Ambulante dagbesteding

Klinische zorg Beveiligingsniveau 1 Beveiligingsniveau 2 Beveiligingsniveau 3 Beveiligingsniveau 4Verblijfszorg Beschermd wonen VG VerblijfAmbulante zorg Ambulante behandeling Ambulante begeleiding Ambulante dagbesteding VerdiepingsdiagnostiekStapelzorg Behandeling + begeleiding en/of dagbesteding en/of crisis/time-outBegeleiding + dagbestedingBeschermd wonen + dagbesteding en/of behandeling en en/of crisis time-outVG-verblijf + dagbesteding en/of behandeling en en/of crisis time-out

Ambulante dagbesteding

Dagbesteding die wordt geboden aan iemand met een psychiatrische stoornis, verslaving en/of aan de SGLVG(+)/LVG/VG-doelgroep, zonder dat iemand is opgenomen, bijvoorbeeld bij iemand die thuis woont of eventueel verblijft in een BW of VG-verblijf en dagbesteding nodig heeft om structuur te krijgen of een zinvolle daginvulling.         

Tijd

Huisbezoek. Per dagdeel. Met een maximum van 9 dagdelen per week.

Waar?

[Doorlinken naar landkaart]