Beveiligingsniveau 3

Klinische zorg Beveiligingsniveau 1 Beveiligingsniveau 2 Beveiligingsniveau 3 Beveiligingsniveau 4Verblijfszorg Beschermd wonen VG VerblijfAmbulante zorg Ambulante behandeling Ambulante begeleiding Ambulante dagbesteding VerdiepingsdiagnostiekStapelzorg Behandeling + begeleiding en/of dagbesteding en/of crisis/time-outBegeleiding + dagbestedingBeschermd wonen + dagbesteding en/of behandeling en en/of crisis time-outVG-verblijf + dagbesteding en/of behandeling en en/of crisis time-out

Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) en Forensische Verslavingskliniek (FVK)

In een instelling met beveiligingsniveau 3 worden patiënten geplaatst die langere tijd binnen een beveiligde ring moeten verblijven. Er is sprake van een gesloten setting met geringe bewegingsvrijheid. Het volledige behandel- en therapieaanbod is aanwezig binnen de beveiligde ring.

In een FPK verblijven patiënten met complexe psychiatrische problematiek. Ook hier kunnen reguliere patiënten én forensische patiënten met een strafrechtelijke titel worden opgenomen. In een FVK hebben patiënten veelal aan een middel gebonden stoornis als DBBC-hoofddiagnose. Deze klinieken biedt een intensieve behandeling aan in een hoog beveiligde omgeving en die is gericht op het verminderen van delictgevaarlijkheid. Het doel van de behandeling is dat iemand op een veilige manier resocialiseert.

Mate van beveiliging

  • In een instelling vallend in beveiligingsniveau 3 worden vooral patiënten geplaatst die voor langere tijd binnen de beveiligde ring dienen te verblijven.
  • Er is sprake van een gesloten setting met geringe bewegingsvrijheid.
  • Volledig behandel- en recreatieaanbod is beschikbaar binnen de beveiligde ring.
  • (Im)materiële beveiliging (aanvullend op niveau 1 en 2) kan inhouden dat er bij de in- en uitgang van beveiligde ring een centrale post aanwezig is. Verder vinden regelmatig drugs- en kamercontroles plaats (zowel aangekondigd, op indicatie als onaangekondigd).

Wie verblijven er op strafrechtelijke titel?

Tbs-gestelden met verpleging van overheidswege*, uitgeplaatste gedetineerden en justitiabelen aan wie forensische zorg als bijzondere voorwaarde is opgelegd. Voor die forensische patiënten is ingeschat dat zij op beveiligingsniveau 3 kunnen verblijven.

Wat was de bezetting afgelopen jaar?

In 2018 waren gemiddeld 449 plekken bezet.

Waar?

[Doorlinken naar landkaart]