau 1,2 en 3) is: een dubbele ring bestaande uit een metershoog penitentiair hekwerk en een muur voorzien van detectie en cameraobservatie. De resocialisatie van patiënten gebeurt gefaseerd en onder begeleiding.

Wie verblijven er op strafrechtelijke titel?

Justitiabelen aan wie de rechter tbs met verpleging van overheidswege heeft opgelegd.

Wat was de bezetting afgelopen jaar?

In 2018 waren gemiddeld 923 plekken bezet.

Waar?

[Doorlinken naar landkaart]