Verdiepingsdiagnostiek

Klinische zorg Beveiligingsniveau 1 Beveiligingsniveau 2 Beveiligingsniveau 3 Beveiligingsniveau 4Verblijfszorg Beschermd wonen VG VerblijfAmbulante zorg Ambulante behandeling Ambulante begeleiding Ambulante dagbesteding VerdiepingsdiagnostiekStapelzorg Behandeling + begeleiding en/of dagbesteding en/of crisis/time-outBegeleiding + dagbestedingBeschermd wonen + dagbesteding en/of behandeling en en/of crisis time-outVG-verblijf + dagbesteding en/of behandeling en en/of crisis time-out

Verdiepingsdiagnostiek

Verdiepingsdiagnostiek is bedoeld om (aanwijzingen van) psychische problemen, verslavingsproblematiek, een verstandelijke beperking of een combinatie ervan vast te stellen.  Bij verdiepingsdiagnostiek wordt advies gegeven over het type behandeling, de duur en – in het geval van ambulante zorg – de intensiteit. Het onderzoek wordt uitgevoerd conform de DSM-V met een gestandaardiseerde vraagstelling en wordt door de reclassering afgeroepen. De oplevertermijn bestaat uit 2 of 4 weken, welke in uitzonderlijke gevallen in overleg met de reclassering overschreden kan worden.

Verdiepingsdiagnostiek vindt plaats in de forensische poli, op een reclasseringskantoor of in een penitentiaire inrichting. De justitiabele zit al in een inrichting of moet naar een locatie reizen voor afname van VD.

Waar?

[Doorlinken naar landkaart]